Ústavní soud a KSČM proti nemravným exekucím

Současná legislativní podoba exekucí náleží k nejzvrhlejším projevům novodobé kapitalistické éry v naší zemi. Už jen samotný princip spočívající v tom, že dlužník je srážen do dluhového bahna povinností platit navíc vykořisťovatelskou odměnu soukromého exekutora, který na dlužnících vydělává, je zvrhlý jako kapitalismus sám.

Dříve nebylo výjimkou, že dlužník kupř. jízdného za černou jízdu MHD s dluhem v řádu stokorun musel v exekučním řízení zaplatit částku téměř 20 tisíc Kč, aby uspokojil bezednou kapsu soukromého exekutora. Přestože postupně došlo k určitým legislativním úpravám, naprosto nepřijatelná podstata soukromých exekucí zůstává nezměněna a exekuční postupy jsou nelidské, drakonické, odporující mravnosti i zdravému rozumu. Exekuce nezřídka dopadá i na mladistvé či dokonce děti, důchodců postižených exekucí jsou desetitisíce.

Částečné zmírnění všemocnosti exekutorů bylo dosaženo prostřednictvím judikatury Ústavního soudu, který vytvořil doktrínu posuzování platnosti spotřebitelské úvěrové smlouvy referenčním kritériem dobrých mravů, přičemž rozpor s dobrými mravy může být nejen v lichvářském úroku, ale i v množství smluvních pokut k tíži dlužníka. Dle dosavadní judikatury Ústavního soudu byla smlouvy v rozporu s dobrými mravy, pokud byla formulářová, spotřebitel neměl možnost ovlivnit její obsah a nevýhodná ujednání, úvěr byl zajištěn biankosměnkami či smluvními pokutami více než 30 % z dlužné částky již za prodlení v řádu jednotlivých dnů.

Nálezem III. ÚS 4129/18 z letošního února Ústavní soud podmínky neplatnosti úvěrové smlouvy dále rozšířil. Kromě zpřísnění požadavku dobrých mravů formuloval povinnost poskytovatelům úvěrů zkoumat splátkové možnosti svých klientů. Dle stanoviska Ústavního soudu je cílem poskytovatelů nezřídka jen dosažení vlastního zisku prostřednictvím realizace nepřiměřeného zajištění původního dluhu, přičemž platební neschopnost ohrožuje nejen samotného dlužníka, ale i společnost jako takovou. Ústavní soud tak správně dovodil, že úvěrové společnosti jsou začasté raději, když dlužník není schopen svůj dluh splatit, neboť pak mohou uplatnit drancující podmínky smluvních pokut a dalších vykonstruovaných částek k tíži klienta v rámci exekuce.

Jakkoliv jsou korekce úvěrových podmínek optikou dobrých mravů správnou cestou, samy o sobě zdaleka nestačí. Jediným prostředkem nápravy je úplné zrušení soukromých exekucí a návrat této agendy do rukou státu a úředních vykonavatelů. Právní úprava jako u nás není běžná ani v jiných státech EU, a je důsledkem zcela asociálních pravicových vlád Topol-Nečas-kalouskovských minulé dekády. Nepochybně žádoucí by bylo též prosazení maximální výše úrokové sazby a smluvních pokut ve spotřebitelských smlouvách na úrovni EU, podobně jako by měla být zakotvena kupř. evropská minimální mzda. KSČM patrně zůstane mezi našimi politickými stranami v boji o zakotvení těchto pravidel osamocena. Voliči usilující o skutečné změny směřující ke kvalitě života tak mají jednoduchou volbu.

Richard POKORNÝ, kandidát do Evropského parlamentu (KSČM – Česká levice společně!)


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 6.1, celkem 39 hlasů.

Richard POKORNÝ

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


fronda
2019-04-05 00:54
Na druhou stranu, každý někdy udělá chybu a ta by neměla být
likvidační. Absolutní práva věřitele, to je středověká
záležitost. Byla by chyba zaměŕit se jen na drobné dlužníky, třeba
i podvodníky, když nahoře se vykořisťuje a krade ve velkém.
josefko
2019-04-04 22:51
Richarde, tem tvůj článek nevyjadřuje názory KSČM. Já to nechápu
já ty. Meis21 to píše naprosto pregnantně a já se s ním ztotožňuji.
Ze svého poznání vím o mnoha dlužníků, kteří si žádnou pomoc
nezasluhují.
mels21
2019-04-04 11:08
Proč jen ten nebožák s exekucí jezdil "na černo"!?!Proč
mají poctiví lidé doplácet na neodpovědné vyčůránky? Myslí si pan
kandidát, že jím sdělované postoje jsou svou podstatou komunistické?
Proč obhajuje darebáky a nezodpovědné existence na úkor poctivě
pracujících?
ferdaholub
2019-04-04 10:04
Tento prohnilý, vlčí režim nemá za současných politických podmínek
šanci změnit k lepšímu životní podmínky svých občanů,neboť jeho
samotná podstata je postavena na zlodějském základu. Stát jako
politická organizace hospodářsky vládnoucí třídy je ve své
podstatě řízena bývalou i současnou "galerkou",kterou
tvoří oligarchové toužící po historické touze zanechat v této zemi
navždy své jméno hlavně ve významných projektech a je jim jedno jak
zohyzdí krajinu.
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.