K ženám s úctou a obdivem

Zítra je svátek nad svátky, bude 8. března, MDŽ. O mně je známo, že jsem velkým vyznavačem dámských půvabů. Co je ale málo známé, proč vyznávám právě tolik dámské půvaby. Je to proto, že vnímám ženu jako celistvou bytost. Bytost, která je v prvé řadě nositelem života, lásky, porozumění, mateřské i partnerské péče. Mám k ženám úctu a hluboký obdiv. Každá žena je vlastně originální a naprosto každá je mimořádná a výjimečná bytost. A já na každé hledám především ty půvaby, které vycházejí z jejího nitra.

Postavení ženy v dnešní společnosti ale není jednoduché, neustále je prezentována myšlenka, jak je důležité dát ženám prostor pro emancipaci. V politice, v byznysu a v různých dalších funkcích a společenských postaveních. Ale zároveň je žena ve společnosti chápána jako kus něčeho… Tak například, řeknu to co nejslušněji, a dámy, ženy a dívky, omlouvám se vám předem. Prodáváme skrze její ženské tělo v reklamách prakticky vše. Dnes je žena prostě jen pouhým objektem, nikoli samostatně svébytným subjektem. To samo už je urážející pro každou ženu. Tedy pokud si to uvědomuje.

Tato degradace ženy jako lidské bytosti nemůže mít žádné zastání u nikoho z nás, kteří rozumně a humánně uvažujeme. Chceme-li pro ženu vytvořit prostor, nesmíme akceptovat žádnou kulturu, kde ženy nosí mužům kufry, musí jen vařit a starat se o děti, ale společensky se nesmí ani projevovat a ani se ve společnosti ukazovat. A chodit zahalená tak, že koukají jen oči.

Nesmíme tolerovat něco takového, co jsem už minule zmiňoval, a tím je samotná prostituce, natož její zdanění. Musíme v prvé řadě hájit podmínky pro harmonický rodinný život, kde muž má svou roli a žena též. Ten pokrok je také ve větším zastoupení těchto rolí. Někde jsem četl nedávnou studii, že nejlepší léta v minulém století pro rovnost žen byla poválečná padesátá léta. Ano, samotného mě to mile překvapilo. Ale má to svou logiku. Po válce se skutečně udělalo mnoho nejen pro společnost, ale také pro ženy a vůbec rodinu jako základ státu.

Přejme ženám hezké oslavy, celoroční pocit důstojného přístupu nejen ze strany mužů, ale celé společnosti. Přejme jim rovné příležitosti ve všech sférách společenského uplatnění a neustálou a značnou lásku všech. S úctou a trvalým obdivem.

Roman BLAŠKO


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 5.4, celkem 15 hlasů.

Roman BLAŠKO

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


jocky
2019-03-09 19:49
velký maxi, co tak rád kritizuješ halo noviny, četl jsi někdy články
podepsané URI AVNERY?
velkymaxmilian
2019-03-07 19:53
@saklektiv: Vámi připomenutý dluh o minimálním povědomí občanů o
8.březnu 1944 má logický důvod. Historicky již od raného středověku
v Čechách převládal výrazný antisemitismu, pogromy židovských
městských částí byly prakticky pravidelné jako střídání ročních
období. Je si třeba přiznat, že s Poláky si můžeme podat ruce,
antisemitismus přetrvává po staletí do dnešních dnů. Hilsneriáda
nebyla žádným nahodilým případem, mimochodem v procesu se Slánským
a spol. padlo třináct provazů, jediný kdo nebyl Žid byl tajemník
Frank. Komunistický režim ho později jako jediného(!) plně občansky a
stranicky rehabilitoval. Kdo pozorně čte zahraniční zpravodajství
zejména v HaNo nemůže přehlédnou vyhraněný antisemitismus ve
článcích věnovaných dění na Středním východě a státu Izrael.
salekiv
2019-03-07 14:24
svaty_vaclav: Toto je událost na jejímž připomenutí se určitě
shodneme. To abyste si nemyslel, že nesouhlasím se vším, co se zde
napíše. Je s podivem, že o této události a o všem, co jí
předcházelo a jak probíhala se tak málo ví. Zde má velký dluh jak
ten minulý, tak i ten současný režim.
svaty_vaclav
2019-03-07 13:12
8. března 1944 byla provedena největší vražda československých
občanů. Ten den bylo v rámci „konečného řešení židovské
otázky“ zavražděno 3792 našich spoluobčanů. Místem tohoto zločinu
se staly německé kapitalistické plynové komory koncentračního tábora
Auschwitz (Osvětim) - Birkenau. Je to již 75 let….
salekiv
2019-03-07 11:54
Rovnost žen v 50. letech vskutku byla - ve vězení, v jednom případě i
na popravišti.
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.