FOTO - Pixabay

Růst spotřeby domácností začal zpomalovat

Hrubý domácí produkt (HDP) vzrostl ve čtvrtém čtvrtletí minulého roku podle zpřesněného odhadu Českého statistického úřadu mezičtvrtletně o 0,9 procenta a meziročně o 2,8 %. Růst HDP za celý rok 2018 činil tři procenta.

Výkonnost české ekonomiky na konci roku podle statistiků rostla vyšším tempem než v předchozích čtvrtletích. Hlavní ekonom Czech Fund Lukáš Kovanda nicméně upozornil, že mezi zeměmi visegrádské skupiny už tři čtvrtletí v řadě Česká republika zaostává. »Česká ekonomika zpomaluje výrazněji než další země regionu zejména proto, že dříve než ony narazila na kapacitní omezení,« uvedl. Maďarská ekonomika rostla v posledním čtvrtletí meziročně o 5,1 %, polská o 4,9 % a slovenská o 3,6 %.

Hrubá přidaná hodnota (HPH) se ve 4. čtvrtletí zvýšila mezičtvrtletně o 1,1 % a meziročně o tři procenta, uvedl ČSÚ. K meziročnímu růstu HPH nejvíce přispěl zpracovatelský průmysl, opět především díky výrobě motorových vozidel a výrobě elektrických a optických přístrojů. Shodný příspěvek zaznamenala rovněž skupina odvětví obchodu, dopravy, skladování, ubytování a stravování. Výkonnost zpracovatelského průmyslu se zvýšila mezičtvrtletně o 1,6 % a meziročně o 2,6 %.

Na straně poptávky byl růst ekonomiky tažen jak domácí, tak zahraniční poptávkou. Významný podíl měly investiční výdaje a výdaje vládních institucí. Oproti předchozím čtvrtletím byl na konci roku zaznamenán i vyšší příspěvek zahraniční poptávky.

»Co je na posledních výsledcích zarážejícího, je slabá spotřeba domácností. S ohledem na rekordní zaměstnanost i silný růst mezd jde o poměrně nízké číslo, které nekoresponduje ani s vysokým optimismem spotřebitelů. Zdá se, že se domácnosti začaly přece jen připravovat na horší časy a svoji expandující spotřebu začaly mírně korigovat,« upozornil Haló noviny analytik ČSOB Petr Dufek.

Spotřební výdaje domácností na zboží a služby vrostly podle statistiků mezičtvrtletně o 0,2 % a meziročně o 2,2 %. Tvorba fixního kapitálu mezičtvrtletně sice poklesla o 0,2 %, ale v meziročním srovnání si nadále udržela vysoký růst 10,1 %. Investiční výdaje směřovaly zejména na stavební investice a do strojního vybavení.

Saldo zboží a služeb dosáhlo v běžných cenách hodnoty 87,7 miliardy korun. Vývoz se zvýšil mezičtvrtletně o 2,6 %, meziročně o pět procent, dovoz o 1,4 %, meziročně o 5,7 %. Růst vývozu byl tažen zejména obchodem s elektronikou a dopravními prostředky. Na růstu dovozu se významně podílely subdodávky pro elektronické a optické přístroje a stroje a zařízení.

Celková zaměstnanost se podle statistiků zvýšila mezičtvrtletně o 0,4 % a meziročně o 1,5 %.

Tvorba a užití HDP za celý rok

Hlavním faktorem celoročního růstu byla loni domácí poptávka, zejména investiční aktivita. HPH se zvýšila v porovnání s předchozím rokem o 3,1 %. Ekonomický růst se projevoval téměř ve všech odvětvích národního hospodářství.

Výdaje na konečnou spotřebu domácností se zvýšily meziročně o 3,1 %. Tvorba hrubého fixního kapitálu vzrostla o 10,1 %. Vyšší investice směřovaly do budov a staveb, strojního vybavení i dopravních prostředků. Saldo zahraničního obchodu kleslo v běžných cenách meziročně o 49,8 mld. na 331,9 mld. Kč, přičemž vývoz vzrostl o 4,5 % a dovoz o šest procent.

Celková zaměstnanost se zvýšila ve srovnání s předchozím rokem o 1,6 % na 5 430 tisíc osob.

(ici)


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 7, celkem 2 hlasy.

(ici)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.