Info pro čtenáře

Vážení čtenáři. Přecházíme na nový web, který je na adrese https://www.ihano.cz.

Tato adresa bude stále funkční, ale už ne aktuální. Bude fungovat jen jako archiv.

Přejděte na https://www.ihano.cz.

Reklama
--> 

Politický thriller ve znamení kříže

Jestliže někdo tvrdí, že je Bůh a že je spravedlivý, pak by se měl jistě také zajímat o to, po jakých NEKONEČNECH se toto VŠEMOCNÉ NIC flákalo 8. listopadu 2012, kdy Poslanecká sněmovna 102 hlasy schválila zákon o tzv. církevních restitucích, jimiž se majetek v hodnotě mnoha desítek miliard přisuzuje náboženským společnostem, ale především římskokatolické církvi, o který ji údajně připravil tzv. komunistický režim. Pokud by měl být Bůh, pokud tedy je, spravedlivý, měl by si na tuto nehoráznost posvítit.

Zatím si na ni posvítil historik a poslanec KSČM doc. PhDr. Miroslav Grebeníček, CSc., ve skvostné publikaci nazvané Ve znamení kříže s podtitulem Podvody nelze halit svatou rouškou.

Přiznám se, že obsah knihy, doprovozený fotografiemi našich politiků hluboce se klanících před katolickými preláty, způsobil, že mi při čtení každou chvíli tlak lítal vysoko ke dvěma stovkám. Protože tolik licoměrnosti a chamtivosti a demagogie a křiváctví ze strany těchto představitelů, jako oněch 400 stránek, nepřináší sebelepší detektivka či politický thriller. I když on to vlastně politický thriller je.

Vyjma úvodní kapitoly o Polsku (na jehož příkladě Grebeníček varuje před důsledky až militantní náboženské demagogie) autor s hlubokou erudicí rozkrývá dvacetiletá jednání mezi politiky a především katolickým klérem, která vyústila v onu druhou Bílou horu českého státu. Stejně podrobně se věnuje následným snahám a jednáním o zmírnění této nehorázné křivdy (vedle řízení u Ústavního soudu např. využití referenda, jak ho navrhli komunisté).

Grebeníček navíc na mnoha příkladech dokládá, jaké problémy a nespravedlnosti tzv. církevní restituce (co jsem nevlastnil, nemohu žádat nazpět) přinášejí, a sice množství žalob, s nimiž si soudy často nevědí rady, protože jejich kořeny kolikrát sahají hluboko před únor 1948.

Katolické Jezinky Bezinky

Až tragikomicky působí snahy, jimiž se katoličtí preláti v čele s kardinálem Miloslavem Vlkem či olomouckým arcibiskupem Janem Graubnerem a posléze pražským arcibiskupem Dominikem Dukou - podporováni pravicovými a katolickými politiky (což je totéž) - blížili jako smrad postupně otevíranými dveřmi ke své kořisti. Jejich postup připomíná úskočné tvrzení Jezinek Bezinek, které Smolíčka Pacholíčka oblbovaly, že »jen dva prstíčky vstrčíme, jen co se trochu ohřejeme...«

Grebeníček od popřevratových 90. let kousek po kousku svléká katolickému císaři jeho nové šaty, až je ten šašek dokonale nahatý. Pochopitelně v té souvislosti připomíná i roli Vatikánu. Kromě toho upozorňuje mj. na peripetie ve sporu o vlastnictví svatovítské katedrály.

Jenže katolickým prelátům šlo o víc, ačkoliv v době těsně popřevratové tvrdili, že nemají žádných nároků. Ale to všichni dobře známe. Přesto kardinál Dominik Duka tvrdí, že nic takového takto pregnantně řečeno nebylo. Jen dva prstíčky vstrčíme…

Zákon pucfleků urážející občany

Grebeníček svůj text koření mnoha komentáři jak novinářů, tak odborníků, a pochopitelně i politiků či ministerských úředníků. A ty, kteří se na hanebném zákonu podepsali, se mu daří koupat v jejich vlastní šťávě.

Vzhledem k omezenému prostoru přidávám pouze ostře šťavnatou reakci spisovatelky Lenky Procházkové po přijetí zákona o tzv. církevních restitucích: »Zákon prosazený sto dvěma hlasy, z nichž některé byly získány zastrašováním a jiné výhledem na osobní zisky, zákon, pro jehož prosazení se ODS nestyděla přivolat do Sněmovny i na šest let odsouzeného korupčníka, je zákon urážející právo, selský rozum a důstojnost českých občanů. Zákon, který stvrdilo 102 pucfleků, popírá vývoj a smysl českých dějin, když římskokatolické církvi dá moc, kterou neměla ani v habsburských dobách temna.«

Kdo má špínu za nehty?

Její slova potvrzuje Martin Stropnický: »Ten zákon… prosazovali lidé, které jsem 15 let slyšel říkat, že to nejde. Tím myslím ty z ODS, kteří mi málem zakazovali jednat s papežem,« posteskl si náš někdejší velvyslanec ve Vatikánu.

Nejhanebnější je, že se vlastně nevědělo, o jak rozsáhlý majetek půjde. (Přitom pochopitelně záslužnou činnost řádových sester v péči o nemocné, přestárlé a bezmocné nikdo nezpochybňuje.) Navíc šéf hnutí ANO Andrej Babiš upozornil, že v rámci zemědělských restitucí dostali restituenti čtyři koruny za metr čtvereční, zatímco církev má dostat 44 korun.

Ale dojme slovo i samotnému autorovi. »Českým katolickým hodnostářům zjevně narostl hřebínek,« říká Grebeníček téměř v závěru své knihy. »Odstartoval to sice Nečasův pravicový kabinet, ale špínu za nehty má i Sobotkova vláda. A tak máme nyní co do činění se svéráznou institucí, která je neuvěřitelně štědře financována státem. Má tak dost prostředků k tomu, aby mohla popularizovat své iracionální pojetí světa. Římskokatolické církvi se navíc dostává nadstandardní přízně od jistého okruhu politiků. Vždyť kardinál Duka si notoval nejen s Václavem Klausem, ale rozumí si i s Milošem Zemanem. Jeho kázání je stále více prošpikováno politikou.«

Idealisté? Spíš hokynáři

Grebeníček dále konstatuje, že římskokatolická církev coby součást naší společnosti začíná roztahovat svá křídla jak v rovině politické, tak i ekonomické... »Dukovi a jeho kumpánům sice tu a tam hrozí, že si lidé přece jenom vzpomenou, jak se dostali k penězům, statkům, lesům či polnostem. Nijak se tím ovšem netrápí. V jejich případě totiž vůbec nejde o nějaké idealisty, ale o docela obyčejné hokynáře.«

A dále varuje, že vázat společnost či stát na nějaké náboženské vyznání, či dokonce církevní organizaci, je nebezpečné. Stačí si připomenout historii plnou náboženských válek a církevního útlaku.

V té souvislosti pak Grebeníček připomíná každoroční oslavy české státnosti 28. října ve Staré Boleslavi. »Den české státnosti si stát nechal vyvlastnit katolickou církví, která u nás nejenže nereprezentuje většinu společnosti, ale je rovněž mnohem konzervativnější než naprostá většina společnosti.«

Snad určitou nadějí na zmírnění křivdy by mohl být zákon o zdanění církevních náhrad, který komunističtí poslanci prosadili ve Sněmovně. Nyní je otázka, jestli se podaří přehlasovat Senát, který ho vrátil. Poté zřejmě rozhodne Ústavní soud. A Ústavní soud? To není soud, to je zase pouhá politika…

Miroslav KANTEK


Řekli o »restitucích«

Odborník na ústavní právo, univerzitní profesor Václav Pavlíček v r. 2014 doporučil, aby Senát zákonným opatřením pozastavil všechny kroky vedoucí k návratu majetku i finančním kompenzacím: Obrovské majetky, které se vracejí, jsou popřením nikoli zásahů po únoru 1948, ale přímo pozemkové reformy po 1. světové válce.

Miroslav Grebeníček: Podle agentury STEM v závěru roku 2013 považovalo vrácení majetku církvím za spravedlivé jen 30 procent občanů ČR. Zbývajících 70 procent si myslelo pravý opak. Na přímou otázku, zda souhlasí s platným zákonem o církevních restitucích, kladně odpovědělo jen 22 procent Čechů, Moravanů a Slezanů.

Komunisté ve svém prohlášení z června 2014: Připomínáme občanům, že nejprve vláda a poté i většina Sněmovny smetla ze stolu návrh KSČM na vypsání celostátního referenda k zákonu o tzv. církevních restitucích. KSČM nepožaduje žádnou retroaktivitu, avšak požaduje nevydávat majetek, který církve nevlastnily, ale pouze měly právo s ním hospodařit jako s majetkem veřejným.

Miroslav Grebeníček: Církve a náboženské společnosti se řadu let držely zásady: Urvi, co můžeš. A tak se na spoustě míst ČR snažily znovu a znovu dobrat i nemovitostí, za které jim stát začal postupně vyplácet náhradu 59 miliard navýšenou o inflaci. Za určitou vychytralost lze považovat i působení na obce, aby se zavázaly pečovat o kostely.

Poslanec ČSSD Jaroslav Foldyna 23. října 2014 ve Sněmovně na adresu ODS: Je to největší nespravedlnost po listopadu 1989 potvrzená zákonem. Odebrat lidem 170, 150 miliard korun, dát valorizaci církvi, kterou nikdo jiný nedostal. Kroutíte hlavama! Zeptejte se lidí. Byli jste někdy na náměstích? Asi moc ne, protože tolik ochranky nemáte.

Komentátor Jiří Hanák (když se ukázalo, že církve se opakovaně pokoušely dostat i k nemovitostem, které byly už dávno v rukou obcí, či dokonce občanů, a za jejich nevydání jim stát už začal vyplácet náhradu ve výši 59 miliard korun plus inflaci, M. G.): Už moje babička varovala dospívající vnučky, že čert dokáže proniknout i maličkou dírkou. A co dokáže blbý čert, nemůže být pro katolickou církev problém v zápase o majetek.

Miroslav Grebeníček: Klášter v Broumově na Náchodsku, ve kterém už nebyl ani jeden mnich a který proto zastupovalo břevnovské opatství, požádal o několik tisíc hektarů polí a lesů i stovku uměleckých předmětů. Broumovští benediktini byli ilustrativní případ, který vzbuzoval vážnou pochybnost, protože majetek byl zabrán na základě dekretů prezidenta Edvarda Beneše.

Poslanec KSČM Vojtěch Filip vyslovil obavu, zda miliardy předané církvím nebudou převedeny do zahraničí či do bank, které nemají nic společného s českým státem.

Johannes Lobkowicz, kancléř Suverénních maltézských rytířů, na adresu úředníků, kteří by chtěli blokovat nároky jeho řádu: Když ukážeme jednoznačné dokumenty a oni nebudou chtít vydávat, budou mít na pozemkovém úřadu problém. Mám velké finanční zázemí v Římě a budu se soudit, až budou ti lidé červení v obličeji z facek, které budu rozdávat.

Prof. Václav Pavlíček, expert na ústavní právo: Když jsme upozorňovali, že není jasné, co se bude vydávat, a že Parlament...vlastně neví, o čem rozhodoval, byli jsme z řad navrhovatelů zákona přesvědčováni...že se to týká majetku státu po 25. únoru 1948, a že to tedy nebude postihovat majetek obcí ani dalších subjektů. A že to bude mít jen pozitivní výsledky.

Miroslav Grebeníček ke státní návštěvě ve Vatikánu 24. dubna 2015: Svatý otec přijal nejprve prezidenta Zemana a teprve poté také arcibiskupy. Česká římskokatolická církev v něm prý zanechala ,krajně nepříznivý dojem‘. Papež František totiž alianci trůnu a oltáře vnímá zcela negativně a blízkost české státní a církevní moci se mu vůbec nelíbila.


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 6.5, celkem 46 hlasů.

Miroslav KANTEK

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama
Podrobné hledání
--
Reklama

Reklama