Ilustrační FOTO - Pixabay

Zásah proti »energošmejdům« je nutný

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) využije v boji proti takzvaným energetickým šmejdům zákon o ochraně spotřebitele. Jeho novela by měla platit od začátku příštího roku. Původně zamýšlená regulace prostřednictvím energetického zákona je podle ministerstva příliš zdlouhavá.

Nekalé a klamavé obchodní praktiky či nábory klientů v energetice jsou rostoucím problémem. Takzvaní »energetičtí šmejdi« jsou obvykle podomní obchodníci, kteří loví klienty, zejména seniory, za pomoci nepřiměřeného nátlaku či různých triků s »dárky zdarma«, za něž firmy pak požadují nepřiměřenou náhradu, pokud klient smlouvu dodatečně vypoví.

Stínový ministr průmyslu a obchodu KSČM Pavel Hojda tažení ministerstva proti šmejdům podporuje. »Zásah je nutný. S takzvanými energetickými šmejdy mám osobní zkušenost. V různých registrech si zjistili mé datum narození a zdám se jim tedy jako vhodná kořist. Bezostyšně mi slibovali úspory 6-8 tisíc za elektřinu, což je samozřejmě nesmysl. Vždy jsem je vyprovodil, ale mnoho jiných občanů je samozřejmě méně informovaných a jsou zranitelnější. Stát je musí ochránit,« řekl Haló novinám Hojda. Podle něj by sice bylo lepší, aby problém řešil energetický zákon, který by dal pravomoci Energetickému regulačnímu úřadu, ale pokud se MPO domnívá, že zákon o ochraně spotřebitele postačí, nechť dělá, co umí, uvedl Hojda. »Škoda jen, že se vše řeší až nyní,« doplnil.

Stínový ministr průmyslu a obchodu KSČM Pavel Hojda.

Podle náměstka ministryně Reného Neděly novela zákona o ochraně spotřebitele například omezí maximální délku trvání smlouvy na dobu určitou mezi obchodníkem a spotřebitelem na 36 měsíců. Aktuálně není tato doba omezena vůbec. Po uplynutí 36 měsíců bude nově automaticky považována za smlouvu na dobu neurčitou. To spotřebiteli umožní snazší odstoupení. Zákazník dále dostane možnost vypovědět smlouvu na dobu určitou s automatickým prodloužením závazku kdykoli do 15. dne před uplynutím sjednané doby.

»Tento paragraf reaguje na praktiky, kdy dodavatelé záměrně nastavovali příliš krátké časové období, ve kterém mohli spotřebitelé projevit svou vůli neprodloužit smlouvu. Zákazník navíc bude mít právo bezplatně a bez sankce vypovědět smlouvu, pokud prokáže, že přestal odběrné místo užívat nebo tento nárok vznikl jiné fyzické či právnické osobě,« uvedl dále Neděla.

Další novinkou je zákaz sankcí plynoucích z automatického ukončení smluv. To podle Neděly míří na praxi, kdy prodejci zákazníkům vnucovali například LED žárovky a v případě vypovězení smlouvy o dodávkách energie požadovali za tyto takzvané dárky zdarma uhrazení sankcí.

Novela rovněž zavádí právo zákazníka na bezodkladné písemné vyhotovení smlouvy a na poskytnutí kopie smlouvy či souhrnu podstatných náležitostí smlouvy. Platnost plných mocí bude omezena pouze na šest měsíců.

»Nová pravidla však nejen posilují práva spotřebitelů, ale jejich cílem je také vymýtit energetické šmejdy jako takové. Osoba, která vykonává zprostředkovatelskou činnost, bude muset být zapsána v registru u Energetického regulačního úřadu (ERÚ) a bude tak dohledatelná. Platí přitom u ní obdobná práva a povinnosti jako u držitelů licencí na obchod s elektřinou nebo plynem,« doplnil Neděla.

Osoby vykonávající zprostředkovatelskou činnost se budou muset zapsat do registru vedeného ERÚ do šesti měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona. Bez tohoto zápisu podle Neděly nebudou moci vykonávat zprostředkovatelskou činnost.

ERÚ přitom bude oprávněn v případě opakovaného, zvlášť závažného porušení právních předpisů souvisejících s činností zprostředkovatele provést výmaz osoby z registru. Opětovný zápis do registru přitom bude možný nejdříve po uplynutí karenční lhůty ode dne výmazu.

»Snahu ministerstva průmyslu a obchodu o kultivaci prostředí v energetice rozhodně vítáme a rozšíření kompetencí se nebráníme. Podněty a stížnosti, které na ERÚ chodí, jasně hovoří o vzrůstající aktivitě nepoctivých zprostředkovatelů. Podtrhuji, že jen počet podnětů nám v meziročním srovnání vzrostl o více než 14 procent,« uvedl dnes člen rady ERÚ Jan Pokorný.

Česká obchodní inspekce (ČOI) loni získala 147 podnětů od občanů, ze kterých bylo 110 oprávněných. Ze 39 ukončených kontrol bylo u 34 zjištěno porušení zákona. Kromě toho ČOI v dané oblasti současně řešila dalších 248 mimosoudních sporů. ERÚ se v roce 2017 zabýval téměř 12 000 podáními spotřebitelů proti nekalým praktikám.

(ste)


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 6.3, celkem 13 hlasů.

(ste)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.