O svobodě

Nedávné sjezdy ČSSD a ANO se z mnoha úst a téměř po celé jednání zapřísahaly »svobodou« a »demokracií«. Tak vehementně, že se v balastu slov ztratila vlastní ideová orientace obou sil. Většině občanů sledujících jednání možná unikla nová orientace soc. dem. ze strany středolevé na středopravou. Na straně ANO pak další posun k bezbřehému populismu a ztrátě zbytku vlastní identity. Podívejme se krátce, jak je to s oslavovanou svobodou.

Jsou dvě oblasti myšlení, v jejichž rámci se řeší otázka svobody. Jedna oblast, daná otázkou »je člověk svobodný?«, řeší stav přirozenosti, kdy člověk je pokládán za svobodného samotným faktem svého lidství. V tomto případě je člověk svobodný možností volby oproštěné od vlivu jakýchkoli sil fungujících vně lidského vědomí. Druhá oblast je vymezena sporem o všeobecný determinismus a v koncentrované podobě vyjádřena mantrou Andreje Babiše »řídit stát jako firmu«. V této koncepci neplatí postavení člověka jako svobodného tvůrce, subjektu dějin, ani materialistické omezení svobody jednoho pouze svobodou druhého, nýbrž podřízenost svobody jedince i masy zájmům a požadavkům ovládajícího.

Sjezdy obou koaličních stran potvrdily jejich odstup od základních humanistických principů, jichž je svoboda jedince základním znakem. Potvrdily naopak zásadní orientaci na kumulaci moci na bázi vertikálního řízení určovaného shora, bez ohledu na mínění pracujících mas, ba proti jejich zájmům. Exhibice soc. dem. ministra Tomáše Petříčka, pyšnícího se loajalitou k byrokratům z Evropské komise a válečným štváčům z NATO, by neměla být přehlédnuta, stejně jako řada jiných projevů často zlobbovaných a zkorumpovaných vrcholných politiků, poslušné loutky z řad ANO nevyjímaje. Zásadně je třeba odmítnout všechny snahy o posilování byrokratizace a centralizace státní správy doprovázené inflací nejrůznějších regresních a omezujících zákonů a vyhlášek. Platí totiž, že událost určená podmínkami, v nichž se odehrává, svobodu volby vylučuje. Právě v tomto stadiu centrální regulace našeho žití se nalézáme.

Svoboda není jen volbou předem daných možností, nýbrž tvůrčím aktem nových a nepředvídatelných skutečností. Tato možnost však je stále více omezována a regulována. Stáváme se plíživě režimem autoritativním, který usiluje o to, vzít lidem svobodu ve všech oblastech, kde by mohla být ohrožena jejich moc. Pokud ohrožena není, ponechávají jim zdání suverénního rozhodování. Podle závěrů sjezdů ČSSD a ANO soudě, se prostor pro suverenitu občana postupně snižuje.

Ladislav ŠAFRÁNEK


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 6.6, celkem 32 hlasů.

Ladislav ŠAFRÁNEK

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


fronda
2019-03-15 00:24
mira.ben: Patrně žertujete. Po zkušenostech s Ukrajinou, Venezuelou atd.
přece všichni víme, že "mezinárodní společenství" (tedy
americký režim a jeho satelité) uznává výsledky jenom těch voleb,
které dopadnou podle jeho představ.
mira.ben
2019-03-14 22:14
fronda: Můžete ale svobodně volit stranu, která bude hájit vaše
zájmy. Pokud se vám výsledky voleb ve vaší zemi nelíbí, můžete se
svobodně odstěhovat tam, kde vám bude líp.
fronda
2019-03-14 01:16
mira.ben: Jistě, raději se nechte obrat o národní majetek a ze svých
daní financujte přepadávání jiných zemí.Tak tohle zase já považuji
za nesvobodu.
mira.ben
2019-03-12 23:52
fronda: Obávám se, že s takovými argumenty v dnešní společnosti
nepochodíte. Nevidím jediný důvod, proč by mi měl stát přikazovat,
kam smím nebo nesmím cestovat. Dneska vám také nikdo nezakazuje
vycestovat do Ruska, přestože jsme členem NATO.
fronda
2019-03-12 23:14
Svoboda je poznaná nutnost. Svobodný člověk např. chápe nutnost
určitých omezení v době studené války. Nesvobodný je v zajetí
konzumu, malicherně blouzní o spotřebním zboží dovezeným na dluh
nebo o cestování do nepřátelských zemí.
mira.ben
2019-03-12 21:41
hajek.jiri51: Jistě, já si také myslím, že to KSČM dělá dobře.
Pokud je teda jejich cílem dostat se poprvé mimo parlament. V Senátu
žádný mandát nemají, pokud nepočítám přeběhlíka Doubravu, který
se musel komunistické značky vzdát, aby měl šanci být zvolen. V
poslanecké sněmovně být po dalších volbách taky nemusí - voliči
KSČM jsou s podporou ANO a ČSSD nadmíru spokojeni, jak ukazují
průzkumy.
hajek.jiri51
2019-03-12 13:25
Ideologické kecy o "podpoře" KSČM ANO a ČSSD namísto,
pravdy, že KSČM využila možnost být jazýčkem na misce vah na
prosazování svých proobčanských priorit jsou mantrou těch, kdo buď
nechápou nebo chápou a lžou. Ani jedni a ani druzí nestojí za
pozornost.
mira.ben
2019-03-12 08:24
Kritické kecy na Babiše, Petříčka, Hamáčka apod. nelze brát od
KSČM vážně, dokud nebudou podloženy reálnými kroky. Ale strach z
toho, že se do vlády dostane ODS nebo Piráti je u komunistů zkrátka
větší, než nenávist k těm zmiňovaným.
salekiv
2019-03-12 07:57
Článek opět dokazuje vyprázněnost politiky a programu KSČM. Na jedné
straně reálná podpora stran ANO a ČSSD, na druhé straně neustálé
okopávání jejích kotníků. Konkrétní reálné návrhy, jak situaci
změnit, zlepšit žádné. Ale já jsem tomu rád. Takto vede cesta do
zapomnění.
svaty_vaclav
2019-03-12 07:11
30 let svobody krást na státním – 20 let členství v Největší
Americké Teroristické Organizaci.
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.