Zas budou rozhodovat jen politici

Teprve před několika dny jsem četl zestručnělý zápis ze 14. pražské bezpečnostní konference Střediska bezpečnostní politiky uskutečněné pod názvem Česko a Evropa 100+ 16. listopadu 2018. Hovořili zde mnozí zástupci různých institucí, a to dokonce ze zahraničí. Moudrá i nemoudrá slova, která většinou nevedou k ničemu. Jsou zbožným přáním nebo málo uskutečnitelnou vizí. Každý, pochopitelně, lobboval »za své«, anebo vyhlašoval nesplnitelné. Ministr Petříček lobboval za nadresortní přístup k řešení problémů a za potřebu čelit hybridním hrozbám, Dana Kovaříková z Evropské komise se zase zastávala našeho členství v EU, jejíž »nová politika« je prý v dohlednu, profesor Gerloch o rozčarování z polistopadové krize západní Evropy atd. Ten o tom, ten o druhém a dohromady vlastně neřekli nic, co by nějak napomohlo byť třeba jen k naplnění tématu dané konference. I kritika toho, že jsme se po válce nepřipojili k Marshallově plánu tu zazněla.

Mě však zaujala jedna myšlenka, kterou vypustil politolog Jaromír Šonka, profesor Evropské akademie v Berlíně a také údajně Univerzity Karlovy. Prý »Česká republika se po Listopadu izolovala a vytvářela nezávislost státní moci na jakékoli jiné moci, kterou označovala jako ‚svrchovanost‘«. A ona, nevím, zda to dodal, protože v onom zápisu to chybí, i když logicky vyplývá z předchozích myšlenek a každý si to jistě doplnil, existovala v té době seskupení, jako byla Evropská unie, a zvláště pak NATO. Právě o Alianci zřejmě šlo. Vždyť přece Václav Havel sliboval, že už nikdy do žádného paktu nepůjdeme a lidé to brali za své. Také proto jsme se stali v roce 1999 jeho členy, aniž lidem byla dána možnost o tom hlasovat. Pamatuji, jak tehdejší představitelé tvrdili, že lidé nemohou o členství nebo nečlenství rozhodnout, protože nemají dostatek informací, a ostatně NATO je daleko demokratičtější, než byla Varšavská smlouva.

Čas ukázal, že všechno bylo jinak, že Aliance je četníkem světa a my, i když bychom měli jiné názory, stejně musíme stát v řadě a podílet se svým způsobem, někdy i vojáky, na tzv. misích, které se na rozdíl od křesťanských misií od počátku liší ozbrojeným vniknutím do země a i »humanitárním bombardováním«. Tak svrhává nepohodlné vlády a ve prospěch tzv. demokracie a svobody si přivlastňuje jejich surovinové bohatství, které pak většinou míří k hegemonu celé Aliance.

My Češi z toho užitek nemáme. Zřejmě případná současná a vlastně i tato polistopadová zkušenost, o níž hovoří pan profesor Šonka, by naše rozhodování, tedy v referendu, ovlivnily. I proto, ač v těchto dnech půjde o další dvacetiletí našeho členství, stejně jako v roce 1999 možnost se k tomu vyjádřit nedostaneme. A tak dál zřejmě budeme kritizováni, že jsme nedostatečně vstřícní k organizacím »světového společenství« jako je NATO a vlastně i EU. Nejen po Listopadu, ale i dnes. A tak budou, stejně jako tomu bylo po Listopadu a v roce 1999, o všem rozhodovat jen a jen vstřícní nebo zbabělí politici.

Filip ZACHARIAŠ, předseda OV KSČM Vyškov


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 5.7, celkem 25 hlasů.

Filip ZACHARIAŠ

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


svaty_vaclav
2019-03-01 14:23
Velmi dobře si pamatuji, jak těsně po listopadovém puči 1989 v ČSSR
vysílala, tehdy ještě Československá televize přímý přenos z
Václavského náměstí v Praze, a to recesistickou akci Františka Ringo
Čecha. Ta spočívala v tom, že po ulici chodili v kruhu herci s
transparenty, na nichž byla hesla „ČSSR do NATO“, „NATO záštita
míru“ a další hesla, propagující NATO a vstup ČSSR do NATO.
F.R.Čech s mikrofonem v ruce a se smíchem se ptal okolojdoucích lidí,
co tomu říkají? Všichni oslovení lidé si klepali na čelo a
považovali náš vstup do NATO za absurditu a říkali, že F.R.Čech se
zbláznil. Dnešní Česká televize, která ráda vysílá pořady z
naší minulosti, by tento pořad s F.R.Čechem mohla reprizovat, a
samozřejmě reprizovat několikrát, jak je jejím zvykem. Taky by bylo
třeba to připomenout F.R.Čechovi, který byl poslancem za ČSSD a
podporoval politiku setrvávání rozbitého Československa v NATO.
2alsata
2019-03-01 13:04
"Už nikdy nebude muset československý voják poslouchat vojenské
povely v jiné, něž mateřské řeči" pravil jeden prezident, když
odjel poslední sovětský voják. Chachá, takových lží bylo!
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.