Ilustrační FOTO - Pixabay

Lékaři jsou na tom lépe než ostatní vysokoškoláci

Medián výdělku lékařů, tedy střední hodnota mezd, byl podle Českého statistického úřadu v roce 2017 přes 55 tisíc korun měsíčně. Od roku 2012 se zvýšil o 9000 Kč. Všeobecné sestry a porodní asistentky si za pět let polepšily o sedm tisíc, medián výdělku byl téměř 31 500 korun.

Medián výdělku lékařů byl s částkou 55 283 Kč více než dvakrát vyšší než medián platů a mezd všech zaměstnanců. Ve srovnání s ostatními vysokoškoláky s magisterským a doktorským vzděláním to bylo podle statistiků 146 procent. Výše platů a mezd lékařů se liší regionálně. »Nejvyšší medián mezd a platů nemají na rozdíl od mnoha jiných profesí lékaři v Praze, ale v Královéhradeckém kraji. V roce 2017 šlo o 63 200 Kč. Praha se dělí o druhé místo spolu s Moravskoslezským krajem, tam lékaři vydělávali 58 300 korun,« uvedla Helena Chodounská z Odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ. Na opačném konci žebříčku se umístili lékaři ve Středočeském kraji, kteří pobírali o zhruba 21 tisíc korun méně než v Královéhradeckém kraji.

Podle průzkumu společnosti Health Care Institute jsou platy nejčastějším důvodem, proč lékaři zvažují odchod do zahraničí. Mezi studenty českých lékařských fakult o tom uvažuje asi pětina, kolem třetiny na 11 a více let.

Ilustrační FOTO - Haló noviny

Po odchodu do zahraničí většina mediků podle průzkumu očekává nástupní plat nad 35 tisíc měsíčně, pětina víc než 50 tisíc korun. Po atestaci doufají v platy nad 50 000 Kč, pětina přes 100 tisíc korun. Jejich kolegové, kteří chtějí zůstat v českém zdravotnictví, čekají většinou nástupní plat do 35 tisíc, třetina do 30 tisíc korun. Po atestaci necelá pětina čeká plat mezi 30 - 40 tisíci korunami, necelá třetina do 50 000 a téměř čtvrtina 50 až 60 tisíc korun.

Sestry nejvíce vydělávají na Plzeňsku

Medián všeobecných sester a porodních asistentek byl předloni 31 464 Kč. Vydělají tak podle ČSÚ 110 % mediánu mezd všech zaměstnaných žen s vyšším odborným nebo bakalářským vzděláním. Nejvíce, přes 35 000 Kč, vydělávaly sestry v Plzeňském kraji a v Praze, naopak nejméně ve Zlínském kraji.

Platy lékařů i sester rostly i v dalších letech, navíc dostaly nařízením vlády přidáno nemocniční sestry, které pracují na směny u lůžek. V zaměstnaneckém poměru pracovalo podle ČSÚ v roce 2017 v českém zdravotnictví 26 tisíc lékařů, 21 tisíc všeobecných sester a porodních asistentek se specializací, a 58 tisíc všeobecných sester a porodních asistentek. Další lékaři mají své vlastní ordinace. Lékaři ve státních nemocnicích jsou odměňováni podle státem nařizovaných platových tabulek, v krajských, městských či soukromých dostávají smluvní mzdy.

Na závěr? Jaký je rozdíl mezi průměrnou mzdou a mediánem? Seřadíme-li úroveň mezd a platů všech zaměstnanců od největší po nejmenší, pak zaměstnanec nacházející se se svou mzdou přesně uprostřed pobírá medián mezd. Medián tak tedy více odpovídá představě úrovni mzdy »průměrného« zaměstnance. Medián je vždy nižší než průměrná mzda. Je to vlastně střední hodnota mezd.

(ku)


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 5.7, celkem 18 hlasů.

(ku)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.