Ilustrační FOTO - Haló noviny

Tak nám odchází ministr dopravy Dan Ťok

Jak jsme se z médií dozvěděli, odchází po roce 1989 nejdéle sloužící ministr dopravy Dan Ťok (za ANO 2011). Tentokrát už prý doopravdy, on totiž údajně odchází neodchází (prý za něj není náhrada) už celý poslední rok. Takzvaný demoblok spustil jásot a vynadal mu, že měl odejít už dávno, že je vesměs neschopný a přičetl mu k tíži kde co, i tendr na elektronické výkonové zpoplatnění (nechápu údiv Ťoka, že stávající provozovatel firma Kapsch dělá vše pro zmaření tendru, když v něm neuspěla; jsme přece v kapitalismu a o peníze jde až na prvním místě), i sněhovou kalamitu na dálnici D1 na Vysočině loni v prosinci, za kterou zjevně nemohl. Chápu, poslance napříč spektrem pořádně naštval hloupým výrokem, že je překvapen, že v prosinci na Vysočině sněží. Tak tomu snad bylo odjakživa. Odchod Ťoka z funkce ministra dopravy nepřekvapivě uvítala i KSČM. Také já si myslím, že Ťok měl už dávno odejít, nebo se spíš vůbec ministrem dopravy stát neměl. Proč?

Roli jistě hraje skutečnost, že Ťok předtím řídil českou pobočku velké stavební firmy Skanska a přivedl ji na kraj bankrotu. Že se pak ututlají obří průšvihy na stavbě dálnice D47 v Ostravě, kterou Skanska stavěla, bylo takřka jisté. Bylo tu vysoké nebezpečí, že se bude obklopovat lidmi nekompetentními, aby ho nepřevyšovali. To se vrcholně naplnilo při jmenování šéfa výstavby dálnice D8 přes České středohoří Jana Kroupu generálním ředitelem Ředitelství silnic a dálnic. Sotva překvapí, že se zde ututlá i její stavba přes velká sesuvná území bez jakéhokoliv zajištění a že ještě bude za předvídaný obří sesuv asi půl milionu kubíků na rozestavěnou dálnici žalován nedaleký kamenolom o náhradu škod ve výši asi jedné miliardy korun, ač zjevně nic podstatného nezanedbal a žádná omezení ve vztahu ke stavbě dálnice stanovena neměl. Takový křiklavý skandál v demokratické společnosti musí příslušnému ministrovi zlomit vaz. Ne ale v českém Kocourkově.

Dan Ťok. FOTO - wikipedia commons

Bártu a Římana nepředčil

Celkem vzato, ministr Ťok se snažil prosazovat proevropskou dopravní politiku ČR, která má od roku 1990 několik nepřijatelných chyb:

* Praktikuje politiku maximalizace dopravních potřeb na místo jejich optimalizace.

* Systematicky preferuje národohospodářsky mimořádně nákladnou a destruktivní silniční dopravu. Na hospodárnosti ani minimálních negativních dopadech na veřejné zdraví a životní prostředí přitom nezáleží. Co na tom, že efektivnost ale žádá preferovat rozvoj šetrné železniční dopravy.

* Prosazuje neefektivní a neúnosné investice na rozvoj vodních cest.

* Pokračuje, byť ve srovnání se svými předchůdci méně tvrdě, v politice zanedbávání údržby a oprav stávající dopravní infrastruktury, zvláště pak silnic a železnic nižších tříd, ve prospěch velkých rozvojových investic, především dálnic, jejichž výstavba se stala dlouhodobě hlavní dopravní prioritou ČR. Na venkově, zvláště tom odlehlejším, prý zas tak moc nesejde.

* I nadále legislativa v řadě směrů zaostává za potřebami rozvoje dopravy v ČR.

V těchto směrech se Ťok neliší od svých předchůdců. Nepatří mezi ty nejhorší. Pomyslný titul nejhoršího ministra dopravy v ČR drží Vít Bárta (2010-11) z Věcí veřejných, viz jeho zastavení 34 velkých železničních a pěti velkých silničních staveb v rámci šetření. Druhé místo drží Martin Říman (1996-97) z ODS pro pokus rozbít železniční dopravu v ČR pod rouškou takzvané transformace. Někteří ministři dopravy si ve svých křeslech pobyli dobu příliš krátkou na nějaké větší hodnocení. Radek Šmerda pouhé dva měsíce a po Bártovi nemohl být horší, stejně jako Petr Moos po Římanovi.

Výčet chyb je dlouhý

K neomluvitelným chybám ministra Ťoka patří jeho významný podíl na destrukci zákona o územním plánování a stavebním řádu (zejména zásadní omezení účasti veřejnosti na povolovacích řízeních) a o posuzování vlivů na životní prostředí (vypuštění 80 procent tzv. jednoduchých EIA) s cílem urychlit investiční výstavbu na úkor jiných veřejných zájmů, reálně snadněji prosazovat kdejakou hrubě závadnou stavbu, jak si kdo mocný vzpomene a prolobuje. Nebyl při tom sám. Falešný slib, že se tak výrazně urychlí stavby často velmi problematických dálnic, v tom ale hrál významnou roli. Stejným směrem jde připravovaný nový zákon o územním plánování a stavebním řádu, značka prakticky bez účasti veřejnosti.

K neomluvitelným chybám ministra Ťoka patří snaha privatizovat ČD Cargo a preferování soukromých železničních dopravců před Českými drahami. K vážným chybám patří odsunutí nákladní železniční dopravy na příměstských tratích s nedostatečnou kapacitou vzhledem k husté rychlíkové i příměstské dopravě na druhořadé místo. Možnost zajišťovat osobní železniční dopravu na elektrifikovaných tratích vozidly motorové trakce je divná.

Mezi vážné chyby ministra Ťoka patří i zachování velmi nízkých sazeb zpoplatnění užívání silnic a dálnic, zvláště pak silniční daně, a velmi vysokých úlev pro tzv. emisně šetrná auta. Místo toho se pokoušel (v linii řady svých předchůdců) získat podstatně větší podíl z výnosu z placení spotřební daně za pohonné hmoty pro Státní fond dopravní infrastruktury, přestože výnos této daně placený silniční dopravou nezaplatí ani ekonomické škody touto dopravou způsobené. Aktivní účast Ťoka na tutlání velkého emisního skandálu automobilky nejen Volkswagen je ostudná, byť konaná v úzké spolupráci s Německem a s vedením EU.

K dalším vážným chybám ministra Ťoka patří prosazování soukromé výstavby dálnice D4 metodou PPP, navzdory velmi špatným zkušenostem nejen v ČR. Slibuje úspory a zpravidla garantuje nejdražší a nejméně efektivní řešení.

Mezi vážná Ťokova pochybení pak patří i rozhodnutí o přestavbě železničního uzlu Brno na bázi odsunutého nádraží mimo centrum města a hlavní uzel brněnských tramvají. Je to těžká rána nákladní i osobní železniční a další dopravě v Brně, dále veřejnému zdraví a beztak špatnému životnímu prostředí města. Pravda, učinil tak na tvrdý nátlak významné většiny zastupitelů města Brna a Jihomoravského kraje. U klíčové dopravní infrastruktury ale za efektivní rozvoj dopravy odpovídá ministr dopravy. V takové situaci je povinen řešení, které vážně zhoršuje dopravu, odmítnout, i kdyby ho to mělo stát křeslo ministra. Tím spíš, že nádraží v centru podpořila dvě referenda občanů v Brně a srovnávací studie o efektivnosti ústředního osobního železničního nádraží v Brně.

Také prosazování výstavby dálnice D3 ve Středočeském kraji patří k vážným chybám ministra Ťoka. Je projektována v dopravně neefektivní (míjí Benešov, ke kterému musí stavět nákladný a destruktivní přivaděč), velmi drahé (místo 30 mld. Kč 60 mld. Kč) a ekologicky neúnosné variantě přes dolní Posázaví. Stejně jako odmítání dopravně podstatně levnější a šetrnější trasy Promyka (dálnice D1 do Mirošovic a dál přibližně v trase dnešní státovky s nezbytnými obchvaty Benešova u Prahy, Olbramovic, Miličína ad.), byť tak činí na přání většiny zastupitelů Středočeského kraje při ignoraci dlouhodobých masových protestů občanů postižených oblastí.

Co zpomaluje stavby

Silně kontroverzních staveb dopravní infrastruktury, které ministr Ťok po vzoru svých předchůdců bezohledně prosazoval, je o dost víc.

Ke kladům jistě patří, že se za jeho ministrování konečně rozjela příprava výstavby vysokorychlostních tratí v ČR a že se rozhodlo o konverzi stejnosměrné části elektrizace železničních tratí na efektivnější napájení střídavým proudem.

Někomu se příprava řady dopravních staveb může zdát dlouhá, já bych ale radši preferoval kvalitu. Ve slušných zemích se velká dopravní stavba připravuje běžně dvacet let cestou odborných diskusí, nikoliv cestou brutálního prosazování preferované varianty. V ČR se bleskově, někdy i podle záhadných kritérií stanoví preferovaná trasa a pak se 20 let prosazuje. Musíme prý tu stavbu mít nejlépe hned, proto nelze diskutovat o jiných řešeních. Každý nesouhlasící je v lepším případě škůdce, v horším ekoterorista. Ve výsledku pak příprava stavby trvá ještě déle, stavba je pak podstatně dražší a přináší četná laickou kritikou předvídaná, ale pro její prosazovatele nepředvídatelná negativa.

Jan ZEMAN


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 6.6, celkem 13 hlasů.

Jan ZEMAN

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.