Chtějí si vykoledovat atomový hřib v Praze?

Již něco pamatuji. Nevzpomínám si, že by se někdy na pražské tramvaji či autobusu objevila vlajka Varšavské smlouvy, vojenského paktu evropských socialistických států uzavřeného v roce 1955 ke společné obraně proti stále agresivnějšímu paktu vyspělých kapitalistických států NATO. Byla to reakce na předchozí vstup západního Německa do paktu NATO, jenž byl založený už v dubnu 1949.

Po státním převratu v roce 1989 byla rozpuštěna Varšavská smlouva a bylo slíbeno zrušení NATO. K tomu nikdy nedošlo. Naopak NATO se brzy utrhlo z řetězu a zahájilo tažení za světovládou. Mimo jiné se začalo rozšiřovat.

Dne 12. března 1999 se Česká republika s Polskem a Maďarskem stala bez referenda členem paktu NATO. Vzápětí podpořila brutální přepadení svobodné Jugoslávie letectvem NATO. Stali jsme se součástí zločinného spolku agresorů, přepadávajících jiné státy, předstírajíce boj za lidská práva. Statisíce jejich obyvatel jsme pomohli zabít, agrese NATO si vyžádaly miliony zraněných, zničení celých států a také zbavení milionů jejich občanů domova. Stali se z nich váleční uprchlíci, s kterými si, stejně jako s uprchlíky ekonomickými či klimatickými, nevědí staré členské státy Evropské unie rady.

Dne 12. března 2019 uplynulo 20 let od tragického vstupu ČR do válečného paktu NATO. Byl to i den, kdy jsme mohli vedení paktu oznámit, že z něho vystupujeme. Nestalo se tak. Na Pražském hradě, ve Strakovce a na dalších místech papaláši slavili. Vedení velké pražské radnice nařídilo pražským tramvajím jezdit s vlaječkami České republiky a NATO, v pražském metru do omrzení připomínali prý významný den pro bezpečnost České republiky – vstup do NATO. Připomenout zločiny proti míru, zločiny proti lidskosti, zničení celých států a další, na nichž jsme se jako člen NATO také podíleli, zapomněli.

Se zajištěním bezpečnosti pod taktovkou USA to bylo divné. Již v 50. letech plánovaly Spojené státy válku proti socialistickým státům Evropy s tím, že východní i západní Evropa shoří v jaderné válce a USA pak budou diktovat celému světu. Nestalo se tak, socialistické státy díky obrovské vojenské síle Sovětského svazu byly dostatečně silné, takže se do jisté sebevraždy jestřábi ve Washingtonu jít neodvážili.

Ne jinak je tomu i dnes. USA vypovídají jednu smlouvu o kontrole a omezení zbrojení za druhou, budují v těsné blízkosti Ruska jednu vojenskou základnu za druhou. V Moskvě dobře chápou, že se připravují Rusko přepadnout. Připravují se na náležitou odvetu, která jediná může válečníky z USA a NATO zastavit. Proti době socialismu je tu ale jeden rozdíl. Tehdy existoval určitý časový prostor mezi zjištěním údajného odpálení nepřátelských raket a jeho ověřením, takže několik omylů na obou stranách dobře dopadlo – ke světové jaderné válce nedošlo. Při rychlosti dnešních raketových zbraní a jejich dislokaci v blízkosti Ruska nebude čas ověřovat, zda jde o nepřátelský útok, nebo o omyl. V případě poplachu budou okamžitě všechny disponibilní jaderné zbraně odpáleny na nepřítele.

Čeští papaláši oslavují i stupňující se vojenský, ekonomický i propagandistický tlak na jaderné Rusko. Že jde o hazard s naší bezpečností? Prý žádný problém. Logika války je ale neúprosná. Může se snadno stát, že primátora Piráta Hřiba na Mariánském nahradí hřib atomový a že budeme v řiti všichni. To jsou ale prý jen slova škarohlídů, kteří měli tu drzost protestovat na pražském Klárově proti válečným orgiím českého papalášovstva ve jménu válečnického paktu NATO.

Jan ZEMAN


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 5.9, celkem 167 hlasů.

Jan ZEMAN

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


hajek.jiri51
2019-03-25 23:05
Potrefená husa zakejhala. Větší část života sleduji jak USA
neposílají jen "pár" chlapů ale celé desetitisíce ba i
statisíce a místo pár letadel stovky a shazují z nich miliony tun bomb,
napalmu případně Agent Orange. Zůstávají po nich i miliony obětí a
to i žen a dětí a žádná cévka mi zatím nepraskla. Zato vy si o to
koledujete jak ze sebe vší silou tlačíte ty upocené antikomunistické
kydy. Dejte si , ve vlastním zájmu, na ten libidózní přetlak a hlavně
na jeho trapně opakované uvolňování většího bacha, pěkně prosím.
S veškerou úctou...
velkymaxmilian
2019-03-25 11:49
@hajek.jiri: Kdyby v Caracasu přistály dva Lockheedy C-130 Herculesy s 35
tunami "humanitární pomoci" a 99 důstojníky z Pentagonu tak
vám a vašim soukmenovcům popraskají cévky. Vzhledem k dění ve
Venezuele si kecy o vměšování do dění v cizích zemích nechte na 22.
dubna, tedy na velikonoční koledu, stáhněte slech a vraťte se do
hrobů.
hajek.jiri51
2019-03-25 11:18
Nezbývá než do diskuze zatáhnout Jardu Haška. Pánové, víte které
myslím, jste poloprďoši anebo prďoši? 6ádná jiná možnost,
bohužel, neexistuje. Vyberete si sami?
salekiv
2019-03-25 10:19
pleningeri: Do Caracasu přicestovali ruští vojenští představitelé
včetně náčelníka štábu pozemních sil Vasilije Tonkoškurova s
cílem „výměny zkušeností a ke konzultacím“.
o.motl
2019-03-24 19:18
Proč by měly USA pátou kolonu ve spojenecké zemi, vy filozofe?
pleningeri
2019-03-24 18:55
Proamerická pátá kolona o.motlů - co hulej? - Teprve až ve Venezuele,
na Kubě, ... bude mít Rusko základny kolem USA se zbraněmi, které
budou schopny zničit velká americká města možná ty
"bolševiky" pochopíte ...
o.motl
2019-03-24 18:13
O tom, že se USA chystají přepadnout Rusko, žvaní naši bolševici od
ruské agrese proti Ukrajině. A zdejší parta rudých noků to žere i s
navijákem.
velkymaxmilian
2019-03-24 14:45
Ani se nedivím, že se na tramvajích a autobusech neobjevily vlajky
Varšavské smlouvy, žádná vlajka tohoto spolku neexistovala pouze znak.
Dodejme, že jediná vojenská operace za celou historii Varšavské
smlouvy se jmenovala "Dunaj", jak prosté Watsone Zemane...
svaty_vaclav
2019-03-24 14:43
Do agresivního amerického vojenského paktu NATO nás dotlačila Havlova
klika. Václav Havel v listopadovém puči 89´ tvrdil a lhal, že do
žádného vojenského bloku již nepůjdeme, když bude zrušena
Varšavská smlouva, Havel lhal jako když tiskne. Když Havlovi v
západní cizině umyli hlavu a napravili, tak změnil názor a napěchoval
rozbité Československo do NATO, však se to píše i v jeho životopisu a
Albrightová si to na Havlovi dodnes pochvaluje. Náš lidumil a
propagátor pravdy a lásky Václav Havel má na svých rukou krev
jugoslávských civilistů. Rozbité Československo bylo zataženo do
vraždění v Jugoslávii, když 14 dní po vstupu ČR do NATO v březnu
1999 bylo otevřeno české nebe pro přelety NATO bombardérů B-52 a
dalších vojenských letadel NATO, které sypaly bomby na hlavy
jugoslávských civilistů. „Český“ prezident Havel tomu NATO masakru
jugoslávských civilistů říkal humanitární bombardování, ten
humanista a lidumil a ctitel pravdy a lásky. Jugoslávskou krev na svých
rukou má i prezident Miloš Zeman. Agresivní americký pakt NATO
představuje nebezpečí pro bezpečnost ČR. Jedinou možností je
vystoupení ČR z paktu NATO. Vojáci Armády ČR jsou v současnosti
nuceni podílet se na agresích NATO po celém světě; prý to dělají z
vlastenectví, ale někdo zase říká, že to dělají pro vysoký žold.
Naštěstí ne všichni lidé v ČR jsou hloupé poddajné ovce a českým
lidem se podařilo společným úsilím např. zabránit stavbě USA
vojenského radaru NATO kousek za Prahou.
miki.13
2019-03-24 12:39
joska.korinek: já normalizaci bohužel zažil a dobře si pamatuji
bolševickou propagandu za studené války a moc se neliší od článku
soudruha Zemana.
pleningeri
2019-03-24 12:31
Článek 1 Smluvní strany se zavazují, jak je uvedeno v Chartě
Spojených národů, urovnávat veškeré mezinárodní spory, v nichž
mohou být zapleteni, mírovými prostředky tak, aby nebyl ohrožen
mezinárodní mír, bezpečnost a spravedlnost, a zdržet se ve svých
mezinárodních vztazích hrozby silou nebo použití síly jakýmkoli
způsobem neslučitelným s cíli Spojených národů. Článek
2 Smluvní strany budou přispívat k dalšímu rozvoji mírových a
přátelských mezinárodních vztahů posilováním svých svobodných
institucí, usilováním o lepší porozumění zásadám, na nichž jsou
tyto instituce založeny, a vytvářením podmínek pro stabilitu a
blahobyt. Budou usilovat o vyloučení konfliktu ze své mezinárodní
hospodářské politiky a budou podporovat hospodářskou spolupráci mezi
jakýmikoli smluvními stranami nebo mezi všemi smluvními
stranami. Článek 4 Smluvní strany budou společně konzultovat vždy,
když podle názoru kterékoli z nich bude ohrožena územní celistvost,
politická nezávislost nebo bezpečnost kterékoli smluvní
strany. Článek 5 Smluvní strany se dohodly, že ozbrojený útok proti
jedné nebo více z nich v Evropě nebo Severní Americe bude považován
za útok proti všem, a proto odsouhlasily, že dojde-li k takovému
ozbrojenému útoku, každá z nich uplatní právo na individuální nebo
kolektivní obranu, uznané článkem 51 Charty Spojených národů,
pomůže smluvní straně nebo stranám takto napadeným tím, že
neprodleně podnikne sama a v souladu s ostatními stranami takovou akci,
jakou bude považovat za nutnou, včetně použití ozbrojené síly, s
cílem obnovit a udržet bezpečnost severoatlantické oblasti. Každý
takový útok a všechna opatření učiněná v jeho důsledku budou
neprodleně oznámena Radě bezpečnosti. Tato opatření budou ukončena,
jakmile Rada bezpečnosti přijme opatření nutná pro obnovení a
zachování mezinárodního míru a bezpečnosti. Celé znění Smlouvy
Severoatlantické smlouvy z 04.04.1949 :
"https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_17120.htm?selectedL
ocale=cs"
joska.korinek
2019-03-24 12:27
Miki.13, nejspíš ve svých třinácti letech dost dobře nechápete, o
čem je v článku řeč.
miki.13
2019-03-24 12:14
Bravo soudruhu, to je propaganda jak za dob největší normalizace.
Alespoň jsem se dozvěděl, ze nás tenkrát USA nepřepadli kvůli
silnému Sovětskému svazu a dnes, ze se chystáme přepadnout Rusko a to
se chystá na odvetu. Teď nevím jestli hulíte něco silnějšího nebo
mate informace z ústředí:))
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.