Marta Semelová a Jana Čunátová (v popředí) na jednání zastupitelstva.

Sídliště Ďáblice potřebuje ochranu, nikoli zahušťování

Pražští zastupitelé jednomyslně uložili náměstkovi primátora Petru Hlaváčkovi (Spojené síly pro Prahu - TOP 09 a STAN), aby připravil postup týkající se územní studie sídliště Ďáblice, který bude nejvýhodnější pro tamní obyvatele. Zároveň prodloužili termín předložení územní studie pořizovateli do 31. května.

Zastupitelstvo také vzalo na vědomí usnesení Zastupitelstva městské části Praha 8, které mimo jiné uvádí, že »respektuje požadavky většiny obyvatel sídliště na zachování kvality života, a proto nesouhlasí s nahrazováním občanské vybavenosti výstavbou budov s převahou jiné funkce«. Pražští zastupitelé též deklarovali, že respektují stávající urbanistickou hodnotu modernistické zástavby sídliště Ďáblice. »Sídliště Ďáblice má významnou urbanistickou hodnotu vzhledem ke své modernistické zástavbě, kde je typické střídání nízkopodlažních objektů vybavenosti, veřejných prostranství a parkové zeleně v kontrastu s vysokými obytnými domy,« uvádí důvodová zpráva k usnesení.

Předcházela tomu dlouhá diskuse a mnoho ostrých prohlášení mezi členy opozice a koalice. Nejprve navrhovali částečně rozdílná usnesení, nakonec se shodli na společném znění. Při jednání vystoupilo i mnoho obyvatel sídliště, kteří se bojí jeho zahušťování a chtějí, aby studie jejich domov chránila, což v pořadí druhý návrh studie podle nich nesplňuje. Vůči prvnímu se již vymezili prostřednictvím petice. Místo původně plánovaných čtyř vysokých věžáků počítá nový návrh studie s dvaceti šestipatrovými domy, které by zabraly mnoho plochy včetně zeleně, mimo jiné i lesíky a památkově chráněný strom. Obyvatelé sídliště upozorňovali na to, že zvlášť v době klimatické změny je naopak třeba si každý strom hýčkat. Kupříkladu Michaela Krupičková uvedla, že lidé se bojí »masivní výstavby společnosti CPI Reality, a. s.«.

»Předložený návrh územní studie je obsahově neúplný, Společenství vlastníků jednotek, bytovým družstvům a veřejnosti sídliště Ďáblice nebyla předložena především analytická část studie. Bez této části nemůže územní studie vzniknout - analytická část definuje současnou podobu sídliště, jeho plánovanou budoucí podobu a prostředky, kterými se má cílového stavu dosáhnout,« řekla mimo jiné Magda Stehnová. Názory obyvatel shrnul starosta Prahy 8 Ondřej Gros (ODS) - chtějí udržovanou zeleň a spravené chodníky. »S tím nám může město pomoci, budu rád,« řekl. V diskusi zaznělo také to, že hrozba zahušťování je problémem i dalších sídlišť. Místostarostka Prahy 12 Eva Tylová (nestr. za Piráty s podporou Zelených) zmínila pro náš list Modřany či Komořany, starosta Prahy-Libuše Jiří Koubek (TOP 09) v diskusi zmínil mimo jiné jím spravovanou městskou část. Tam také vznikají územní studie a občané očekávají ochranu.

Předsedkyně pražské krajské organizace KSČM Marta Semelová pro Haló noviny uvedla, že komunisté jsou dlouhodobě proti zahušťování sídlišť. »Jsem ráda, že tento bod byl zařazen na program jednání. Občané přišli a nenechali se odradit, žádali zastupitele, aby jim pomohli. V průběhu rozpravy byla zřejmá snaha některých zastupitelů situaci řešit ve prospěch občanů, na druhou stranu se někteří snažili spíš zviditelnit. Stalo se smutnou tradicí, že před volbami všechny strany slibují hory-doly, jak budou naslouchat občanům, a po volbách na všechny sliby zapomenou. To se ukázalo i u této studie, která zahušťuje sídliště na úkor zeleně, bez ohledu na to, co chtějí lidé, bez ohledu na občanskou vybavenost, dopravní situaci a bezpečnost. Bylo by určitě lepší, kdyby peníze byly investovány do rekonstrukce chátrající občanské vybavenosti a rozšiřování zeleně,« řekla. S tím, že chce věřit, že nezůstane jen u slov, ale město vyjde vstříc požadavkům občanů, nikoli developerů.

(ac)

FOTO – Haló noviny/Roman BLAŠKO


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 4.5, celkem 15 hlasů.

(ac)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


hajek.jiri51
2019-03-26 15:04
Můj typ? Developeři si prosadí svoje, občané utřou a někteří
"zastupitelé" si namastí kapsy. Přítomnost TOP09 a spol. je
toho zárukou.
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.