Známá vietnamská tržnice SAPA v Praze FOTO - Wikipedia

Silný základ k posílení vztahů ČR-Vietnam

Diplomatické vztahy Československo a Vietnam navázaly dne 2. února 1950. Tyto vzájemné vztahy byly od počátku jejich vzniku rozvíjeny v přátelství a mnohostranné spolupráci, které jsou i mezi současnou Českou republikou a Vietnamem neustále posilovány a rozvíjeny.

Politické vztahy - ČR zavádí politiku rozvoje vztahů s Vietnamem v mnoha oblastech. A Vietnam vedle rozvoje tradičních politických vztahů ve střední i východní Evropě přikládá velký význam České republice jako jednomu z prioritních partnerů. Výměna delegací probíhá na veškerých úrovních, a to zejména v případě delegací na vysoké úrovni mezi oběma zeměmi, které se konají pravidelně již po několik desetiletí.

Nedávné návštěvy ČR ve Vietnamu: místopředseda Poslanecké sněmovny Vojtěch Filip (říjen 2016, 2018), prezident Miloš Zeman (červen 2017).

Návštěvy delegací z Vietnamu v ČR: prezident Truong Tan Sang (květen 2015), viceprezidentka Dang Thi Ngoc Thinh (červen 2016), předsedkyně výboru pro občanskou kampaň Truong Thi Mai (září 2016), předseda Národního shromáždění Nguyen Thi Kim Ngan (duben 2017). Tyto vzájemné návštěvy umožnily posilování vztahů mezi oběma zeměmi vice než cokoli jiného.

Ekonomika, obchod a investiční vztahy - V roce 1998 byl zřízen mezivládní výbor pro hospodářskou a obchodní spolupráci mezi ČR a Vietnamem. Po vstupu ČR do Evropské unie založily obě strany nový mezivládní výbor pro hospodářskou spolupráci na základě dohody o hospodářské spolupráci podepsané v roce 2006. Obchodní obrat mezi ČR a Vietnamem zesílil. V národní exportní strategii pro období 2012-20 zavedla ČR Vietnam (jako jedinou zemi v ASEANu) do seznamu 12 prioritních zemí. Bilaterální obchod mezi ČR a Vietnamem dosáhl v roce 2018 téměř 1,2 (více než 2x oproti roku 2013) miliardy dolarů, s rostoucími vyhlídkami do nadcházejících let.

ČR vyváží do Vietnamu, např. elektroniku, stroje, chemikálie, oděvy, textilní příze, kožené zboží, stroje a zařízení, mléko a mléčné výrobky, farmaceutické výrobky, mechanické výrobky, plasty, skleněné výrobky aj. ČR naproti tomu z Vietnamu dováží zboží jako např. káva, pepř, ovoce, arašídy, čaj, rýže, pryž, mořské plody, obuv, textilní výrobky (včetně ruční práce), počítačové komponenty aj. Vietnam se stává stále atraktivnější investiční destinací pro české firmy.

ČR má dosud více než 30 investičních projektů v oblastech nemovitostí, pivovarnictví, elektronických zařízení, stavebních materiálů - s celkovým základním kapitálem. Oblasti se silným potenciálem ze strany ČR jsou energetika, lokomotivy, automobily, autobusy, tramvaje, zemědělské stroje a zavlažovací zařízení.

Spolupráce a rozvoj - Česká republika se pravidelně účastní mezinárodních konferencí podporujících Vietnam a je první východoevropskou zemí, která Vietnamu poskytla oficiální rozvojovou pomoc (ODA), dosud přibližně 18 milionů USD.  V roce 1995 bylo vyčleněno 1,7 milionů dolarů na vybudování ortopedického centra pro zdravotně postižené děti v Bac Thai (uvedeno do provozu v květnu 1999). Další prostředky byly poskytnuty na pokračování v modernizaci 106. nemocnice Viet-Tiep v Hai Phong ve výši 800 000 USD, Centrum pro technické zaškolení v oblasti kožené obuvi ve výši 700 000 USD. V roce 2003 vláda ČR poskytla Vietnamu 700 000 USD na projekt zpracování mikrobinálních hnojiv v Hai Duong. Od roku 2013 ale ČR už nezohledňuje Vietnam jako příjemce ODA vzhledem k jeho ekonomickým pokrokům v posledních letech.

Spolupráce ve vzdělávání a školení - Od 50. let 20. století až do dnešní doby pomohlo Československo a současná Česká republika Vietnamu vystudovat tisíce inženýrů, lékařů a postgraduálních studentů, tisíce učňů, praktikantů, technických pracovníků s vysokými dovednostmi… V současnosti vláda ČR poskytuje stipendia studentům postgraduálního studia z Vietnamu (od roku 1999 každý rok 4 až 5 stipendií). V roce 2016 se spolupráce v oblasti vzdělávání stala velkým krokem poté, co obě země podepsaly »Dohodu o spolupráci v oblasti kultury, vzdělávání, vědy, mládeže a sportu«.

O vietnamském společenství v České republice - V ČR žije více než 65 000 Vietnamců. Dne 3. července 2013 se česká vláda rozhodla přidat zástupce Čechů s vietnamským původem do Rady národnostních menšin, čímž uznala existenci Čechů s vietnamským původem jako etnickou menšinu v ČR.  Integrace Vietnamců do české společnosti se velmi zdařila, a to díky tomu, že Češi umí vysoce ocenit tvrdou práci vietnamských spoluobčanů.

Ne náhodou si Češi v poslední době oblíbili vietnamské restaurace. Vietnamské večerky pak plní důležitou funkci, neboť zajišťují dostupnost základních potravin prakticky po 24 hodin denně. Co je větším důkazem úspěšné integrace, než skutečnost, že mnozí z druhé generace Vietnamců ovládají český jazyk? Mladí Vietnamci se dnes v ČR stávají úspěšnými podnikateli, lékaři, právníky či ekonomy. Některé Vietnamky se prosadily i v zábavní branži. Vietnamská komunita je zkrátka stale důležitějším mostem k posílení vztahů mezi oběma zeměmi.

(za)

 

 


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 4, celkem 8 hlasů.

(za)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.