Kdo chce Lenina bít, moc toho o něm neví

Novou dobu je prý nejlépe začít novým pohledem na minulost. Říká se tomu přehodnocení minulosti. A tak se stává, že minulost je v té které době vždycky poněkud jiná, než ve skutečnosti byla.

Kde jsou ty časy, kdy francouzský filozof a reformní socialista Jean Jaurés nazval Vladimíra Iljiče Lenina »revolučním géniem«. V šedesátých a sedmdesátých letech 20. století se pak z bytu, v němž svého času V. I. Lenin v Paříži žil, stalo muzeum. A rovněž pro levicové intelektuály z revolučního pařížského května 1968 byl Lenin osobností mimořádných kvalit.

Výjimkou mezi francouzskými intelektuály byl filozof a politolog Raymond Aron, který Lenina považoval za »zakladatele komunistického totalitarismu«. Dokonce si položil následující otázku: »Nakolik byl Lenin příkladem pro Stalina, kterého jako diktátora zpochybňuje jen málokdo?«

V roce 2013 vypuklo krvavé povstání na Majdanu, jehož jedním z důsledků bylo i to, že na Ukrajině bylo zničeno nebo odstraněno z veřejného prostoru 1200 Leninových soch. Důvod? Vlastní Leninova osobnost má prý rysy ruského šlechtice a intrikána s diktátorskými sklony.

Jistě, v praxi, jak se často ukazuje, je krajně důležité jak to, co nová společnost přejímá z minulosti, oč se opírá, tak to, od čeho se co nejrozhodněji odděluje. V dubnu 1985 o tom mluvil dokonce i M. S. Gorbačov: »V leninském pojetí znamená kontinuita důsledný postup vpřed, odhalování a řešení nových problémů a odstraňování všeho, co brání rozvoji. Tuto leninskou tradici musíme neochvějně dodržovat…«

Ano, dějinný vývoj probíhá v rozporech a prostřednictvím rozporů. V případě Gorbačova byl však zmíněný vývoj až příliš často provázen nejrůznějšími obraty a výkyvy, a dokonce i návratem zpět. A tak Leninovo varování před možnou restaurací kapitalismu nejenže neztratilo svou platnost, ale stalo se velice aktuální.

Když 16. dubna 1917 překročil vlak s Leninem a dalšími bolševickými emigranty ruskou hranici, čekal na ně i Lev Kameněv, který se vrátil ze sibiřského vyhnanství a ujal se vedení redakce Pravdy. Lenin jej oslovil: »Co to píšete v Pravdě? Přečetli jsme si několik posledních čísel a pořádně jsme vám za ně vynadali!«

Důvod? Kameněv ve stále ještě probíhající válce napsal, že »ruský lid bude stát pevně na svém místě, odpovídaje na kulku kulkou, na granát granátem«.

Po příjezdu do Petrohradu Lenin však veřejně odmítl klidnou politiku sovětů, odmítl i nastupující demokracii, protože »nemá sílu, aby nastolila všeobecný mír«. K tomu poznamenal, že »loupeživá imperialistická válka je začátkem občanské války v celé Evropě«, přičemž »není daleko doba, kdy… obrátí národové zbraň proti svým kapitalistickým vykořisťovatelům«.

Tomu však předcházelo mnohé. Třeba to, že Lenin vyrostl v poměrně zajištěné rodině, kde nejvíce času strávil četbou knih pojednávajících o společenské nespravedlnosti. Patnáctiletým Leninem pak otřásla smrt jeho otce, která představovala pro celou rodinu sociální úpadek.

Dalším šokem pro Lenina byl trest smrti pro bratra Alexandra, který se účastnil neúspěšného atentátu na cara Alexandra II. Stejně jako jeho bratr se pak Lenin nechal inspirovat myšlenkami radikální organizace Narodnaja volja (Lidová svoboda). Po demonstraci studentů v Kazani jej vyloučili ze všech škol.

Po vyloučení z univerzity Lenin studoval mnohá revoluční díla. Revolucionáře z něho však udělaly především práce ruského revolučního demokrata Nikolaje Gavriloviče Černyševského, který své nadání, vědomosti a rozhled postavil plně do služeb boje proti feudalismu a carismu. Viděl totiž jasně, že samoděržaví je hlavním obhájcem zájmů šlechty a jednou z hlavních překážek společenského pokroku v Rusku. Navíc byl přesvědčeným stoupencem socialismu, který v návaznosti na situaci v Rusku tvrdil, že »je nutno očekávat brzkou revoluci«. Tvrdil také, že »pokojný, tichý vývoj není možný«, neboť bez revoluce se »nikdy neuskuteční v historii ani jeden krok vpřed«.

Později Lenin navázal styky s marxistickými kroužky, což mu »vyneslo« vyhnanství na Sibiři. A tak až v emigraci se prosadil mezi předáky sociální demokracie.

Vnímal obrovské sociální kontrasty i to, že válka přinesla hlad, bídu a morální rozklad. Mluvil i o tom, že již neúspěch revoluce 1905 byl draze zaplacen, neboť carská moc odsoudila k smrti více než pět tisíc jejích účastníků, desítky tisíc jich byly uvězněny nebo poslány do vyhnanství.

Lenin se netajil ani tím, že bez první světové války by se v Rusku možná dlouhá desetiletí žádná revoluce neodehrála. A tak v noci ze 7. na 8. listopadu 1917 došlo k známému útoku na Zimní palác, při němž zahynulo pouze šest vojáků. To, co však následovalo, se vyznačovalo značnou mírou nesmiřitelnosti. A to jak na straně »bílých«, tak i »rudých«. Rozhořela se totiž krutá občanská válka, která překročila i rámec první světové války. Té války, v níž bylo zabito 8 115 000 a zmrzačeno 19 536 000 lidí. V zázemí pak další miliony pomřely hladem a na epidemie.

Když tato válka skončila, americký prezident Woodrow Wilson mluvil o »spravedlivém triumfu demokracie nad militarismem a absolutismem«. Základem nového řádu, který měl zajistit, aby se neopakovaly válečné hrůzy, se stal ideál demokracie a humanity chápaný jako protiklad autoritativního monarchismu, který svět dovedl k válečnému šílenství.

Mnozí dnes ztrácejí paměť. Ovšem ztráta paměti v politice je krajně nebezpečná. Ve vztahu k politice má historie mimořádné postavení. Vždyť v nepřeberném bohatství idejí, které nahromadila lidská věda a kultura, je množství takových, které zasluhují, aby byly znovu a znovu připomínány. A to nikoli proto, abychom je papouškovali jako zkamenělé fráze, ale abychom je stále znovu promýšleli, konfrontovali se současností a dolovali z nich stále novou posilu a zkušenost ve prospěch toho, co děláme dnes a tady.

Proto připomenu i základní metodologický pokyn V. I. Lenina, který moudře napsal, že je třeba »dívat se na každou otázku z hlediska toho, jak daný jev historicky vznikl, jakými hlavními etapami ve svém vývoji tento jev procházel, a z hlediska tohoto jeho vývoje se dívat, čím se daná věc stala nyní«.

Pokud se vydáme touto cestou, pak Leninovo dílo budeme považovat za organickou součást úsilí celého pokrokového lidstva o revoluční přeměnu světa, o vybudování lepších společenských vztahů. Leninův přínos spočívá totiž nejen ve zobecnění a vyvrcholení toho, co lidstvo ve svém úsilí o pokrok a lepší zítřek dosáhlo, nýbrž je současně i vyjádřením jeho tehdejších revolučních perspektiv.

Proč to všechno píši? Možná proto, že v těchto dubnových dnech roku 2019 si připomínáme již 149. výročí Leninova narození. Anebo také proto, že genialita by vždy měla sloužit jen dobru.

Miroslav GREBENÍČEK


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 5.4, celkem 93 hlasů.

Miroslav GREBENÍČEK

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


fronda
2019-04-18 01:13
"Různé zdroje" nejspíš přičítají oběti kapitalismu
komunistům, jinak by k tak absurdním číslům nemohly dojít. Např.
mrtví v důsledku intervence v Rusku, to jsou oběti kapitalismu. Ve
světě uctívají různé více či méně významné osobnosti:
Bismarcka, Banderu, Napoleona, Cromwella, Cézara, Alexandra, Čingischána
a dokonce někteří i Havla! Proti nim byl i Stalin úplný beránek.
fronda
2019-04-18 01:05
miki.13: No vždyť jsem to napsal. Neustále vedete nějaké útočné
války pod krycím názvem "mírové mise" a tam vraždíte lidi.
Jenom proto, že si chtějí žít po svém. Zrovna teď máme 20.
výročí agrese NATO v Jugoslávii. Tam jste povraždili mnohonásobně
víc lidí, než kolik tady bylo obětí excesů v 50. letech. Kdy se
napadení dočkají přiznání viny, omluvy, odškodnění? --- Ukrajinci
v roce 1991 v referendu podpořili socialismus a SSSR. Asi mají na
komunisty jiný názor, než jaký do nás hustí antikomunistická
propaganda. KSU musela být majdančíky zakázána.
miki.13
2019-04-17 18:23
S. Grebeníček je nespokojený, že na Ukrajině odstranili z veřejného
prostoru 1200 soch Lenina. To číslo je fakt šílené, stejně jako byl
komunistický režim. Ať se vám to líbí nebo ne, Lenin je považován
za největší symbol budování komunismu ve světě. Komunistické
režimy mají podle různých zdrojů na svědomí až 100 miliónů
obětí (druhá světová válka asi 70 mil.). Odstranění soch je snad
pochopitelné. V Berlíně na náměstí Platz der Rebublik také nemají
sochu Hitlera.
miki.13
2019-04-17 18:07
fronda: My vrazdime lidi za názory? Kde a jak?
fronda
2019-04-17 01:31
miki.13: Kdepak. "Humanitární mise", to jsou taky vraždy za
názory. A těch mrtvých je o několik řádů víc. Komunisti své chyby
přiznali už někdy v roce 1956. Kdy se podobné sebereflexe dočkáme od
"demokratů"?
miki.13
2019-04-16 17:50
Poslední vraždy za názory byly v socialistickém Československu.
svaty_vaclav
2019-04-16 17:17
petr.karlik - carské Rusko bylo zbídačené tím vaším carem, kterému
po zásluze Rusové zakroutili krkem i s celou jeho rodinou, která se na
tom zbídačování také podílela. / men.pavel - vy si myslíte, že pro
názory se bude v rozbitém Československu zase vraždit? jako za
Heydricha?
petr.karlik
2019-04-16 16:51
Připouštím, že Lenin měl i kladné stránky svých myšlenek a ideí,
ale nemůžu mu odpustit že po říjnové revoluci připustil zločin
vraždy celé carské rodiny včetně dětí
men.pavel
2019-04-16 15:26
sv.václave ,tobě přeji mnoho zdraví jen aby tě nepotkalo něco
nepěkného jak sv.václava u těch chrámových dveří.jen si užívej
kapitalismu.
mira.ben
2019-04-15 18:00
svaty_vaclav: ČT dává prostor komunistickým poslancům jako žádná
jiná televizní stanice. Jenom za březen byli zástupci KSČM ve třech z
pěti vydání OVM. Ve všech případech byla na programu seriózní
témata, žádné zvyšování platů politikům. Konečná (zahraniční
orientace), Filip (ekonomika), Marková (zdravotnictví). Užívejte si
tyto debaty, dokud v nich ještě KSČM je. Neparlamentní strany totiž
zvány nejsou, pro ty je Politické spektrum s nulovou sledovaností.
miki.13
2019-04-15 17:52
Opět doslova:)))) Nechceš někomu říct ať ti s tím psaním někdo
pomáhá, ať tu neděláš soudruhům takovou ostudu.
svaty_vaclav
2019-04-15 17:29
No vidíš miki.13, psal jsem ti to včera a pořád to platí. Snažíš
se snažíš mě upachtěně dostat a je ti to prd platné, je legrační
sledovat, jak ti jdu na nervy, nebožáku za sítí. Za troubu jsi tady jen
ty, miki.13 se svými vejšplechty. miki.13, ty ses rozhodl tady
kašpárkovat stůj co stůj.
miki.13
2019-04-15 17:13
Opět po několikáté zkopírovaný text a to doslova. Je mi tě vlastně
líto.
svaty_vaclav
2019-04-15 17:07
miki.13 – vidím, že ti moje příspěvky pijou krev a havlisticky z
nich divočíš. Tak se nám tady na HaNo nezvencni miki.13. Soudě podle
tvého neustálého psychiatrického slovníku se domnívám a jistě se
nemýlím, v jakém prostředí žiješ. Že to není před sítí, ale za
sítí je evidentní. Bohužel budeš tam slavit 30 let pravdoláskové
„svobody“, jak ironické a paradoxní. A nauč se pravopis miki.13,
máš tam vždycky pravopisné chyby.
miki.13
2019-04-15 16:56
Normálnímu člověku je na zvracení hlavně z takových primitivů jako
je např. svaty vaclav alias Pepek Vyskoč. O tom, co si myslí většina
našich spoluobčanů o KSČM, hovoří výsledky voleb a jejich stále
klesající preference.Musím se s. Grebeníčkem souhlasit, že se nesmí
zapomenout na minulost. Proto čest obětem zločinů fašismu a komunismu.
svaty_vaclav
2019-04-15 16:29
V mediální žumpě nazývané Česká televize nakládají manipulativně
s KSČM. Když se hovoří o něčem negativním, např. o zvyšování
platů poslanců, tak v ČT běží záběry na poslance KSČM. Když se
promítají v ČT pořady o válce, tak tam pouštějí záběry
Mussoliniho a Hitlera a prokládají to fotografiemi V.I.Lenina, Gottwalda
apod. Z České televize musí být normálnímu člověku ne na zvracení,
ale doslova na blití. Bezbřehý antikomunismus, který doslova teče
proudem z obrazovky a z České televize je neúnavný a mohutný. Divím
se poslancům KSČM, že se propůjčují a zúčastňují se těchto
antikomunistických akcí ČT, která komunistické poslance nechává
mluvit z obrazovky, jen když se jedná o něco negativního, např. o
vysvětlení zvyšování platů poslanců a ústavních činitelů a
podobné negativní záležitosti, třeba zdražování. Jak říká
profesor Oskar Krejčí, KSČM je kapitalisty v rozbitém Československu
používána jen tehdy, když je možno ji antikomunisticky použít, jen
tehdy se kapitalisté baví s komunisty.
hajek.jiri51
2019-04-15 14:05
"Geniální! Salekiv-e.Men.pavel - trefil jste hlavičkou na
hřebíček.
salekiv
2019-04-15 13:42
Jediné co předpověděl "génius" V.I.Lenin správně je, že
by mohlo dojít k restauraci kapitalismu. K tomu ovšem nebylo nutné
prolít potoky krve.
men.pavel
2019-04-15 13:10
ok.kážeš vodu a piješ víno.co tak znárodnit ti tvoji vilu s bazénem
a udělat tam školku pro děti pracujících matek.a tebe nastěhovat do
sklepního bytu.jako komunista bys to s radostí udělal.
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.