Ilustrační FOTO - Pixabay

S 60. rokem revoluce má Kuba novou ústavu

Delegáti kubánského Národního shromáždění lidové moci 22. prosince jednomyslně schválili rozsáhlé úpravy navržené pro kubánskou ústavu z roku 1976. Shromáždění schválilo celonárodní referendum, zda přijmout či nepřijmout to, co s novou ústavou vchází v platnost. Hlasování proběhne tuto neděli, v den výročí, kdy Kubánci v roce 1895 zahájili druhou válku za nezávislost na Španělsku.

Změny v ústavě odpovídají novým skutečnostem i starým problémům, na něž naráží kubánský druh socialismu. Nová generace politického vedení vytvořila, při rostoucí závislosti na zahraničních investicích, nové modely partnerského majetkového vlastnictví a nové formy soukromého podnikání. Zatím trvá americké nepřátelství a ekonomická blokáda, ekonomická produktivita zaostává, osobní příjmy jsou nízké, dluhová zátěž narůstá a výdaje za dovážené zboží jsou vysoké.

Projekt, představovaný během několika let, započal ve vypjatých prvních dvou měsících po zvolení Miguela Díaze-Canela kubánským prezidentem. Dne 2. června jmenovalo Národní shromáždění 33člennou komisi poslanců a odborníků k sepsání navrhovaných ústavních změn. Komise, vedená bývalým prezidentem Raúlem Castrem, zvážila a 22. července na zasedání Národního shromáždění zajistila schválení navržených úprav, které jsou zde shrnuty. Shromáždění schválilo tříměsíční dobu k celonárodní diskusi o návrhu, počínaje 15. srpnem 2018.

Skutečná demokracie

Do 15. listopadu proběhlo na ostrově 133 681 schůzí, jichž se zúčastnilo 8,9 milionu lidí, kteří předložili 1 706 872 komentářů. Ty se scvrkly do 783 174 navržených úprav, dodatků, škrtů a žádostí o vysvětlení. Podíleli se i Kubánci žijící v zahraničí.

Poté návrhová komise, při konzultacích s právními experty a akademiky z různých odvětví, strávila pět dnů studováním těchto návrhů z komunit, shromáždila je do 9595 kategorií a rozhodla, které by měly být zařazeny do návrhu ústavy. Zapojili se i členové nejvyššího vedení Rady státu a Rady ministrů.

Dalším krokem byla debata v Národním shromáždění. Nakonec se ve verzi ústavy 22. prosince objevilo 50,1 % doporučení od občanů, ve 134 z jejích 229 článků. Zevidovaný dokument obsahoval 760 změn, »od slova či fráze až k zařazení odstavce nebo kompletního článku«, jak řekl tajemník Rady státu Homero Acosta, který umožnil diskusi ve Shromáždění. Dále řekl, že většina odmítnutých návrhů měla obsah pro ústavu nevhodný.

Mnohé z navržených změn byly drobné, kosmetické. Například z »kubánských občanů« se stal »kubánský lid«. Byl přidán výraz »proletářský internacionalismus«. »Kapitalismus« byl nově popsán jako »režim udržovaný vykořisťováním člověka člověkem«. Výraz »a společenská (sociální) spravedlnost justice« byl rozšířen na »Kuba je socialistický právní stát«.

Marxismus a leninismus

»Marxismus-leninismus«, podle Acosty »formulace se stalinistickým zabarvením«, byl nahrazen výrazem »marxismus a leninismus«.

Některé návrhy vzbudily větší zájem než ostatní. Například návrh stanovující, že manželství už nezahrnuje manžela a manželku, ale dvě osoby, neprošel u 192 408 z těch, kteří se vyjadřovali na shromážděních komunit. Evangeličtí protestanti agitovali za odmítnutí normalizace manželství osob stejného pohlaví. Acosta ospravedlňoval zmírněnou verzi reformy konstatováním, že manželství je záležitostí svazku »dvou manželů« s blíže neurčeným pohlavím. Podotkl, že může dojít k další liberalizaci v souvislosti s novým Zákonem o rodině, jenž má být do dvou let předložen.

Ustanovení nové ústavy omezující kubánské prezidenty na dvě po sobě jdoucí období nebylo sympatické 88 039 komentátorům. Přesně 24 035 z nich znepokojilo, že musí být na počátku prezidentského období mladší 60 let. S přímou volbou prezidentů souhlasilo 16 176 z těch, kteří odmítli, aby prezidenta vybíralo Národní shromáždění. Původní návrhy nicméně zůstaly.

V reakci na to, že práce byla označena coby »základní hodnota« a »povinnost«, 51 414 komentujících vyzvalo, aby byla práce prohlášena za povinnou. Aby platy byly určovány podle »kvantity, kvality, složitosti a výsledků« neuspokojilo 12 558 lidí z komunit, kteří prosazovali, aby platy byly vázány na ceny potřebného zboží. Nepřevážilo ani jedno.

Strana není povýšena nad ústavu

Podle Acosty je slovo »politická« novum v Článku 5, který udává, že komunistická strana je »vedoucí politickou silou společnosti a státu«. Nicméně prohlásil, že »strana není povýšena nad ústavu. Jako politická veličina ji musí ctít a bránit.«

Nový Článek 30 stanoví úlohu státu v zaručení spravedlivého přerozdělování bohatství. Další nový článek částečně uvádí: »Pracující se podílejí na procesech plánování, regulace, řízení a kontroly ekonomiky.«

Jen málo prostých lidí si představovalo ústavu beze zmínky o vedoucí úloze komunistické strany a bez odkazu na socialistický systém nebo socialistickou ekonomiku…

Analytik Ángel Guerra Cabrera, píšící pro mexický deník La Jornada, si všiml, že 1. ledna »Kuba slaví 60. výročí vítězství revoluce přesně na vrcholu procesu účastnické demokracie, jaká pravděpodobně nemá na světě obdoby.«

Ve skutečnosti, jak oznámil deník kubánské komunistické strany (PCC) Granma, »Národní shromáždění ovládla pozoruhodná diskuse před hlasováním o návrhu ústavy 22. prosince.« Desítky poslanců Shromáždění promluvily a navrhly ještě další změny. Členové návrhové komise reagovali ve všech případech, ať už návrh přijali nebo zamítli, a vždy udali důvod. Byly znát vážné úmysly, systematická diskuse, tolerance opačných názorů a zásadní jednota - zkrátka fungující demokracie v praxi.

Vláda, kterou vynesla k moci revoluce, se snaží vydržet. Nová ústava může být v tomto ohledu užitečná. Často vyjadřuje převažující hodnoty společnosti a s jistotou vytváří směrnice k vládnutí, v obou případech nadějně trvajícímu.

Mezi kubánskými ústavami je ta z roku 1902, jež přišla po získání nezávislosti na Španělsku, dále ta z roku 1940, vnímaná coby pokroková, a ještě ta z roku 1976, 16 let poté, co získala moc současná revoluční vláda.

Coby prospěšná socialistické společnosti je nově přicházející ústava o blahu všech Kubánců. Také vypadá, že zachovává socialistickou povahu kubánské vlády. Důležité je, že tato nová ústava bude symbolizovat trvání kubánského socialistického projektu, zahájeného před 60 roky.

Pro live-peoples-world.pantheonsite.io

W. T. WHITNEY ml.

Překlad Vladimír SEDLÁČEK


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 5.7, celkem 14 hlasů.

Vladimír SEDLÁČEK

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.