Monika Jindrová, předseda senátního výboru pro zdravotnictví a sociální věci Lumír Kantor, Vladimír Salzman, Mojmír Lejska a Jaroslav Winter během tiskové konference. FOTO – Haló noviny/Monika HOŘENÍ

Motto festivalu: Zkontrolujte si svůj sluch!

Začal Týden komunikace osob se sluchovým postižením »Není ticho jako ticho«, který potrvá do 8. března, doprovodné akce do konce měsíce. V České republice žije na 650 000 občanů se sluchovým postižením. Cílem festivalu je šířit osvětu z oblasti sluchového postižení a upozornit na vhodné komunikační prostředky, které usnadňují komunikaci slyšících s neslyšícími a neslyšících navzájem.

Letošní již 7. ročník nabízí 44 akcí v sedmi krajích ČR, například divadelní představení se simultánním tlumočením, besedy, výstavy, vycházky, prohlídky muzeí s tlumočením do českého znakového jazyka či dokonce degustace českých vín s výkladem odborníků, také s tlumočením. Zatímco předchozích šest ročníků se vždy uskutečnilo na konci září v rámci oslav Mezinárodního dne neslyšících, letošní ročník přináší změnu. »Vzhledem k tomu, že cílem festivalu je šířit osvětu obecně o lidech se sluchovým handicapem, rozhodli jsme se pro přesun termínu na březen, kdy Světová zdravotnická organizace vyhlásila 3. březen Světovým dnem sluchu,« vysvětlila organizátorka festivalu Monika Jindrová s tím, že letošním mottem je výzva »Zkontrolujte si svůj sluch!«.

Mluvené slovo bylo simultánně přepisováno a promítáno, a také tlumočeno do znakového jazyka.

K události se v pátek konala v prostorách Senátu tisková konference, kterou připravil senátní výbor pro zdravotnictví a sociální politiku za odborné spolupráce se spolkem Orbi pontes. »Rok od roku je má zpráva optimističtější,« řekl na úvod šéfredaktor serveru Helpnet.cz Jaroslav Winter. Hlavními »hráči« v oblasti poskytování přepisů mluveného slova pro lidi ohluchlé a nedoslýchavé (jejichž mateřštinou je český jazyk) jsou u nás Centrum simultánního přepisu České unie neslyšících, sociální podnik Transkript online zajišťující přepisy na dálku či Tichá linka obecně prospěšné společnosti Tichý svět. O jejich služby je velký zájem.

Pro pomoc neslyšícím od narození, pro něž je mateřštinou český znakový jazyk, pracuje v ČR 80 aktivních tlumočníků a tlumočnic, na jednoho z nich připadá cca 100 klientů. Situace se podle Wintera zlepšuje, ale na Švédsko dosud nemáme, posteskl si. Tam totiž připadá jeden tlumočník znakového jazyka na pět neslyšících.

Komunikace je přirozená

Šedesát procent informací získává člověk akustickým kanálem, vysvětlil docent Mojmír Lejska, přednosta Audio-Fon centra Brno a předseda Sekce pro foniatrii a audiologii ČR. Není žádná živá bytost, která by nepotřebovala komunikovat.

Na světě žije 466 milionů sluchově postižených lidí, z toho 34 milionů dětí. Neslyšící ztrácejí kontakt se svým prostředím, nastává u nich často sociální deprivace a vytlačování na okraj společnosti, tedy snížení kvality života. Proto je nutné dbát na komunikaci s nimi. Sluchové potíže má každý třetí ve věku nad 65 let, každý druhý ve věku nad 75 let a každý nad 85 let, poznamenal lékař. »Nejvíce ‚vláčenou‘ skupinou obyvatel jsou senioři, kteří jsou vytěsňováni z rozhovorů například v rodinách, což je trápí,« poznamenal a vyzval veřejnost, aby se právě ke starým chovala ohleduplně.

Je výtečné, že porodnice v ČR provádějí screening sluchu u novorozených dětí, což se daří určitě u 85 procent porodnic, uvedl docent Lejska. Následuje pak prověření sluchu v pěti letech dítěte u dětského lékaře.

Skryté titulky

Velkým pomocníkem pro lidi se všemi stupni sluchového postižení jsou technická opatření, jež podle zákona zajišťuje k pořadům na všech svých stanicích Česká televize. V současné době nabízí cca 70procentní pokrytí pořadů skrytými titulky, dvě procenta pořadů jsou doprovozena tlumočníkem do znakového jazyka. Jak na tiskové konferenci informoval Vladimír Salzman, vedoucí oddělení služeb pro smyslově postižené diváky ČT, například v roce 2018 bylo ve vysílání ČT1 68,8 % pořadů opatřeno skrytými titulky, cca 23 % tzv. živými skrytými titulky (vyráběny naživo pro zvláštní zpravodajské relace, jednorázové významné politické a kulturní události) a 3-4 % tlumočeny do znakového jazyka. Vodítkem ke skrytým titulkům je strana 888 teletextu.

Zpravodajka Haló novin se zajímala o to, zdali v ČR budou i tiskové konference státních a ústavních institucí typu vlády, poslaneckých a senátních klubů apod. doprovozeny tlumočníkem do znakového jazyka. Ze Salzmanovy odpovědi vyplynulo, že to je v kompetenci těchto zmíněných institucí.

(mh)


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 5.2, celkem 10 hlasů.

(mh)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.