Ilustrační FOTO - Haló noviny

Krátce ze Sněmovny

Vodákům za alkohol již nebude hrozit pokuta

Vodáci by mohli plout po některých úsecích řek a vod s alkoholem v krvi bez hrozby pokuty. Počítá s tím novela zákona o vnitrozemské plavbě, kterou schválila Sněmovna. Nyní ji dostane k projednání Senát.

Tolerance alkoholu však bude platit jen na některých vodách. Týká se to takzvaných nesledovaných vodních cest nebo účelových vodních cest, a nikoli dopravně významných vodních cest.

Pouze pro vůdce malých plavidel bez vlastního pohonu, která nepodléhají evidenci, má platit zákonem stanovený limit 0,5 promile alkoholu v krvi. Vztahovat se to bude na méně významné vodní toky, na významných tocích bude i nadále platit nulová tolerance.

Poslanci na návrh Jany Krutákové (STAN) vypustili ze seznamu využitelných vodních cest dolní tok Berounky od 37. kilometru do přístavu Radotín. Podle poslankyně to zabrání projektu splavnění Berounky v tomto úseku. Ze zpracovaného generelu, který vypracovalo ministerstvo dopravy, podle ní vyplývá, že jde o mohutný investiční záměr, který by zahrnoval vybagrování dna od Berouna po Radotín, dva nové jezy, deset plavebních komor, zvýšení jezu v Karlštejně nebo vybudování plavebního kanálu v úseku Lipence - Dolní Černošice. Se záměrem podle ní nesouhlasí hl. m. Praha, dotčené městské části ani dotčené obce ve Středočeském kraji.

Poslaneckou novelu iniciovali Piráti a podepsali ji poslanci i z dalších klubů. Původně měla zrušit pokuty vodákům za plavbu pod vlivem alkoholu.


Sněmovna zpřísnila pravidla pro soudní znalce

Soudní znalci se zřejmě budou muset od roku 2021 řídit podle nových, přísnějších pravidel, která by měla zkvalitnit jejich práci. Až půlmilionová sankce za pochybení znalců ve schválené vládní předloze zůstala. Normu nyní dostane k projednání Senát.

Poslanci rozhodli také o tom, že výše smluvních odměn znalců nebude uváděna v evidenci znaleckých posudků. Zrušili také povinnost ministerstva tyto odměny přezkoumávat. Znalci by mohli mít vyšší odměny, předpokládá se hodinová sazba 500 až 700 korun místo současných 100 až 350 korun. Znalecké posudky by měly obsahovat jednoznačné odpovědi, které neumožňují dvojí výklad.

Sněmovna v zákoně snížila horní hranici sankce pouze za nejméně závažné přestupky, a to ze 100 000 korun na 75 000 korun. Vládou navrhovanou až půlmilionovou pokutu za nejzávažnější provinění zachovala.

Předloha předpokládá, že jmenování nových znalců už nebude záležet na vůli předsedů krajských soudů. Každému zájemci o tuto práci vznikne právní nárok na jmenování, pokud složí vstupní zkoušku. Za obecnou část zkoušky zájemce zaplatí 3000 korun, za zvláštní část dalších 5000 korun. V zákoně jsou jednoznačně stanovené podmínky ohledně vzdělání uchazeče o znaleckou činnost a jeho praxe. Zatímco kabinet vyžadoval nejméně desetiletou praxi v oboru, Sněmovna délku praxe snížila na polovinu.


Tlumočníci budou mít vlastní zákon

Soudní tlumočníci a překladatelé se zřejmě budou řídit samostatným zákonem, který upraví jejich činnost. Vládní předloha, kterou schválila Sněmovna, nyní míří k posouzení do Senátu.

Poslanci se přeli o úpravu, jež by dala překladatelům právo odmítnout úřadům překlad odborných textů z oborů, kterým nerozumějí. Zatímco ústavně právní výbor ji podpořil, ministr spravedlnosti Jan Kněžínek (za ANO) se postavil z obav ze zneužívání proti. Překladatelé by podle něho mohli práci pro úřady odmítat a věnovat se komerční činnosti, která je finančně zajímavější. Naopak zastánci pozměňovacího návrhu varovali před nekvalitními překlady textů, kterým překladatel nebude rozumět. Sněmovna nakonec potvrdila Kněžínkovo stanovisko a úpravu neschválila.

Zákon také zkracuje dobu, po kterou překladatelé musejí překlady uchovávat, z deseti na tři roky. Tlumočníci také budou mít po čtyřech hodinách práce nárok na hodinovou přestávku, pro nepřetržitou službu si budou muset úřady najmout tlumočníky dva.

Překlady si objednávají úřady i soukromé osoby. Velmi často se překládají plné moci, rodné, úmrtní a oddací listy, vysvědčení, kupní smlouvy a výpisy z obchodního rejstříku. Tlumočníky často využívá třeba odbor azylové a migrační politiky ministerstva vnitra, soudy, policie, notáři a advokáti.

(jad, ku)


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 6.8, celkem 5 hlasů.

(jad, ku)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.