Uprchlíci, nebo teroristi?

V Haló novinách byl 3. dubna 2019 otištěn článek s výše uvedeným názvem. Autor v něm kritizuje názory na sociálních sítích, i představitelů KSČM, že »zpochybňují utrpení těchto lidí, nazývají je piráty či teroristy, a zároveň straší občany tím, že přišli ovládnout naše země, životy i děti a vyzývají, abychom se bránili«. To je podle autora »pravicový populismus a vyvolávání emocí proti jakýmkoliv migrantům«. Nazývá to populistickými výkřiky a strašením.

Zcela protikladný je názor též kandidátky do Evropského parlamentu za KSČM - Česká levice společně! Evy Badinkové, zveřejněný v Haló novinách další den – 4. dubna 2019: »Politika Bruselu prosazuje invazní okupační migraci a ta není ničím jiným než pokusem zotročování původního evropského obyvatelstva. Jakési kvóty a diktát kolik musíme vzít migrantů, mi připadají nesmyslné a vyděračské… migrací a postojem EU k ní začaly všechny ty problém«.

Jaká je pravda? Ne strašením pravicových populistů, ale krutou skutečností jsou už miliony těchto cizinců v Evropě a už stovky obětí teroristických útoků, spáchaných těmito »ubohými uprchlíky«. Většinu jich, i podle záběrů v televizi, tvoří mladí muži mezi 20 a 30 lety, dobře živení, bez dokladů, ale vybavení mobily a penězi. Kým vybaveni? Kdo má zájem na zaplavení Evropy islamisty, ekonomickými parazity a teroristy?

Imigranti se nepřizpůsobují zákonům evropských zemí, do nichž se dostali, vytvářejí svoje ghetta, »no go zóny«, do nichž raději nevstupuje ani policie. Neuznávají zákony a snaží se někde dokonce uplatňovat své kruté středověké »právo« šaría. Podle demografických odhadů zveřejněných před několika týdny se vlivem mnohonásobně vyšší porodnosti migrantů do dvaceti let, což je asi časově přehnané, ale v době, kterou zažijí ještě naši potomci, stanou Francouzi údajně národnostní menšinou ve své zemi. To má být budoucností našich dětí a vnuků?

Na místních občanech se migranti dopouštějí zločinů, které oficiální zpravodajství utajuje. Posledním případem je pirátské zmocnění se obchodní lodi, která zachránila na moři 108 uprchlíků. Ti se odvděčili obsazením této lodi a odplutím místo zpět do Libye na Maltu.

Hromadná migrace cizího, evropské civilizaci nepřátelského militantního islámu je součástí plánů globálního kapitálu na vytvoření tzv. »Nového světového řádu«, v němž budou zničeny národy a národní státy, dojde ke změně nepoddajných evropských národů na směs nikam nepatřících demoralizovaných jedinců, snadno ovladatelnou zločinnou »elitou« boháčů a sionofašistů. Odpovídá to zvráceným představám o beznárodní »Panevropě« rakouského šlechtice Coudenhove–Kalergiho z první poloviny 20. století, jehož jako prvního vyznamenala EU řádem Karla zvaného Veliký, ve skutečnosti zločince a vraha, nyní uctívaného Evropskou unií.

Naprostá většina našich občanů, jak ukazují průzkumy, právem odmítá zhoubnou vnucovanou migraci. Účinnou ochranou bezpečnosti našich občanů a obranou před zničením evropské civilizace je nepřipustit tuto řízenou »invazní okupační migraci«, jak ji přesně nazvala kandidátka Badinková. Takové je přesvědčení občanů a musí být politiky bráno s plnou vážností. Kdo obhajuje neobhajitelné, prokazuje vlastní straně tzv. medvědí službu. Názor představitelů politické strany na nejzávažnější otázky musí být jednotný, v souladu se zájmem a přesvědčením občanů.

A pokud potřebuje někdo pomoci, pak zcela podporuji stanovisko KSČM, a vlastně i rozumných členů české vlády, pomáhat tam, kde je to nejvíce potřeba, tedy v místech, odkud tito migranti pocházejí. Pomáhat stabilizovat jejich zem, jež je rozvrácena nemalým podílem nejvýznamnějších členských zemí NATO, jehož jsme také bez referenda členy, a vytvořit tady pracovní příležitosti, aby také oni se mohli podílet svou prací a svým snažením na své vlastní budoucnosti.

Jan MINÁŘ


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 4.6, celkem 20 hlasů.

Jan MINÁŘ

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


mira.ben
2019-04-15 22:02
2alsata: Uživatel "kerapa" je především poblouzněnec,
přesně ten typ, který Okamura a další obchodníci se strachem
potřebují pro své politicko-podnikatelské aktivity. Klidně z něj
může být další Balda.
2alsata
2019-04-15 20:05
Protože "kerapa" má jiný názor, než pan
"kaczrowski" , tak by ho zavíral do blázince. V některých
režimech se takové praktiky využívaly, asi se v nich vzhlédl.
svaty_vaclav
2019-04-15 11:18
Ozbrojený útok tří muslimských cizinců 23.12.2017 v Brně,
obtěžovali dívku a její zastánce chtěli zabít, ti s pořezanými
hlavami skončili v nemocnici. Toto v ČR chceme? Vítači a Havloidi se
ohánějí tím, že bychom si měli nechat ČR zaneřádit muslimy.
Muslimové jsou sami o sobě násilníci. Přikazuje jim to Korán. Jenom
je záhadou, kde se tady berou, když jsme jich dle vlády přijali jen 12!
Při vzpouře z doby asi před rokem se zúčastnilo nepokojů 56
muslimských migrantů z 12-ti! Kdo nám tedy lže, Vítači a Havloidi?
Jediným dobrým řešením je Czexit. Jistá učitelka ze školy ve Vídni
varuje, že na střední škole kde ve Vídni učí a kde je převaha
muslimských studentů vládne strach, zákazy a vyhrožování.
Muslimští studenti jí na její výklad učiva odpovídají: „Vše, co
víme a máme vědět, stojí v koránu,“ opakují studenti slova, která
slyší v mešitě. Vedení školy statečně mlčí, a zoufalou situaci na
škole se snaží všemi silami ututlat. Napadá mě snad jediná možnost.
Jestliže (kterýkoliv) student neplní předpoklady pro studium,
okamžitě musí opustit školu. Je zde pochopitelně paralela se situací
v zemi, či státu, do kterého "migrovali". Jestliže
nerespektují právní řád a kulturní zvyklosti dané země, což na
svém území striktně vyžadují, nemají v této zemi co pohledávat a
měli by ji také okamžitě opustit. My, Evropané, nejsme pochopitelně
takoví barbaři, abychom vypalovali mešity a vyvražďovali osoby
jiného, chápej muslimského, vyznání. Na druhou stranu nám samotným
tato situace velmi reálně hrozí, pokud si ji necháme přerůst přes
hlavu. Michaela Šojdrová z KDU-ČSL chce mermomocí natahat muslimy do
ČR. Jedná se ze strany Šojdrové o porušení a obcházení Zemanova a
Babišova tvrzení, že nebudeme přijímat žádné imigranty v ČR?
Může si paní Michaela Šojdrová z KDU-ČSL dělat v České republice
co chce a zavlékat k nám cizí osoby, přes ujišťování prezidenta ČR
a předsedy vlády ČR, že žádné uprchlíky k nám nepřijmeme?
donald.kaczerowski
2019-04-15 09:59
Jedinou záchranou pro tuto zemi je zavřít kerapu a jemu podobné do
blázince.
kerapa
2019-04-15 08:55
Konečně se někdo nebojí napsat pravdu. Šoroš a sionofašisti/židi/
mají prsty všude- na nás vlastence si ale nepřijdou- NWO v naší zemi
nikdy neproje!!! ČTĚTE A PŘEPOSÍLEJTE ČLÁNEK NEŽ HO SMAŽOU!!! Já
už to říkám dlouho- jedinou možnou záchranou pro tuhle zemi je Pan
Okamura a jeho SDP!!!
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.