EVFTA pomáhá obchodu mezi Evropou a Vietnamem

EU a Vietnam společně vynaložily maximální úsilí k tomu, aby již brzy mohly podepsat a ratifikovat smlouvu Dohody o volném obchodu mezi EU a Vietnamem (EVFTA) a přispěly tak k podpoře obchodní výměny mezi Vietnamem a EU, resp. Vietnamem a členy EU včetně České republiky.

Předseda Evropského parlamentu a předseda Komise pro mezinárodní obchod EP potvrdili, že vynaloží pokud možno co nejvíce úsilí k dokončení ratifikace obou Dohod co nejdříve ještě během roku 2019, považují je tak za důležitý zájem obou stran, což má velký význam pro obchod mezi Evropou a Asií.

Jedná se o první komplexní obchodní dohodu o otevření trhu Evropské unie pro rozvojové země v Asii, která bude sloužit jako vzorový model dohod EU se zeměmi v regionu. Očekává se tedy, že tato dohoda přinese nebývalé výhody nejen firmám, ale i lidem v EU a ve Vietnamu.

První dohoda vytvoří příznivé podmínky pro podniky z Evropské unie, včetně České republiky, pro dlouhodobé podnikání a investice ve Vietnamu a rozšíření exportu strojního zařízení, farmaceutického průmyslu produktů, chemikálií a dopravních prostředků na vietnamský trh. Tato dohoda bude pomáhat a umožňovat firmám EU přístup na trh s více než 92 miliony spotřebitelů, zvyšovat investice, vytvářet více pracovních míst a podporovat EU v obchodování s jednou z nejdynamičtějších ekonomik Asie.

Současně může Vietnam zvýšit vývoz obuvi, oděvů a textilií, zemědělských produktů, mořských produktů, dřevařských výrobků a průmyslových spotřebních zboží do EU.

Struktura dovozu a vývozu mezi Vietnamem a EU tedy nemá přímý konkurenční charakter, ale naopak se navzájem doplňují. Mezi klíčové vývozní položky z Vietnamu do EU patří obuv, textil, káva, nábytek, produkty rybolovu a průmyslové spotřební zboží. V opačném směru Vietnam importuje z EU stroje, zařízení, léčiva, vozidla atd.

Oboustranný obchodní obrat mezi Vietnamem a EU se za posledních 10 let zvýšil téměř desetkrát; V roce 2007 dosáhl celkový obrat vývozu komodit mezi EU a Vietnamem přibližně 45 miliard USD a v roce 2018 může dosáhnout výše 52 miliard USD.

Světová banka předpovídala, že do roku 2030 se obchod mezi EU a Vietnamem zvýší 11x více oproti roku 2016.

Vietnam a EU se rovněž dohodnou na obsahu celních režimů, SPS, TBT, ochraně obchodu atd. Vytvoří právní rámec pro obě strany, aby spolupracovaly a vytvořily příznivé podmínky pro export a import firem.

Jedná se o závazek Vietnamu a EU ohledně volného obchodu a investičních služeb s cílem vytvořit otevřené a příznivé investiční prostředí pro firmy obou stran. Vietnamský závazek překračuje závazky vůči WTO. Závazky EU jsou vyšší ve srovnání se závazky WTO a oné nejvyšší úrovně závazků EU v rámci nedávných dohod o volném obchodu s EU.

Jednotlivé oblasti

Oblasti, které Vietnam slíbil investorům z EU, zahrnují řadu specializovaných služeb jako finanční služby, telekomunikační služby, dopravní služby a distribuční služby. Obě strany rovněž přijaly závazky ohledně státního zacházení v oblasti investic a projednaly způsob řešení sporů mezi investory a státem.

Vietnam a EU se také dohodly na rovnocenném obsahu Dohody WTO o zadávání zakázek (GPA) s určitými povinnostmi jako nabídky online, vytvoření elektronických portálů pro zveřejňování informací o nabídkách atd. Vietnam už měl plán pro jejich provádění. EU se rovněž zavázala poskytnout Vietnamu technickou pomoc při provádění těchto závazků.

Současně si Vietnam vyhrazuje právo vyhradit určitý procentní podíl z hodnoty nabízených nabídek pro dodavatele zboží, služeb a práce v zemi.

Obě strany rovněž dospěly k dohodě o duševním vlastnictví, včetně závazků týkajících se autorských práv, vynálezů, patent a závazků souvisejících s léčivými přípravky a zeměpisnými označeními atd. - když dohoda vstoupí v platnost.

Podle odborníků na ekonomiku České republiky bude EVFTA přínosem jak pro Českou republiku, tak pro Vietnam, zejména ve zvyšování oboustranného obchodu a investic ve Vietnamu.

(za)

 


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: pro článek zatím nikdo nehlasoval

(za)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.