Svěrací kazajka

Před třiceti lety začali všichni šílet. Lidé, státy, elity. Těšili jsme se na demokracii, která měla brzy přijít. Prý nás všechny spasí a zachrání před tím, co zde bylo. Nic lepšího na světě neexistuje. Za oněch 30 let jsme ale začali zjišťovat, že elity, které nám posléze vládly, se nám docela odcizily. Stali jsme se všichni zajatci ve své vlastní zemi. Na pozvání k nám přišel kapitál, který nás začal kolonizovat a přetvářet jak naši ekonomiku, tak i školství. Dotáhli jsme to stejně daleko jako systém, který končil před třiceti lety. Akorát na druhou stranu. Navíc za kratší dobu než systém, který zde byl přes 40 let. Ne nadarmo se vypráví vtip, ve kterém se říká, že komunisté tuto zemi vedli do propasti, ale systém po roce 1989 našel zkratku.

Chyba systému, který končil právě před třemi desítkami let, byla, že školský systém byl primárně postaven jen na těžkém průmyslu. Ten, kdo byl moc intelektuální, tak byl označen buď za maloburžoazii, nebo toho, kdo nechce pracovat rukama. Ve společnosti byly vítány technické profese, zedníci, zemědělci, pokrývači, kuchaři atd. Před 30 lety ale nastal zlom. Vše, co by se mohlo identifikovat s minulým systémem, mělo být odstraněno a nastartován nový směr. Tentokrát na druhou stranu. Směrem ke vzdělanostní, služební společnosti. Tento přesun dal vzniknout posléze oborům, které v dnešní době nemají uplatnění na trhu práce. Jedná se absolventy bakalářských a magisterských oborů filozofie, aplikované etiky a estetiky, genderových studií nebo studií Václava Havla. Ano, všechny tyto obory se na našich vysokých školách vyučují. Často za státní peníze. Ti, kdo školu nakonec absolvují a honosí se »devalvovanými« tituly, nakonec končí jako prodavači, kteří vám maximálně poradí, co si máte vzít na sebe. Za předpokladu, že ve škole nespali.

Díky přeměnám, které se nastartovaly před třiceti lety, nám chybějí právě ty profese, které byly populární ve světě, který byl podle některých špatný. Firmy dnes tento problém řeší dovozem levné a nekvalifikované pracovní síly ze zahraničí. Poté můžete na stavbách vidět zahraniční dělníky, kteří jsou bez kvalifikace a mnohdy problému nerozumějí. Utlumení vzdělávání technických (učebních) oborů vedlo k tomu, že se začala snižovat vážnost maturity i vysokoškolského diplomu. Nic z toho už totiž nezaručuje společenský vzestup, protože se tím honosí téměř každý. Všichni jsou tedy in, ale v zásadě ničemu moc nerozumějí. Natož aby něco dělali.

Společenské procesy se nám postupně opakují, akorát se nám představují jako fraška. Chtěli jsme se kompletně odlišit od světa, který prý před třiceti lety skončil. Výsledky se dostavují v celé své kráse i nahotě. Všichni stále křičí, volají: Máme demokracii! To je to nejkrásnější a nejcennější, co můžeme mít. Ale zapomínají dodat, že na to musíme mít (hlavně peníze). Před třiceti lety si téměř všichni nasadili »svěrací kazajku«, která se dává těm, kdo začínají šílet. A v té době šílelo hodně lidí, protože říkali (někteří to říkají stále), že co je komunistické (socialistické), je špatné. Jenže to nebyla pravda, ale svěrací kazajka zůstala dodnes.

Jan KLÁN, předseda OV KSČM Kutná Hora a kandidát do Evropského parlamentu (KSČM – Česká levice společně!)


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 6.1, celkem 71 hlasů.

Jan KLÁN

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


halonoviny
2019-03-05 16:52
Salekiv: No bodejť by ne, VH byl dobrý slouha. Pěkně to Československo
Západu naservíroval a ještě ho v jeho zájmu pomohl rozbít... R.
Janouch
svaty_vaclav
2019-03-02 00:06
Uvaděčka upozorňuje v divadle známého: „Dneska dáváme hru o třech
dějstvích od Václava Havla. Radím vám, abyste odešel až po začátku
druhého jednání.“ „Proč právě po druhém jednání?“
„Protože po prvním je u šatny ohromný nával!“
mira.ben
2019-03-01 22:17
2alsata: Ptát se můžete, ale k ničemu to nebude, o těhle
záležitostech si rozhoduje univerzita sama. Ani ministerstvo školství
to v podstatě neovlivní, leda že by zastavilo finanční podporu UK,
což by asi mělo velmi neblahé dopady pro celou společnost, vzhledem k
tomu, že součástí UK je například mimo jiné pět lékařských
fakult z celkových osmi v ČR. Jinak si myslím (ač nejsem s tímto typem
studia blíže seznámen), že se jedná o běžné humanitní studium,
které je na počest Václava Havla po něm pouze pojmenováno.
salekiv
2019-03-01 21:35
Soudruhu Kláne já na rozdíl od vás považuji za šílence lidi, kteří
i po 30 letech od pádu komunistických totalit věří, že podobné
režimy mohou dlouhodobě fungovat. Viz příklady Venezuely, KLDR a Kuby.
Kuba přežívá tak dlouho v nesvobodě jenom díky, že je kolem moře.
Jinak by ti rozumní dávno utekli a režim by zkolaboval už dávno.
donald.kaczerowski
2019-03-01 21:20
Václava Havla jsem měl vždycky rád. Jako dramatika a spisovatele i jako
prezidenta. A mám do čím dál tím raději, když vidím, jak se nad
jeho jménem komunisti vztekají, i když už více než sedm let není
mezi námi. Mrtvice je prevít, chlapci.
salekiv
2019-03-01 20:40
Jméno bývalého českého prezidenta Václava Havla je v zahraničí tak
slavné, že se stalo součástí vysokoškolského titulu, který
získají studenti dvouletého mezinárodního programu ze Sorbonny či
Oxfordu. Po exprezidentovi ho pojmenovala Univerzita Karlova.
svaty_vaclav
2019-03-01 17:37
velkymaxmilian 2019-03-01 16:45 – na podobného primitivního domorodce
jsem vás, velkymaxmilian, už dávno tipoval. Dejte si pozor, aby dogu
někdo nestřelil do palice. Jo a necitujete správně, protože správně
je Václav Flaška, tak si na to dávejte příště pozor.
velkymaxmilian
2019-03-01 16:45
@pepco.korinku: Velký Max je argentinská doga, kterou jsem z hlídání
afroameričanů pracujících na polích s bavlnou přecvičil na lov
zabedněnců, a to bez ohledu na politickou barvu. Max skvěle odlovuje
například lampasáky v.v. od Pohraniční stráže. Pepčo jméno Max
neber nadarmo, nebo se naštve ukousne ti zadnici a tak si až smrti
nebudeš moci sednout!
joska.korinek
2019-03-01 16:12
Velkyaždostropumaxmiliane, tak proč se do těch diskusí pouštíte?
velkymaxmilian
2019-03-01 15:20
@2alsata:Zeptat se můžete, ale primitivové, kteří pomalu deset
zesnulého Václava Havla, označují za Václava Láhev (jak činí vcelku
pravidelně sv.vaclav) by udělali nejlépe sražením kufrů a držením
zobáku, vím že to není z hlediska demokracie to právě, ale s lidmi
tohoto ražení diskutovat nelze...
2alsata
2019-03-01 13:16
To"mira.ben": To jako občan tohoto státu se nemůžu zeptat k
čemu je titul Vaclav Havel scholar? Kdo se může ptát? Z čích peněz
jsou vysoké školy placeny?
svaty_vaclav
2019-03-01 12:03
Zajímalo by mě, jaké společenské uplatnění má v rozbitém
Československu absolvent UK Praha s titulem Magistr a zároveň s titulem
„Vaclav Havel scholar"? Předpokládám, že je UK Praha chrlí ve
velkém množství, takže kde najdou v rozbitém Československu
uplatnění tito vzdělanci vystudovavší Václava Havla? (:-DDDDD
svaty_vaclav
2019-03-01 10:04
Zajímalo by mě, co je náplní studií Václava Havla na UK Praha?
Napadá mě program studia a témata studia podle „odkazu Václava
Havla“ – jak správně otevřít flašku s pivem; jak správně lhát
československým davům na náměstích; jak správně lézt do rekta
zápaďákům; jak podvádět svou manželku; jak restituovat majetky přes
Benešovy dekrety a podobná témata. To by tak odpovídalo myšlenkovému
rozsahu Václava Havla.
mira.ben
2019-03-01 09:33
svaty_vaclav: To je záležitost voleného rektora a akademického senátu
univerzity, do toho bolševikům na internetových diskuzích nic není -
leda, že byste byl zároveň členem akademické obce. Potom klidně
podejte stížnost akademickému senátu, ten se tím pak bude zabývat.
svaty_vaclav
2019-03-01 09:19
Pan Klán má pravdu o tom studiu Václava Havla. Takovéto pitomosti se
učí na vysokých školách rozbitého Československa. Na internetu UK
Praha se lze dočíst: -------- Univerzita Karlova v Praze (UK) pojmenovala
jednu ze svých magisterských specializací po bývalém prezidentovi
Václavu Havlovi. Studijní program nese název Vaclav Havel EUROPAEUM MA
programme. Studenti v něm mohou studovat evropská studia na několika
evropských univerzitách. Absolventi obdrží kromě magisterského titulu
i titul Vaclav Havel scholar. Magisterský program organizuje UK ve
spolupráci s univerzitami v Oxfordu, Paříži a Leidenu a garantem studia
je asociace univerzit Europeaum. "V osobě Václava Havla spatřujeme
člověka řídícího se po celý život silnými morálními a čestnými
zásadami. A také to byl nejen výborný dramatik, ale též skvělý
politik. Proto jsme se rozhodli pojmenovat po něm tuto specializaci
evropských studií," uvedl rektor UK Václav Hampl.
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.