Válka hrozí a může začít na Ukrajině

Je to tady, bude se utrácet na armádu. Přibližně pět miliard korun bude investovat česká armáda pro svou bojeschopnost ke spolupráci se Severoatlantickým paktem NATO. Vrchní velitel spojeneckých sil NATO v Evropě Curtis Scaparrotti se v Praze zúčastnil konference náčelníků generálních štábů a vrchních praporčíků s ministrem obrany Lubomírem Metnarem. A řekl: »Musím říci, že jsem velice potěšen tím, jak robustní má Česká republika plány pro modernizaci. Konvenují také plánům NATO a vyhovují bilaterální spolupráci mezi ČR a USA.«

Náčelník Generálního štábu Armády České republiky Aleš Opata nepochybuje o tom, že závazek dosáhnout dvouprocentního podílu výdajů HDP na obranu v roce 2024 Česko splní. »Rozhodnutí vlády a Parlamentu ČR všemi politickými stranami bylo jasně deklarováno do roku 2024, bylo to deklarováno i zahraničním partnerům,« uvedl Opata.

To, že to bylo takto deklarováno, ještě neznamená, že s tím budou všechny parlamentní strany souhlasit.

Musíme se naopak jednoznačně ohradit vůči tak obrovským sumám a výdajům na zbrojení! Rád bych použil i slova politologa Oskara Krejčího, který nedávno řekl, že americká politická a vojenská kultura pracuje podle myšlenky »chceš-li mír, připravuj válku«. Ale pravda je však jiná: »Chceš-li mír, připravuj mír« a takto to musíme vnímat všichni, každý, kdo opravdu chce žít v míru.

Znovu opakuji, nikdy jsme nebyli válce tak blízko v novodobé historii jako dnes. Je tu i souvislost s ukrajinskou krizí. Ruská federace sice trvá na naplnění Minských dohod, které jsou klíčem deeskalace občanské války v této zemi. Podle volebních výsledků však se dá už teď odhadnout, že proces ukončení krize na Ukrajině bude ještě složitě pokračovat. Pokud se nenaplní Minské dohody, opravdu hrozí válka, a to i válka v Evropě.

Tak kdo tu vytváří válečné napětí a kdo se ho snaží eliminovat? A tak se ptám, je zvyšování výdajů státního rozpočtu na zbrojení ve výši nesmyslných dvou procent HDP vyjádřením toho, že chceme opravdu mír?

Roman BLAŠKO


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 5.2, celkem 64 hlasů.

Roman BLAŠKO

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


donald.kaczerowski
2019-04-06 03:08
Nikdy jsme nebyli válce tak blízko v novodobé historii jako dnes, tvrdí
autor. Zapomněl na sovětské rakety na Kubě. Tehdy to bylo opravdu o
chlup.
fronda
2019-04-06 00:32
salekiv: Naopak. Kde jsme už mohli být, kdyby se podařilo zvládnout
privatizační puč. Sliby o dohnání Západu možná někomu zněly
dobře v roce 1990, ale ne po 30 letech kapitalismu. Socialismus dokázal
poskytnout slušnou životní úroveň pracujícím i navzdory embargu a
studené válce, to je důkaz jeho síly. Povinnost vraždit nevinné lidi
v "mírových misích", to je poněkud vysoká cena za banány a
jiné vymoženosti té "správné strany".
rosemil71
2019-04-05 21:35
Maxmiliáne,kecy si nechte pro blbá děcka.Kdo asi bombardoval naše
průmyslové závody?
velkymaxmilian
2019-04-05 17:11
@rosemil71. Primitivní invektivy svědčí o tom, že vám chybí
argumenty. Salektiv má pravdu, pokud bychom po roce 1945 respektive po
únoru 1948, zůstali součástí euroatlantické civilizace žili bychom
si jak prasata v žitě. Na rozdíl od ekonomicky a materiálně
zdevastovaného Německa, Rakouska, Balkánu náš průmysl za
Protektorátu neutrpěl žádné výrazné ztráty což se týká i
zemědělské výroby. Mohli jsme být dnes jednou z nejbohatších zemí
Evropy. Pokud s tímto konstatováním má někdo problém je ztráta času
s ním diskutovat...
rosemil71
2019-04-05 13:52
Salektiv:Kolik je vám roků,proboha?Takovou pitomost nevyplodí ani
retardovaný teenager.Hlavně s tou správnou stranou a dividendami to fakt
myslíte vážně?Jo a ty zápaďácké platy,tak to je třešnička na
dortu.Gratuluji a doufám,že nemáte děti,abyste z nich dělal stejné
voly.
velkymaxmilian
2019-04-05 10:51
@jocky: Tykání a pitomce si nechte pro své děti a pokrevní kumpány
Moje replika na HaNo (R.Janoucha) končí větou "Kauza NATO a
Jugoslávie z roku 1999 (Spojenecká síla) je o něčem jiném..."
Každého myslícího tvora, bez inteligenčního deficitu, musí
napadnout, že se k této akci nevyjadřuji. Nevím proč o tom tedy
plkáte, co se týče Řecka podmínit půjčku, odběrem výzbroje byl
jediný mechanismus, jak tyto podolivové povaleče donutit k plnění
spojeneckých závazků ve smyslu částky z HDP na armádu!
jocky
2019-04-05 09:44
Maxi, máš v tom guláš. Tehdejší SSSR o členství požádalo, nebylo
mu nabídnuto. NATO se chová skutečně nanejvýš demokraticky a
mírotvorně, viz humanitární bombardování Jugoslávie nebo
rozmístění základen kolem Ruska, aby náhodou nezlobilo. Salektive,
mimochodem, k těm řečem, jak bychom se měli dobře - přečti si
někdy, jak to bylo třeba s obsazením Kypru nebo s finanční pomocí EU
Řecku, jemuž bylo nařízeno, že za dotace musí nejprve nakoupit
zbraně, dokonce mu bylo nařízeno, jaké a za kolik. Taky si přečti
dějiny britského CND (Hnutí za jaderné odzbrojení). Ale třeba bylo (a
dosud je) vedeno pitomci a čeká na lidi jako seš ty, aby jim konečně
vysvětlili, co dělají špatně. Je mimochodem přinejmenším
pozoruhodné, že v onom přechodném období, kdy jsme už nebyli
součástí socialistického tábora a VS a ještě nebyli v NATO, nás
Rusové neokupovali. No a třeba takový Kim Philby nám vyprávěl
pohádky...ach jo.
salekiv
2019-04-05 06:59
Fronda a další bohužel nepochopí, že kdybychom už tenkrát byli na
té správné straně, nemuseli bychom ty obrovské prostředky na obranu
vynakládat, měli bychom dnes stejné platy jako na západě, neodtékaly
by od nás divideny ven, ale k nám, už tenkrát bychom mohli cestovat,
kam by se nám zachtělo, nemuseli by lidé umírat na hranicích nebo při
"přátelských" intervencích "spojenců".
fronda
2019-04-05 01:02
Severoatlantický pakt je samozřejmě zločinecká útočná organizace.
Proto jsme museli vynakládat velké prostředky na obranu, abychom
agresora odstrašili. Tyto prostředky chyběly jinde, ale to je cena
svobody. Svobody samozřejmě pro pracující. Zloději a podvodníci se tu
cítili velmi utiskovaní.
velkymaxmilian
2019-04-04 20:39
@halonoviny R.Janouch: Max počítat umí neboť není na rozdíl od
jiných pitomec, ale v tomto případě počítat není třeba.
Severoatlantická charta, jako základní dokument vzniku NATO, obraného
uskupení západoevropských států, USA a Kanady vznikla v roce 1949, o
tom žádná. SSSR a jeho satelity, ke kterým bohužel patřila i
tehdejší ČSR na vznik NATO nijak nereagovalo, mimochodem členství bylo
nabídnuto i SSSR, na což lidé určitého ražení nějak zapomínají.
Varšavská smlouva, taktéž jako obraný pakt, vznikla až o šest let
později (1955), a to po přijetí Spolkové republiky Německo, tedy
Bunderwehru do NATO. Není mi známo pane Janouchu, že by během studené
války, tedy do rozpadu SSSR a východního bloku obrané společenství
NATO kdekoliv na evropském kontinentě vojensky intervenovalo. Varšavská
smlouva tak ovšem učinila dvakrát na podzim 1956 invazí do Maďarska a
v roce 1968 do ČSSR. Třetí připravená invaze do Polska se nakonec
vzhledem k vyhlášení výjimečného stavu (prosinec 1981)
neuskutečnila. Toť bohulibá činnost Varšavské smlouvy v letech 1955 -
1990 a přes to vlak nejede. Kauza NATO a Jugoslávie z roku 1999
(Spojenecká síla) je o něčem jiném...
halonoviny
2019-04-04 16:13
Maxi, umíte počítat? NATO vzniklo v roce 1949, Varšava až v 50.
letech. Kdo byl tedy útočný a kdo obranný, je nasnadě. R. Janouch
velkymaxmilian
2019-04-04 10:00
Stěží překonatelným farizejstvím před rokem 1989 bylo tvrzení o
Varšavské smlouvě jako obraném paktu proti útočnému NATO.
Skutečnost byla zcela jiná, rok co rok s u nás konalo za účasti všech
armád VS letní cvičení "Štít" po celé délce naší
hranice se SRN a částečně i s neutrálním Rakouskem. Případný
evropský konflikt obou bloků předpokládal, že hlavní tíhu hlavního
úderu ponese "Československý front", jehož úkolem bylo
pátý den po zahájení bojů překročit z chodu Rýn. VS byla opravdu
"mírumilovné obrané uskupení",s poznámkou salektiva mohou
mít problém pouze potrefené husy. Jinak je zcela zbytečné
připomínat, že ani po třiceti letech jsme se nevyrovnali s
ekologickými a ekonomickými škodami, které nám Varšavská smlouva
přinesla...
pleningeri
2019-04-04 09:17
"Kapitalistická drzost" salektiva zapomíná na sklady
amerických jaderných hlavic, které dosud neopustily území Německa!!
Aha, ony nás "chránily" proti hlavicím z Íránu a KLDR a teď
proti "agresivnímu" Rusku, které desetinovým zbrojním
rozpočtem oproti USA "ohrožuje" celou Evropu!!! No, někteří
chudí duchem tomu po desítkách let masáže i věří.
pleningeri
2019-04-04 09:06
Pokud budou zbraně sloužit VÝHRADNĚ k obraně teritoria ČR pak nemám
námitky. Protestuji ale proti jejich užití v "misích" kdekoli
mimo našeho území jako terče zbraní partyzánů, které chce vrchní
velení USA vyhladit ... Mise v Iráku, Afghánistánu, ...
salekiv
2019-04-04 07:52
Bolševická drzost ohledně žvanění o míru nezná mezí. Dnešní
rozpočet na armádu je 1,2 % HDP, za minulého režimu to bylo 5%. Dnes je
ve zbrani 35000 vojáků, za komunistů 200000. Tehdy byly na našem
území připraveny k odpalu na Západ jaderné hlavice na několika
místech republiky, dnes nic. Je jasné, že kdyby tehdy začal válku
kdokoliv, odnesla by to nejvíce ČR. Dnes jsme naštěstí díky převaze
NATO v takové pozici, že Rusko se do žádného jaderného
dobrodružství nepustí a bude jen provokovat tu Krymem, tu Donbasem, tu
Skripalem, tu kybernetickými útoky.
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.