Ilustrační FOTO - Haló noviny

Při nabídkách levnějších energií obchodníci často klamou spotřebitele

Nepoctiví prodejci neustále vymýšlejí nové praktiky, jak lidi přesvědčit ke koupi nevýhodného zboží či služby. Neštítí se ani vydávat za zástupce seriózních nebo vymyšlených společností. Česká obchodní inspekce (ČOI) provedla vloni historicky první mimořádnou celostátní kontrolní akci zaměřenou na nabídku a poskytování služeb v oblasti uzavírání smluv o dodávkách energií.

ČOI na toto téma uskutečnila 18 kontrol a v 15 případech zjistila porušení právních předpisů (83,3 %). Při realizaci mimořádné kontrolní akce bylo využíváno i podnětů spotřebitelů přijatých Českou obchodní inspekcí.

»Výsledky mimořádné kontrolní akce potvrdily, že nabídky a poskytování služeb v oblasti energií nebo jejich zprostředkování patří k poměrně novým formám obchodování a je zde zjišťováno velké množství porušování práv spotřebitelů. Po omezení ,klasických‘ předváděcích prodejních akcí se problematika nekalých obchodních praktik přenesla na trh s energiemi, respektive trh zprostředkovatelů uzavírání smluv o dodávkách energií. Zpravidla je takové jednání zacíleno na potenciálně zranitelné skupiny spotřebitelů, a to jsou především senioři. Z uvedených důvodů je nutné věnovat této problematice pozornost i v následujícím období,« řekl ředitel České obchodní inspekce Mojmír Bezecný.

Nespí ani regulátor trhu

Energetický regulační úřad (ERÚ) společnosti Stabil Energy uložil rekordní pokutu čtyři miliony korun za nekalé obchodní praktiky. Jde o dosud nejvyšší pokutu uloženou za protispotřebitelské chování jednomu konkrétnímu dodavateli. Rozhodnutí je pravomocné, sdělil mluvčí ERÚ Michal Kebort. »V jediném správním řízení bylo této společnosti prokázáno 1179 přestupků, ať už proti zákonu o ochraně spotřebitele nebo energetickému zákonu. Pochybení se přitom dopouští opakovaně. Okolnostem a četnosti pochybení odpovídá i výše čtyři miliony korun,« uvedl radní ERÚ Jan Pokorný.

Rozhodnutí úřadu popisující jednotlivá pochybení má přes 70 stran. Firma podle něho mimo jiné používala agresivní obchodní praktiky, když požadovala úhrady za služby, i když neměla uzavřené platné smlouvy. V desítkách dalších případů měla Stabil Energy nepravdivě informovat operátora trhu, že má písemný souhlas k převodu spotřebitele, respektive že smlouvy byly uzavírány v prostorách obvyklých k podnikání, ačkoliv to nebyla pravda.

Počtem největší skupinu porušení zákona, a to u více než 1100 odběrných míst, pak podle ERÚ tvoří zrychlený převod spotřebitelů poté, kdy konkurenční dodavatel ztratil možnost dodávat energie. »Stabil Energy ale v danou chvíli neměla fyzicky k dispozici uzavřené smlouvy, jak tvrdila. Spotřebitele navíc vůbec neinformovala o tom, že žádost o převod podala,« sdělil Kebort.

Součástí správního rozhodnutí jsou také přepisy telefonických hovorů, na základě kterých měly být uzavírány smlouvy s odběrateli. Mluvčí ERÚ uvedl, že dokreslují okolnosti, za kterých se telefonický prodej uskutečňoval. Před účelově pokládanými dotazy podle něj mnohé spotřebitele nezachránila ani opatrnost.

Podle firmy však rozhodnutí úřadu stojí na nesprávném skutkovém a právním základě. »Důrazně se ohrazujeme proti užití nepravdivých a zavádějících informací. Naše společnost se v žádném případě nedopustila 1179 přestupků, jak je v rozhodnutí uvedeno,« sdělil ČTK jednatel Stabil Energy Tomáš Zabloudil.

»Samozřejmě jsme se nezaměřili na jedinou společnost. Jen od loňského léta prošly rukama úřadu desetitisíce smluv, další kontroly i sankční řízení probíhají neustále. Pokud dodavateli prokážeme porušení zákona o ochraně spotřebitele, můžeme uložit až pětimilionovou pokutu,« dodal Pokorný.

 

Nejvyšší pokuty udělené ERÚ za jednání proti spotřebitelům (2015 - 2019)

1. STABIL ENERGY s.r.o.: 4 000 000 Kč

(nabytí právní moci 27. února 2019)

Důvod: užití nekalých obchodních praktik, uvedení nepravdivých či neúplných údajů při provádění úkonů nezbytných k uskutečnění volby nebo změny dodavatele v elektřině i plynu

 

2.-3. CENTROPOL ENERGY, a.s.: 2 000000 Kč

(nabytí právní moci 4. června 2015)

Důvod: užití nekalých obchodních praktik

 

2.-3. STABIL ENERGY s.r.o.: 2 000 000 Kč

(nabytí právní moci 11. dubna 2018)

Důvod: užití nekalých obchodních praktik, uvedení nepravdivých či neúplných údajů při provádění úkonů nezbytných k uskutečnění volby nebo změny dodavatele v plynu

 

4. One Energy Česká republika a.s.: 500 000 Kč

(nabytí právní moci 29. dubna 2016)

Důvod: nedodržování stanovených parametrů kvality dodávek a služeb

 

5. BOHEMIA ENERGY entity s.r.o.: 300 000 Kč

(nabytí právní moci 29. října 2018)

Důvod: užití nekalých obchodních praktik

 


Sklízíme hořké plody privatizace

Otázky Haló novin pro Pavla Hojdu (KSČM), stínového ministra průmyslu a obchodu

Od doby, kdy u nás s elektřinou obchodují různí překupníci, ta prudce zdražila. Nebylo by lepší vrátit se k jednotnému systému distribuce pod kontrolou státu?

KSČM od počátku privatizace usilovala o to, aby zejména síťová odvětví nebyla privatizována. Bohužel dřívější koalice prosadily privatizaci ve všech odvětvích hospodářství a i v distribuci elektrické energie sklízíme hořké plody privatizace. Kvůli privatizaci musely vznikat další úřady – regulační, které sice mohou postihovat nepoctivce, ale zisky z podvodného jednání vysoce převyšují peněžní sankce a nepoctivcům se podvodné chování vyplácí.

Jaký vliv na ceny má obchodování elektřiny na burze?

ČR v oblasti energetiky není ostrovním státem, a pokud je komodita, jako je elektrická energie, obchodována na burze, je velmi silně ovlivňována cenou v okolních státech. Dominantní je v této oblasti Německo, a zákazníci v ČR tak nesou společně s ostatními zeměmi vysoké náklady na změnu energetické politiky v Německu. To nehovořím o nákladech ochrany rozvodné sítě ČR proti náhlému přetoku velkého množství elektrické energie z větrných elektráren ze severu Německa na jih Německa, tedy ochranu před tzv. blackoutem.

Energetici avizují další prudké zdražování elektřiny. V čem je podle vás příčina?

Každá výrazná změna v odvětví, jako je energetika, musí přinést rovněž výraznou změnu ceny finálního produktu, kterým je elektrická energie. Jestliže se začíná klást důraz na obnovitelné zdroje, které ale nezajistí stabilitu elektrické sítě, a navíc investice násobně převyšují investice do zdrojů stabilizujících síť v období výpadku větru (nebo naopak výrazného zvýšení větrné energie) a výpadku sluneční energie (noční doba), musí cena energie růst i přesto, že slunce a vítr jsou zadarmo. Připravuje se období tzv. smart energie, a investice do této oblasti rovněž nebudou malé, a to nehovořím o připravovaném využívání obřích baterií, které by mohly zajistit stabilizaci sítě právě v systému smart energie. Ekonomové dle mého názoru by mohli prokázat, že jaderná elektrárna nebo vodní elektrárna je z dlouhodobého hlediska pro zlevnění elektrické energie pro konečné spotřebitele optimální variantou. Do zvýšené spotřeby elektrické energie zcela jistě zasáhne i razantní podpora elektromobility.

Jiří NUSSBERGER

FOTO - archiv

 


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 7, celkem 6 hlasů.

Jiří NUSSBERGER

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.