Kdo nás ochrání?

Ve světle nedávných událostí na Novém Zélandu se opět rozdmýchává otázka zajištění bezpečnosti civilních obyvatel proti takovýmto zákeřným útokům. Teroristický útok, který byl proveden na bezbranných lidech, je zavrženíhodný, ať jsou poškození lidé jakéhokoliv vyznání, názoru, rasy nebo státní příslušnosti. Zarážejícím faktem zůstává to, že ačkoliv viník, který byl po činu dopaden a který se přiznal, není prvním a jediným potrestaným v celé události. Prvními potrestanými lidmi jsou držitelé legálních zbraní na Novém Zélandu, kdy vláda této země označila za největší problém a zároveň příčinu tohoto masakru právě legální možnost držet zbraně civilním obyvatelstvem. Dá se říci, že v rekordním čase bylo vládou Nového Zélandu rozhodnuto o zpřísnění držení zbraní a zákazu poloautomatických a útočných pušek, které jsou hlavním viníkem tohoto krveprolití. Tato změna zbraňové legislativy je dosti podobná s vývojem situace v Evropské unii po teroristických útocích z posledních let. I zde je dávána vina hlavně zbraním, kterými byly tyto útoky spáchány. Evropská komise pomocí své směrnice vyhlásila boj s teroristy, avšak v tomto boji vzala útokem soukromé držitele střelných zbraní napříč celou Evropskou unií. Zákazová směrnice byla implementována státy Evropské unie a roztočila soukolí utahující šrouby v rámci legálního vlastnictví střelných zbraní. Rovněž i v našem právním řádu dochází k zavádění ustanovení směrnice v podobě chystané změny zákona o střelných zbraních.

Otázkou zůstává, zda omezování a regulace, která je dle tvrzení Evropské komise tak potřebná pro zajištění bezpečnosti civilních obyvatel, kteří se přeci mohou spolehnout na ochranu bezpečnostních složek daného státu, je skutečně potřebná a účelná? V drtivé většině situací, kdy dochází k napadání civilního obyvatelstva, ať již kriminální činností nebo teroristickými aktivitami, je přítomnost členů bezpečnostních sborů na konkrétním místě nulová a tito se dostávají na místo události až s časovým odstupem. Jedinou možností, jak se tedy spolehnout na ochranu ze strany státu je ta, že každý občan bude mít přiřazeného svého policistu, který bude řádně vycvičený a odhodlaný 24 hodin v kuse dotčenou osobu hlídat. Toto je utopistické řešení, které je nereálné. Hlavní břímě ochrany nesou sami občané, kteří jsou útoku vystaveni, a tudíž musí mít i možnost ke své obraně užít i zbraň, kterou vlastní legálně a umějí ji použít. Z tohoto důvodu by otázky bezpečnosti, kam držení zbraní spadá, měly zůstat v rukou národa a neměl by o nich rozhodovat nikým nevolený úředník. Politikou Evropské unie je tedy podle vzoru Velké Británie a dalších států, zamezit držení jakýchkoliv obraných prostředků a zbraní pro osobní ochranu a tímto omezit svobodu občanů, neboť - jak řekl George Washington - »Svobodní lidé by nejen měli být ozbrojeni a disciplinovaní, ale měli by mít dostatek zbrani a munice, aby uhájili svou nezávislost před kýmkoliv, kdo by je chtěl utlačovat – včetně jejich vlády«.

Zákazová směrnice postihuje jen prověřené a zákona dbalé občany, ale neřeší již zbraně nelegální, které do Evropské unie putují z bývalé Jugoslávie a dalších lokalit, nebo byly odcizeny jak soukromým držitelům tak v rámci ozbrojených složek, potažmo zde zůstaly po II. světové válce. Tento nelegální obchod se zbraněmi je třeba potírat a neperzekuovat nevinné lidi za neschopnost tomuto problému čelit a vyřešit jej. Takovýmto přístupem může dojít a podle posledních zpráv již dochází k návrhu zákazu nožů, omezování výkonu a rychlosti vozidel a jiným opatřením, která mohou mít za následek ztrátu národní svobody a přenesení vlády do kanceláří nadnárodního uskupení. Proto je potřeba zajistit, aby otázky bezpečnosti a národních zájmů byly vráceny do rukou jednotlivých vlád.

Pavla ŠVEPEŠ ŠLAHÚNKOVÁ, kandidátka do Evropského parlamentu (KSČM – Česká levice společně!)


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 5.4, celkem 29 hlasů.

Pavla ŠVEPEŠ ŠLAHÚNKOVÁ

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


jan.sperka
2019-04-14 22:58
o.motl: V pohodě, mě pouze trochu zvedá ze židle argumentace, že
někdo něco k danému účelu "nepotřebuje".... Přeji hezký
večer.
o.motl
2019-04-14 21:20
jan.sperka: Nemyslím, že zákaz určitého druhu legálně držených
zbraní, ať už jde o směrnici EU nebo zákaz na Novém Zélandu,
sníží riziko teroristických útoků. Je to IMO pitomost. Ale tvrdit,
že díky těmto zákazům budu méně chráněn, jak naznačuje autorka,
je demagogie. Třešničkou na dortu je citace jednoho z otců zakladatelů
stará více jak 200 let. Myslím, že v zásadě nejsme ve sporu. Hezký
večer a nemlaťte do slaměných panáků ;-).
jan.sperka
2019-04-14 19:33
o.motl: Při vší úctě, pane, nejsem si vědom toho, že bych něco
vytrhl z kontextu, pouze jsem se snažil Vám ve vší slušnosti
odpovědět; pouze jsem rozvedl onen termín "potřebovat"....
;-) P.S. Mohl by jste ale na oplátku Vy uvést důvod, proč někdo tu
zbraň k obraně nepotřebuje....?
o.motl
2019-04-14 16:16
jan.sperka: Nevytrhávejte můj komentář o zbraních s dlouhou hlavní z
kontextu, pane. K nutné obraně je nepotřebujete. Pro mne za mne si
pořiďte takový arzenál, jaký vám vyhovuje, je mi to mašlička.
jan.sperka
2019-04-14 14:58
o.motl: Zajímalo by mě, čím jsem Vás "nezklamal"...? Takže,
zbraň s dlouhou hlavní je využitelná k ochraně obydlí/pozemku, po
ulici tu flintu/brokovnici s sebou nikdo opravdu tahat nebude. A k Vaší
otázce "k čemu potřebuji": tím se dostáváme na úplně
jinou úroveň; z principu nepotřebujete k životu, kromě potravy,
tekutin a vzduchu k dýchání nic. Stejně se můžete ptát, k čemu
potřebujete SUV, silnou motorku, velký byt.... K ničemu. Žijeme ve
svobodné, demokratické společnosti, a lidé si podobné věci
pořizují, protože mohou a zákony jim to umožňují; a já bych se
nerad dostal opět do systému, kde někdo bude rozhodovat, co ostatním
dovolí vlastnit nebo dělat....
o.motl
2019-04-13 18:43
jan.sperka: Nezklamal jste mě, díky za věcný komentář. Potřebuji k
obraně zbraň s dlouhou hlavní? Co se týká bodu 2, souhlasím.
jan.sperka
2019-04-13 14:20
o.motl 2019-04-13 07:46 1) Nerad Vás zklamu, ale pojem "útočná
puška" (z angl. assault rifle, prapůvodně vzniklý z názvu
druhoválečné něm. zbraně Sturmgewehr 44) je pouhý terminus technicus,
používaný pouze neoficiálně ve vztahu k vojenským zbraním podle
používané ráže - zjednodušeně do 7.62mm (od ráže 7.62mm a výše
jsou označovány jako battle rifle). Bohužel je tento termín také
"zneužíván" odpůrci zbraní a používán díky tomu i lidmi
neznalými.... 2) Poloautomatické, nebo též samonabíjecí zbraně
mají pro sebeobranu své opodstatnění, ne vždy máte zaručeno, že
budete mít čas a příležitost přebít a budete rád, že můžete
pouze zmačknout spoušť pro další výstřel, pokud první
nezneškodní/neodradí útočníka. Nemluvě o tom, že podobné zbraně
jejich majitelé drží (mnohdy primárně) pro sportovní nebo zájmovou
střelbu....
o.motl
2019-04-13 07:46
K obraně je nutná útočná puška nebo poloautomatická zbraň?
svaty_vaclav
2019-04-12 12:04
Ekonomičtí teroristé nejdřív rozbili socialistické Československo,
aby je poté mohli co nejdůkladněji rozkrást a ekonomicky rozvrátit. Na
tyto československé zloděje by platil nejvíce ne trest vězení, ale
odebrání nakradeného státního majetku a ponechání na svobodě, bez
nakradeného státního majetku. Boží mlýny ale melou pomalu, ale
jistě. Jednou dojde i na tyto československé zloděje, kteří rozbili a
rozkradli tento stát.
hajek.jiri51
2019-04-12 10:17
Nejjednodušší by bylo Zakázat soukromé střelné zbraně rovnou
teroristům a jiným zločincům. A potom by stačilo, třeba jako takové
UCK, dodat zbraně ze státních skladů, a hle, z teroristické organizace
se rázem stane "armáda osvoboditelka", obchodující , zřejmě
s z humanitárních důvodů,s lidskými orgány. Ale co s kuchyňskými
noži? Třeba takový Oŕic (Srebrenica) rád podřezával Srbky. A dostal
za to v Haagu natvrdo celé 2 roky. Všechny takové v boji proti
terorizmu jsou podobné snaze čistit si zuby přes konečník. Ale asi
pořád lepší, než jít na kořen věci.
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.