Ilustrační FOTO - Haló noviny

Kvůli nepřiměřeným úrokům může soud zastavit exekuci

Pokud jsou vymáhané úroky z prodlení nepřiměřeně vysoké, mají obecné soudy povinnost částečně zastavit exekuční řízení. Ústavní soud ve středu vyhověl stížnosti muže, který si půjčil 25 tisíc korun a dluh včetně úroku z prodlení stanoveného na jedno procento denně se postupně vyšplhal na 900 tisíc korun!

Soud už v minulosti dospěl k závěru, že sjednání úroků z prodlení, které zcela vybočí z mezí přiměřenosti, je protiústavní. Zároveň jde o zneužití práva. Přiznání takových úroků proto znamená zásadní vadu exekučního titulu. »V těchto případech je třeba, aby obecné soudy v exekučním řízení poskytly povinnému a jeho majetku soudní ochranu tak, že výkon rozhodnutí v části týkající se nepřiměřené výše úroků zastaví, a zajistí tak spravedlivou rovnováhu při ochraně majetkové sféry dlužníka i věřitele,« rozhodl Ústavní soud.

Smlouvu o půjčce muž uzavřel v roce 2009. Pro případ, že sumu nevrátí včas, byl stanoven úrok z prodlení jedno procento denně. Obvodní soud pro Prahu 4 ani Městský soud v Praze později nevyhověly návrhu dlužníka, aby z důvodu nepřiměřené výše úroků z prodlení zastavily exekuci jako nepřípustnou »z jiného důvodu«, jak umožňuje občanský soudní řád.

Rozsudek má být i spravedlivý a v souladu s dobrými mravy. »Je alarmující, že zneužití práva takového rozsahu musel zastavit až Ústavní soud, nad to až při běhu exekuce. Tyto otázky by měly řešit obecné soudy již během nalézacího soudního řízení a nemělo by se stávat, že dojde k nabobtnání problému do takového rozsahu. Soudy však často bez hlubších úvah tvrdě razí literu zákona a zapomínají, že rozsudek by měl být i spravedlivý, v souladu s dobrými mravy jako vyšším principem a ne pouze v souladu s ustanoveními zákona,« tvrdí plzeňský advokát Ivan Maštálka, kandidát KSČM – Česká levice společně! pro volby do Evropského parlamentu. Otázka nepřiměřených smluvních úroků je podle něj pořád aktuální a nedořešená, i otázka lichvy se dosud hodnotí benevolentně spíš v neprospěch těch, kteří si půjčují. Je přesvědčen o tom, že v této oblasti mají soudy, a potažmo zákonodárci, co zlepšovat.

Podle pražských soudů nemůže justice v exekučním řízení přezkoumávat správnost exekučního titulu, a tedy ani vymáhanou výši úroků z prodlení. Podle ústavních soudců se však lze v exekučním řízení zabývat zásadními vadami exekučního titulu. Soudy jsou dokonce povinny výkon rozhodnutí zastavit v situaci, kdy by vedl ke zjevné nespravedlnosti, nebo byl dokonce v rozporu s principy právního státu.

V dalším řízení bude úkolem obecných soudů, aby stanovily výši úroků z prodlení, kterou lze ještě považovat za přiměřenou a ústavní, a aby ve zbylé části exekuci zastavily, stojí v nálezu ústavních soudců.

Poněkud nebezpečné je na tomto rozhodnutí Ústavního soudu podle Maštálky to, že by se vlastně exekuční soudy měly zabývat »vyvážeností« každého již pravomocného rozhodnutí. »Došlo by vlastně k vytvoření jakéhosi dalšího stupně soudní soustavy přezkoumávajícího rozhodnutí, což není úplně žádoucí a hlavně předvídatelný stav,« zdůraznil komunistický kandidát pro volby do EP Ivan Maštálka.

(ku)


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 7, celkem 11 hlasů.

(ku)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.