Členky Jitřenky a Violky se scházejí také na pietním aktu ve skanzenu Mayrau.

Levicový klub žen Violka a Jitřenka Kladno

Levicové kluby žen spolupracují s OV KSČM a MěR KSČM Kladno již řadu let. Před několika lety jsme se rozhodly, že se budeme scházet společně, abychom dobře zajistily akce pro naše členky. Máme mezi sebou ale i pět mužů, kteří nám moc pomáhají. Naším cílem je zajistit akce, které předem připraví výbor klubu. Setkáváme se jedenkrát za měsíc kromě prázdnin a na svá setkání zveme pravidelně zastupitele kladenského zastupitelstva za KSČM, pozvání přijal také bývalý primátor Kladna, ředitelka »Fontány«, pracovnici městské policie a manželku herce Petra Haničince.

Velmi záslužnou činností našeho klubu jsou pietní akce. Protože v blízkosti našeho města leží obec Lidice, velká část naší pozornosti je věnována tomuto místu. Již tradičně před svátkem MDŽ, vánočními svátky, ale zejména při výročí vypálení Lidic klademe k soše Lidické ženy umístěné u kladenského gymnázia květiny, zapálíme svíčky a krátkým projevem vzpomeneme na krutost a velkou bolest lidických žen, které zažily, když jejich obec fašisté vypálili, jejich muže popravili a jejich děti, které nikomu neublížily, poslali do plynu.

Spolu s Republikovou radou LKŽ v lidickém památníku u sousoší dětí a Ženy s růží také pokládáme květiny, a to vždy ve výročí vypálení obce v červnu 1942.

Pracovníci zahradnictví Lidice nám vyměřili záhonek, kde jsme s Republikovou radou LKŽ a poslankyní parlamentu Miloslavou Vostrou a poslancem Stanislavem Grospičem zasadili růže a podíleli jsme se na výsadbě »sakury« ke stému výročí Československa.

Letos poprvé jsme uctily památku u sousoší vedle ZŠ Amálka, které symbolizuje utrpení lidských obětí a zničení měst a obcí německými okupanty za druhé světové války, položením květin. Tento akt zajistili za náš klub Marie Kalousová a Jiří Kůstka. Pravidelně na pietním aktu v Terezíně spolu s OV a MěR KSČM Kladno uctíme památku umučených a popravených vězňů z koncentračního tábora položením květin u jednotlivých desek se jmény obětí a také na popravišti.

Středočeská rada seniorů pořádá běh a pochod z Kladna do Lidic, o který je velký zájem. Loni jsme pomáhali jako pořadatelé. Členkou této rady je za LKŽ Eva Hroníková, která nás informuje o akcích zajišťovaných radou.

Spolu s Klubem českého pohraničí jsme uctili u pomníčku na Cínovci památku statečných pohraničníků, kteří položili své životy při ochraně státních hranic před rokem 1989. Autobusový zájezd na Cínovec zajistil předseda MěR KSČM, předseda OR KČP Ladislav Nyš.

Vzdělání a kultura

Čtyři naše členky studují na Kladenské univerzitě třetího věku a jeden náš člen navštěvuje Středisko vzdělávání Jana Švermy při KV KSČM. Výuka je dvouletá.

Pravidelně navštěvujeme výstavy a přednášky ve Středočeské vědecké knihovně, kladenském muzeu a zámku. Od pana Milana Volfa, primátora města Kladna, jsme dostávaly vstupenky do Městského divadla na odpolední představení, ale nezapomíná se ani na ostatní kluby a spolky, divadlo je do posledního místa zaplněno. Ve skanzenu Dolu Mayrau se každý rok v únoru koná masopustní rej, takže ani zde nechybíme, hudba, tanec, zpěv, tradiční občerstvení, zejména masopustní koblihy, rozdávají úžasné a vtipné masky. Největší obdiv mají zejména děti.

Sportovní aktivity

S Klubem diabetiků a Klubem aktivních důchodců se zúčastňujeme výletů za krásami naší vlasti, ale také procházek po Kladně a okolí. S těmito kluby každý rok jezdíme také na dovolenou.

Velmi nám prospívá cvičení ve venkovní posilovně na Kladenském sletišti. Při celostátním setkání, které pořádá RR LKŽ, sportovní aktivity také nechybějí.

Charitativní činnost

Dětský kladenský rehabilitační stacionář Zvonek dvakrát ročně pořádá besídku, kde náš klub, ale i ostatní organizace, za krásné pásmo zpěvu, tance a básniček předávají dětem dárky, zejména na výtvarnou výchovu.

Jako pořadatelé pomáháme na Den dětí, který se koná na fotbalovém hřišti Kablo Kladno, kde jsou od OV a MěR KSČM připraveny různé soutěže a hry, odměnou za výhru jsou drobné dárky a sladkosti.

Na pietním aktu u kladenského gymnázia k uctění obětí vyhlazení obce Lidice.

Členky, které se nemohou ze zdravotních důvodů zúčastnit našich schůzek, navštěvujeme u nich doma nebo v domově důchodců.

Dvakrát za rok pořádá Klub diabetiků Dny zdraví, kde se bezplatně pro občany Kladna a okolí měří např. glykémie, tlak krve, tělní tuk a cholesterol, také pomáháme se zajištěním této akce. Při zjištění vyšších naměřených hodnot posíláme občany k odborným lékařům.

Výročí 15. března 1939

Zatím naší poslední akcí bylo pietní shromáždění u Petschkova paláce v Praze při příležitosti 80 let od okupace německými vojsky a zřízení protektorátu Čechy a Morava. Toto období vypovídá o krutosti nacistů, kteří se snažili vymýtit český národ, a sloužila jim k tomu různá zařízení, jako koncentrační tábory a věznice. K nejhorším patřila ta na Pankráci, kde se popravovalo, zejména komunisté a čeští vlastenci.

Zahájení pietní akce se ujala Marta Semelová, která přivítala předsedu ÚV KSČM Vojtěcha Filipa, europoslankyni Kateřinu Konečnou, Stanislava Grospiče a ostatní hosty, kteří ve svých projevech tuto tragickou událost odsoudili. Zúčastnilo se několik desítek občanů nejen starších, ale i mladší ročníky.

Když v roce 1939 v březnu přijeli do Prahy němečtí okupanti, bylo velmi špatné počasí, hustě padal mokrý sníh, ale nás toto datum letos uvítalo rozkvetlými květy zlatého deště.

Spolupracujeme, pomáháme

Veškerých akcí pořádaných RR LKŽ, krajskou radou LKŽ, OV a MěR KSČM Kladno se zúčastňujeme, některé naše členky i členové jsou zapojeni v těchto organizacích. Nejsou to jen politické akce, ale například oslavy MDŽ na Kladně, ve Švermově a také v Parlamentu ČR, kde se setkáváme s poslanci za KSČM. Také velmi úzce spolupracujeme s LKŽ Kralupy nad Vltavou a využíváme k tomu oslav MDŽ nebo předvánočních setkání.

Na poradách krajské rady, které pravidelně v Praze svolává naše koordinátorka Alena Grospičová, je o všech našich aktivitách informována a také jsou zveřejňovány v týdeníku Svoboda.

S Klubem aktivních důchodců nechybíme při úklidu města Kladna, kde máme magistrátem přidělený úsek většinou od garáží ČSAD až ke Sletišti. Je neuvěřitelné, kolik odpadků zanechají v lese naši občané.

Fotodokumentaci ze všech akcí pořizuje náš člen Jiří Kůstka.

Marcela MOSTLOVÁ

FOTO – archiv LKŽ Violka a Jitřenka


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 2.5, celkem 12 hlasů.

Marcela MOSTLOVÁ

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.