Ilustrační foto - wikimedia commons

Začalo rojení kůrovce

Teplé jarní dny odstartovaly letošní rojení kůrovců na většině území České republiky. První odchyty potvrzují, že ohrožení lesů tímto škůdcem dále stoupá.

Z dosud získaných dat projektu KŮROVCOVÉ INFO a informací z terénu je patrné, že letošní mírná zima populaci kůrovce nijak nesnížila a je třeba se obávat napadení lesů kůrovci v celé České republice. Trvající sucho stromy stále více oslabuje, rozsah jejich napadení proto pravděpodobně dále poroste, sdělil Haló novinám Ing. Jan Příhoda, šéfredaktor časopisu Lesnická práce.

»I přes všechny objektivní komplikace, s nimiž se vlastníci lesů musí nyní vypořádávat, je naprosto nezbytné, aby zejména v oblastech, kde ještě nedošlo k rozvoji kalamity, věnovali maximum energie k vyhledávání čerstvě napadených stromů, jejich těžbě a zejména asanaci. Období následujícího měsíce až šesti týdnů (podle vývoje teplot) bude naprosto klíčové. V tomto období lze rozvoj kalamity asanací napadených stromů v doposud méně zasažených oblastech významně omezit,« připomíná doc. Petr Zahradník.

FOTO - wikipedia commons

»Teploty přes 20 °C a bezesrážkové období jsou pro rojení kůrovců ideální. Počty napadených stromů proto budou rychle stoupat. Je potřeba kontrolovat zejména okraje porostů v místech, kde byly kůrovcové stromy zpracovány v posledním půlroce. Tam bude napadených stromů nejvíce. Čím dříve se napadené stromy podaří objevit, tím více času bude na jejich asanaci,« dodává spoluautor projektu nekrmbrouka.cz Stanislav Slanina.

Portál nekrmbrouka.cz přináší zejména drobným vlastníkům lesů stručné a srozumitelné návody, jak by měli v kalamitní situaci postupovat.

Dlouhodobý průměr ročních kůrovcových těžeb do roku 2015 činil necelých 1,5 mil. m3 dříví. V letošním roce se odhaduje objem kůrovcem napadeného dříví na 25 mil. m3.

Extrémní nedostatek srážek a teplé jaro také výrazně zvýšilo riziko vzniku lesních požárů jejich rychlého šíření. Smutným potvrzením byl požár o Velikonočním pondělí na Plzeňsku, kde se plameny šířily i v korunách stromů. »Půda v lesích je extrémně suchá, stromy nemají dostatek vláhy, proto ke vzniku lesního požáru stačí opravdu málo. Pokud se požár dostane až do korun stromů, hrozí jeho podstatně rychlejší šíření, obrovské škody a existují jen velmi omezené a náročné možnosti zastavení jeho šíření,« varuje Příhoda, jenž je i spoluautorem projektů nekrmbrouka.cz a kůrovcovéinfo.cz. V této souvislosti lesníci vyzývají k zákazu jakéhokoli rozdělování ohňů v blízkosti lesů a zastavení pálení klestu. Návštěvníci lesů by se měly vyvarovat jakéhokoli rizikového chování, které může vést ke vzniku požáru.

Pro lesy a celou krajinu je dosavadní vývoj počasí, zejména nedostatek srážek a zvýšený výpar vody, velice nepříznivý. Škody v lesním hospodářství při tomto vývoji tak pravděpodobně v roce 2019 překročí původně odhadovanou částku 30 miliard korun.

(ng)


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 6.3, celkem 12 hlasů.

(ng)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.