Pohled na účastníky tiskové konference konané v Domě odborových svazů v Praze.

Hlas mírových organizací: Válka je vůl!

Je vhodný čas opustit Severoatlantický pakt, neboť je agresivní a útočný a členství v NATO ohrožuje bezpečnost České republiky. Krátkodobým cílem je znemožnit vznik americké vojenské základny na území ČR. Na tom se shodli zástupci protiválečných organizací a publicisté, kteří vystoupili na tiskové konferenci »Proč nás NATO vede do války?«

V souvislosti s nadcházejícím 20. výročím vstupu ČR do Aliance připomněla spisovatelka a zástupkyně spolku Nezávislá média Lenka Procházková historii NATO. »Severoatlantická aliance byla založena v dubnu roku 1949. Cíl jejího vzniku byl shrnut do tří bodů: Udržet USA v Evropě, Rusko mimo západní Evropu a Německo při zemi.« Sovětský svaz nicméně v březnu 1954 požádal bývalé spojence o vstup do NATO, ale žádost mu byla zamítnuta. Zato už v říjnu téhož roku bylo neočekávaně vyzváno ke vstupu don Aliance Západní Německo, což se stalo 5. května 1955. teprve o devět dní později vznikla Varšavská smlouva jako reakce na změnu pravidel, provedla základní historií, která se jako by zapomíná.

ČR na straně spoluviníků

Čs. armáda se jako člen Varšavské smlouvy nikdy nepodílela na invazi do cizí země a byla cvičena výhradně jako armáda obranná, v tom spočívá rozdíl od současné AČR, zdůraznila Procházková s tím, že existence dvou vojenských bloků fungovala na principu balancování. Dále připomněla, že vzápětí po vstupu ČR do NATO jsme se podíleli na bombardování Jugoslávie. »Dnes stojíme jako člen NATO na straně spoluviníků i dalších obdobně motivovaných válek a agresí. Nyní je to  poprvé, co patříme k alianci viníků. Válka je vůl!«

Celá sedmdesátiletá historie NATO dokazuje, že je to organizace agresivní a útočná, pokračoval předseda Českého mírového hnutí (ČMH) Milan Krajča. Dokazují to například rešerše Stockholmského institutu míru, dle nichž činí zbrojní výdaje zemí NATO více než 50 % všech vojenských výdajů na světě. ČMH vystupuje proti zvyšování těchto výdajů, proti cizí vojenské přítomnosti v ČR i proti zvykání si na »manifestační propagandistické jízdy« americké armády napříč Českou republikou.

Vladimíra Vítová a Milan Krajča.

Za zachování míru vystupuje v ČR i další spolek, České mírové fórum, jehož předsedkyně Vladimíra Vítová navázala připomenutím americké studie ze 60. let nazvané »Příští válka na východě«. Body tohoto dokumentu se podle ní právě v těchto letech a měsících naplňují. Má to být válka koaliční; proti Rusku se musí připravit východoevropský prostor; a příprava se bude dít pod heslem obrany, citovala ze studie.

Komplici agresivní politiky

Je to poprvé v našich dějinách – s výjimkou protektorátu – kdy jsme komplici agresivní politiky, pokračoval komunistický publicista Josef Skála. Jsme vtahováni do konfrontace s jadernou mocností a od nás se žádá účast na tomto provokativním kroku. Cílem je obklíčit Rusko natolik, aby mu pak bylo řečeno: »Odevzdejte klíče, teď tu budeme vládnout my...«

Další publicista, někdejší politik a zakladatel serveru Novarepublika.cz Ivan David je přesvědčen, že se v současné době vyhrocuje konflikt mezi globalistickými a národními silami. Nejen autentická levice, ale také některé konzervativní síly se snaží zabránit válce, jen přesvědčen. »Velmi důležitý je boj o budoucnost lidstva, který dnes probíhá.« David dokonce zavtipkoval, že »NATO je obrannou aliancí, neboť brání to, co dobyla«. »Mají nás rádi (NATO Českou republiku), neb každý miluje svou kořist,« dokončil svůj bonmot.

Na otázku našeho listu, zdali jsou přítomní odborníci oslovováni například veřejnoprávními médii o stanoviska k činnosti NATO apod., odpověděli všichni záporně. Jen alternativní média, také Haló noviny dávají prostor jejich názorům. »A sledovanost je stále vyšší,« podotkla Procházková.

V úterý 12. března se uskuteční od 16 hodin na pražském Klárově demonstrace proti členství ČR v NATO. Pořádají ji obě mírové organizace, OI Ne základnám, Asociace Vojáci proti válce, Alternativa zdola aj.

(mh)

FOTO – Haló noviny/Monika HOŘENÍ


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 5.8, celkem 53 hlasů.

(mh)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


fronda
2019-03-10 23:37
Komunisté požadují trest pro válečné štváče, ale vrchní
aparátčíci z KSČM s válečnými štváči kolaborují.
mira.ben
2019-03-10 10:56
vacstan: Aby mohla KSČM požadovat jeho potrestání, musela by ho prvně
přestat tolerovat na premiérském postu...
vacstan
2019-03-09 22:33
Na jednání s Trumpem, pan Babiš překročil veškeré meze soudnosti,
když souhlasil s válkou na Ukrajině: Trestné činy proti míru a
válečné trestné činy § 405a Agrese Kdo v postavení, které mu
umožňuje vykonávat kontrolu nad některým státem nebo řídit jeho
politické anebo vojenské akce, v rozporu s ustanoveními mezinárodního
práva plánuje, připravuje, zahájí nebo provede útočný čin, který
spočívá v použití ozbrojené síly takovým státem proti
svrchovanosti, územní celistvosti nebo politické nezávislosti jiného
státu nebo v použití ozbrojené síly takovým státem jakýmkoli jiným
způsobem neslučitelným s Chartou Organizace spojených národů a který
svou povahou, závažností a rozsahem zakládá zjevné porušení Charty
Organizace spojených národů, bude potrestán odnětím svobody na
dvanáct až dvacet let nebo výjimečným trestem. § 406 Příprava
útočné války Kdo připravuje útočnou válku, na které se má
podílet Česká republika, a tím přivodí pro Českou republiku
nebezpečí války, bude potrestán odnětím svobody na dvanáct až
dvacet let nebo výjimečným trestem. § 407 Podněcování útočné
války (1) Kdo veřejně podněcuje k útočné válce, na které se má
podílet Česká republika, takovou válku propaguje nebo válečnou
propagandu jinak podporuje, bude potrestán odnětím svobody až na pět
let. (2) Odnětím svobody na dvě léta až deset let bude pachatel
potrestán, a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 na shromáždění,
které podléhá oznamovací povinnosti, nebo b) spáchá-li takový čin
tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou
sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem. (3) Příprava je
trestná.
hajek.jiri51
2019-03-09 09:28
Mám jen pocit, že co si USA zamanou, to taky provedou. Bohužel. A navíc
se pořád najde dost tupých přicmrndávačů, kteří si nevidí ani na
špičku vlastního nosu. A udržet je při zemi je dokáže pouze hrubá
síla. Bohužel.
e173rb
2019-03-08 20:00
Vzbuzuje ve mně optimismus proces sjednocování lidí stojících v
opozici režimním tlampačům. Angažovanost jednotlivce je fajn, ale v
jednotě je síla a koordinovanost poskytuje daleko progresivnější
možnosti dosahování cílů. Jen se na to váže několik nebezpečí, z
nichž jedno z největších představuje možnost infiltrace škůdců.
Obezřetnost je namístě.
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.