Ilustrační foto - wikimedia commons

EK: Nůžky mezi regiony se otevírají

Evropská komise (EK) v letošní pravidelné analýze hospodářské a sociální situace Českou republiku upozornila, že data ukazující na relativně malou míru sociální nerovnosti a rostoucí životní úroveň maskují prohlubující se rozdíly mezi různými regiony země.

Zveřejněný materiál analyzující situaci v ČR je součástí balíku materiálů o situaci ve všech zemích EU v rámci takzvaného Evropského semestru. Dokumenty budou základem pro formulaci doporučení Evropské komise státům, jaké kroky by měly podniknout ke zlepšení svého hospodářského výkonu. Doporučení plánuje komise zveřejnit později na jaře.

Solidní růst české ekonomiky loni poněkud zpomalil a slabinami hospodářství zůstávají v nynější světové situaci jeho velká orientace na export a na přímé zahraniční investice. Udržitelnost nyní zdravých veřejných financí se může dlouhodobě zhoršit v důsledku vyšších nákladů na penzijní a zdravotní systém, způsobených stárnutím populace.

Materiál komise opakovaně zmiňuje otevírající se nůžky mezi rozvinutými a zaostávajícími regiony ČR. K rozdílům přispívá chabá silniční, železniční i datová síť, která má také na svědomí nižší míru soukromých investic.

»Bohatší regiony trpí nedostatkem dostupného bydlení a tlakem na předměstskou dopravní síť, v nejchudších oblastech je velmi slabé dopravní spojení, panuje demografický tlak, existuje sociální vyloučení a jen malé soustředění se na inovace,« uvádí pracovní dokument komise.

ČR by se proto měla zaměřit na investice do vzdělávání, zvyšování kvalifikací a rozvoj domácích inovací. Růstový potenciál i zaostalejších částí země by pak měly podpořit investice do dopravní infrastruktury a digitálních sítí. Pomoci by měla i dostupná předškolní péče. Komise upozornila také na potřebu kroků vedoucích k vyšší míře zaměstnanosti znevýhodněných skupin obyvatel.

(ici)


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 7, celkem 5 hlasů.

(ici)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.