ILUSTRAČNÍ FOTO – wal-des-month.net

Debata o ochraně klimatu bez překvapení

Diskuse s generálním ředitelem pro oblast klimatu Evropské komise Maurem Petriccionim a známým českým ekologem a politikem Bedřichem Moldanem 26. března nepřinesla větší překvapení. Petriccioni vylíčil, jak se Evropská unie snaží vést svět k ochraně klimatu. Že výsledky nejsou dobré, svědčí jen o tom, že EU i svět nekoná dost.

Růst emisí hlavního skleníkového plynu oxidu uhličitého ve světě i v EU v roce 2017 mluví jednoznačně. Indie – zvýšení o 4,5 procenta, Čína a USA shodně o 2,5 %, atd. Petriccioni pochválil ČR za aktivní snahu o snižování emisí oxidu uhličitého (zřejmě jsou jiní ještě o hodně horší). Hlavní důraz kladl na vývoj a zavádění nových šetrnějších technologií, zvláště pak v oblasti využívání obnovitelných zdrojů paliv a energie. Pravda, EU zde zaostává nejen za lídrem Čínou, ale také za USA. Plány odčerpávat oxid uhličitý z ovzduší a ukládat ho pod zem se nenaplňují. Pochopitelně, takové úvahy byly od počátku šílené. Biopaliva první generace efektivní nejsou, ale EU je prý bude podporovat dál. Petriccioni je sice vysokým úředníkem EU, ale mnoho s tím nenadělá.

Moldan polemizoval se zástupcem Teplárenského sdružení ve věci stanovení cílů snižování emisí oxidu uhličitého do roku 2050. Teplárníci to mají za brzdu podnikání, Moldan za krok vpřed. Teplárníci přitom vědí, na čem jsou a mají dost času se společenským požadavkům přizpůsobit. Promítnutí takových a podobných cílů do investic znamená obvykle dosažení příslušných cílů s nižšími náklady.

Jistý aktivista rozvinul plakát proti jaderné energii a dožadoval se jejího zákazu. Že by příspěvek k ochraně klimatu? Těžko. Spíše škůdcovský čin, činěný v zájmu článku jedna zeleného energetického dogmatu - »jsem proti jaderné energetice za každou cenu«.

Mirek Prokeš se ptal na započítávání emisí z resortu obrany do celkové bilance emisí skleníkových plynů. Ve Skandinávii se kolem toho strhla diskuse. Šlo zejména o armádu USA, která se v rámci světových uskupení na emisích podílí zdaleka nejvíc. Petriccioni neměl tušení. EU pouze sumarizuje údaje o emisích skleníkových plynů, dodávaných jednotlivými členskými státy, a otázkami, zda jsou hlášení správná nebo ne, se nezabývá! Nejen podvodníkům se po těchto jeho slovech jistě ulevilo.

Konstatoval jsem, že EU efektivní nástroje snižování emisí skleníkových plynů nemá. Ptal jsem se, proč se nepokoušejí zrušit mnohostranné dohody o osvobození mezinárodní veřejné dopravy od placení daně z přidané hodnoty a mezinárodní vodní a letecké dopravy od placení spotřební daně za pohonné hmoty? Tato osvobození přispívají k hypertrofii dopravy a tím i k vyšším toxickým emisím i emisím skleníkových plynů. Jen Česká republika tak v roce 2010 tento nežádoucí trend podpořila asi 44 miliardami korun, z toho 13 mld. Kč přímo spotřebu paliv a energie, z velké části z krvavé ropy. Pokud to EU není s to prosadit celosvětově, proč nepojme členské státy jako jedno území vnitrostátní dopravy, kde je zakázáno dopravu od těchto daní osvobozovat. Ani jedna z těchto otázek nestála Petriccionimu za odpověď. Zřejmě jsou mimo agendu EU a hlavně v rozporu se zásadou dopravní politiky číslo jedna - »usilovat o maximální dopravní mobilitu prakticky za každou cenu«.

Kritiku neefektivního obchodu s povolenkami na emise oxidu uhličitého a požadavek nahradit jej daní z emisí skleníkových plynů rozhodně odmítl. Obchod s povolenkami na emise oxidu uhličitého přináší úspory (?) a nyní ho EU zdokonalila. Pravdou je, že ČR na něm vzhledem k absurdnímu nastavení dosti vydělává, aniž by zatím musela hnout prstem. Pravdou také je, že sílící rozval klimatu přináší i ČR mnohem větší ekonomické ztráty, než které takto vydělává. Nejde přitom zdaleka jen o nedostatek vody a kůrovcovou kalamitu v našich smrkových lesích, k níž rostoucí vedro a sucho významně přispělo.

Mluvilo se i o drtivých následcích změn klimatu včetně rostoucího sucha, jež ruinuje již dnes mimo jiné jižní část EU. Porostou-li emise skleníkových plynů, bude se situace dál významně zhoršovat. Nicméně Petriccioni v zásadě potvrdil, že EU není s to k ochraně klimatu významněji přispět. Takže zřejmě kromě hory frází svým potomkům odkážeme také nevlídnou pustinu.

Jan ZEMAN


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 7, celkem 4 hlasy.

Jan ZEMAN

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


hajek.jiri51
2019-04-04 17:22
Země si pomůže nakonec sama. Času má dost. Ale to už bude bez nás.
Naši potomci nás ovšem proklejí. Stydět se ale můžeme už dnes.
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.