Filosofie práce a roboti

V poslední době se rozmáhá v zaměstnání nový trend. Některé firmy začínají zavádět zkrácenou pracovní dobu, aniž by se snížila zaměstnancům jejich odměna za vykonanou práci. Nutno podotknout, že v západních zemích je tento proces už dávno zaváděn, jen v našich podmínkách jaksi pokulhává. Nicméně po zavedení zkrácené pracovní doby mnohé firmy zjistily, že zaměstnanci jsou spokojenější, lépe se jim pracuje a zvýšila se i produktivita samotné práce. Desetiletí to nešlo a najednou se tyto prvky začínají zavádět. Na úvod si musíme říci, že zkrácení fondu pracovní doby proběhlo naposledy v šedesátých letech 20. století, a je tedy na čase pracovní fond opět zkracovat. Ptáte se proč? Nabízím zde několik argumentů.

Tím nejdůležitějším argumentem je zavádění robotizace a digitalizace práce. Mnoho profesí díky digitalizaci mizí, mnohé pracovní úkony jsou zautomatizovány. Jedná se o velkou revoluci, která zasahuje do všech oblastí lidského života. Vzhledem k tomu, že za nás budou řadu úkonu vykonávat roboti, tak není důvod, aby lidé trávili tolik času v pracovním procesu. Možná namítnete, že ve službách tomu tak nebude. Jenže pokrok jde tak rychle dopředu, že i některé části služeb budou zautomatizovány. Když se na celou věc podíváme i z hlediska zaměstnavatele, tak ten se logicky zkrácení pracovní doby bude bránit. Přeci by ve své logice nechtěl přijít o nějaký ten zisk. Jenže tato představa je mylná a plně odpovídá duchu kapitalismu volného trhu, protože práci, kterou nebudou dělat lidé, tak udělají stroje. Je tedy nutné, aby bylo zavedeno zdanění robotů, protože jak vidíme, bude je stále někdo vlastnit. Ať už společnost jako celek, firmy nebo jednotlivci. Alespoň v dohledné budoucnosti. I tomu se samozřejmě budou majitelé robotů bránit, protože se jim bude sahat na zisk, který jim roboti vytvoří. Jedinou výjimkou v tomto procesu je společenské vlastnictví výrobních prostředků (robotů).

Se změnou pracovního procesu nám do života vstupuje fenomén volného času, kterého máme v dnešní době poskrovnu. Lidé jsou nuceni trávit v zaměstnání mnoho hodin, přesčasů, případně musí chodit na několik úvazků, aby se alespoň dostali na průměrnou mzdu, která je nám všem předkládána jako mantra. Tomuto fenoménu se odborně říká levná práce. Ta dopadá snad na všechny zaměstnance a setkal se s ní v mediálním prostoru každý. Když vidíme, kolik zaměstnání je nespravedlivě odměňováno a v jakých podmínkách jsou lidé nuceni pracovat, tak si říkáte, zda vůbec žijeme v novém tisíciletí.

Abychom nehanili jen naši zemi, tak se stačí podívat i na západní země, kde se vyskytlo několik nešvarů, kdy se provalilo, že některé nadnárodní korporace nutily své zaměstnance nosit plínky, protože si nemohli dojít ani na toaletu...

Se snižujícím se fondem pracovní doby nám vznikne více prostoru pro volný čas jednotlivce. Člověk tím získá více času pro sebe, na svůj odpočinek, čas pro rodinu. To je pravá filosofie práce. Ta má být totiž pro člověka potřebou, nikoliv nutností. Právě proto prosazuji a podporuji zavedení kratší pracovní doby.

Jan KLÁN, předseda OV KSČM Kutná Hora a kandidát do Evropského parlamentu (KSČM – Česká levice společně!)


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 5.7, celkem 35 hlasů.

Jan KLÁN

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


hajek.jiri51
2019-04-30 01:31
Můžete citovat? Myslím tu vulgaritu. Anebo jen zase plácáte.
salekiv
2019-04-29 19:33
Když dojdou argumenty, následuje Vulgarita.
hajek.jiri51
2019-04-29 18:08
"Nevím na jakých systémech jste pracoval, bohužel je
nespecifikujete, asi víte proč .." - opravdu důležité a hlavně
k smíchu. Vnutil jste mi vzpomínku na jeden film Víta Olmera z roku 1994
s Luďkem Sobotou v hlavní roli.
salekiv
2019-04-28 17:52
Nevím na jakých systémech jste pracoval, bohužel je nespecifikujete,
asi víte proč, ale jenom pro informaci SAP je největší evropská IT
firma a v ČR ji používá Škoda-auto, ČEZ, Pošta, Agrofert a desítky
dalších + tisíce firem na celém světě. Sám tvrdíte, že některé
věci se na pár řádcích vysvětlit nedají. Proto tady většinou
používáme zkratky a pro větší údernost samozřejmě i nějaké
ostřejší slovo. Vy je samozřejmě používáte také. Nedělejte ze
sebe svatého. Na to je tady jiný kabrňák. Ve své praxi jsem se setkal
spoustou brilantních analytiků, ale pokud na to přišla řeč, tak nikdo
nevyhodnotil minulý režim jako životaschopný a prospěšný.
Kapitalismus má jistě spoustu negativ. Jeho síla spočívá ale v tom,
že špatné věci dokázal vždy korigovat, dokázal se z nich poučit.
Nechcete snad tvrdit, že současné evropské státy si přejí válku.
Válku nechce nikdo, ani USA ani Rusko. A ještě k těžbě uranu.
Uranová ruda se dá těžit 2 způsoby. Buď tak, že se ruda vydoluje z
podzemí a pak se z ní, v k tomu určeném prostředí, luhuje uran nebo
sprostě tak, že se napumpuje kyselina sírová přímo do podzemí a po
určitém se odčerpává zpět. Tak se to dělalo v Ralsku. Celkové
náklady na sanace do roku 2040 70 miliard.
hajek.jiri51
2019-04-28 13:24
Kolego, pokud Vás tím neurážím. I když odhaduju, že to nebude mít
na Vás nějaký reálný účinek tak. Já se pohyboval poněkud delší
dobu ve větším SW prostoru jako Vy. I když SAP je taky rozsáhlý
systém, apoň od počátku 21. století. Většinou jako analytik a
systémový programátor v prostředí velkých výpočetních středisek
až celostátních sítí. Ovšem ne v ČR. A analytický přístup,
založený na reálných informacích byl mým denním chlebem od roku 1974
až 2010. Něco mi z toho zůstalo. Analytický přístup k faktům, ne
politizování a ideologizování mi, doufám, zůstal. Plavat taky
nezapomenete. Ovšem vtěsnat to do několika řádků, tak aby to pochopil
každý, je někdy těžké. Pokud s porozuměním máte problém, je to
asi způsobeno touto skutečností a možná Vaší neochotou se, než
něco plácnete, zamyslet. Proto argumentujete na spíš ideologickém
základě s oporou ve vulgarizovaní, místo na základě věcném. Je mi
však líto, přenechat tuto levicovou diskusní platformu poněkud
primitivním přeideologizovaným zastáncům pravice, jejichž
argumentačním základem jsou přinejlepším fakty vytržené ze
souvislostí nebo většinou rovnou lží. Za menševiků by se uran
těžil asi pomocí Coca-Coly anebo Kofoly, že?
salekiv
2019-04-28 07:26
hajek.jiri51: Pokud Vám mé konstrukce připadají dětinské, máte
možnost je vysvětlit sám. Zatím jsem od Vás nic rozumného nečetl.
Zničenou přírodu tu vidím hlavně po 40 letém působení bolševika
-viz drancování těžby uranu kyselinou sírovou v Ralsku, následky
čehož zde podnik Diamo odstraňuje už 25 let. Apropó - SW se živím
už 35 let, konkrétně SW od fy SAP. A Vy?
hajek.jiri51
2019-04-27 23:52
Trefené husy zakejhaly. To jsem rád. 400 let, a skoro zničil planetu.
Nejvyšší čas aby táhl. A salekiv-e. Vaše nechápavost je
zarážející a Vaše argumentace dětinská. To kopete za sebe? Prptože
dosud nebyly ....nikdy nebudou. K smíchu. Apropó - SW jsem se 40 let
živil. A Vy?
miki.13
2019-04-27 20:25
hájek.jiri51: to jste se teda pustil na dost tenký led s tím zdaněním.
Je vidět, že tomu dost rozumíte:)) Zůstaňte radši u jednodušších
bolševických hesel.
salekiv
2019-04-27 19:58
hajek.jiri51. Které roboty nahrazují fyzickou práci. Ty roboti už
dávno existují. Běžte se podívat do Škodovky, co tam mají robotů. A
platí se z nich nějaké sociální pojištění? Ani náhodou. A tak to
zůstane. Zdanit můžete pouze výsledný produkt. A o SW raději mlčte,
tomu nerozumíte vůbec.
salekiv
2019-04-27 19:48
hajek.jiri51: Posouzení toho, co je zmetek se odvíjí od délky
funkčnosti uvedené věci. Kapitalismus tu funguje 400 let a jeho konec je
v nedohlednu. Bolševický socialismus vydržel 40 let a raději se sám
demontoval. Dokonce vám museli napovědět ruští bolševici, abyste to
zabalili.Zbabělost komunistických funkcionářů při této demontáži
neznala mezí. Vždyť i toho Havla v roce 1989 zvolili prezidentem
kreatury komunistického parlamentu. Styďte se.
hajek.jiri51
2019-04-27 18:51
Salekiv. Stačí zdanit ty roboty, kteří nahrazují manuální práci.
Pokud někdo za sebe nechá myslet a tvořit software, měl by jste spíš
řešit otázku dvojího zdanění. Jedna daň při koupi SW a druhá při
prodeji jeho produktů. A na sociální zabezpečení si bude
provozovatel svobodného povolání muset hold našetřit sám. Jinak
dostane prd.
hajek.jiri51
2019-04-27 18:44
To že kapitalismus je zmetek, proti kterému se začínají boéuřit i v
USA je snad nad Slunce jasnější. Dokazují to 2 světové války a komu
to nestačí tak ať si k tomu přidá všechny ostatní od 2. světové
až do dnešku. Zvláště pak ty ve Vietnamu, Jugoslávii, Iraku a
Sýrii. Vše je maskováno vznešenými slovy, ale ve skutečnosti jde
jen o "systémový mamon", tedy o obchod ze zbraněmi, ale i o
zisky ze "znovuobnovování" a plundrování
"zpřístupněných" materiálových zdrojů. Kdo to nevidí, a
zasazuje se za takový systém, podřezává si větev pod vlastním
zadkem. A to chytří lidé nedělají. Navíc na obranu tohoto systému se
lže, lže a lže, co prosťáčci žerou i s navijáky. A s takovým
"vybavením" bojují za tento profláknutý ,nelidský a
bezohledný systém jako lvi, byť s pavučinou na výfuku.. Proti
něčemu, z čeho je někdo podělán až za ušima. Podobně jako kdysi
byli jiní podělaní z Krista. Jeho ideály ale nezabili. O to se bez
úspěchu snaží pouze následně vzniklé církve resp. kašpaři na
jejich čele. A to platí i o nesmrtelném ideálu svobody, bratrství a
spravedlnosti vyznávaném komunisty. Tak že, nechte si zajít chuť,
pánové.
donald.kaczerowski
2019-04-27 17:39
fronda - Výmluvy na sankce, které zničily socialistické země, jsou
ubohé. Kdyby byl socialismus v komunistickém podání opravdu kvalitní,
mělo by to být naopak a dostal by kapitalistické země na kolena. Na
štěstí se to nestalo. Mezi námi - dovedete si představit, čím by
např. v období tzv. reálného socialismu sankcionoval zubožený SSSR
takové země jako třeba USA nebo záp. Německo?
salekiv
2019-04-27 15:56
fronda: Je zajímavé, že sankce KLDR nevadí v tom, aby budovali svůj
jaderný arzenál zbraní a Kim si pořídil 2 pancéřované Mercedesy,
každý za 90 miliónů, aniž by o tom firma Daimler věděla. Jsem
zvědav, jak jednou budou v ČLR znárodňovat majetek aktuálně 300
dolarových miliardářů v zemi.
reich.mir.fan
2019-04-27 15:16
Právě naopak.KSČM mílovými kroky směruje do stracena.Vojtěch Filip a
spol.to dobře vědí a proto se nahonem svolává debata o tom že se
zredukují okresní aparáty(nikoliv ÚV),předsedové OV budou fachčit v
rámci akci Z a senioři členové strany budou uvědoměle odevzdávat
polovinu důchodu do stranické kasy.
svaty_vaclav
2019-04-27 14:25
Marxův a Engelsův vědecký Marxismus a jeho vědecké poznatky o
kapitalistické lidské společnosti jsou i v dnešní době stále
platné. Kdyby tomu tak nebylo, tak kapitalisté, a zvláště ti
českoslovenští, by tak nevyváděli. Zuřivý antikomunismus, který
nyní vládne v rozbitém Československu je toho dostatečným dokladem.
Kapitalismus a československá buržoasie, vzešlá ze zlodějen na
národním majetku po puči v roce 1989, používá proti československým
komunistům a proti KSČM všechny dostupné prostředky pro boj proti nim
– český parlament, vládu, sdělovací prostředky, protikomunistické
ovlivňování veřejného mínění bezbřehým lhaním o komunismu, atd.
Vždyť to všichni dennodenně vidíme a už téměř 30 let známe od
puče v roce 1989. Je s podivem, že si to českoslovenští komunisté
stále nechávají líbit a nic proti tomu nedělají. Historická pravda
je na jejich straně. Komunisté v rozbitém Československu rozhodně
nesměřují do ztracena. Velkým „pomocníkem“ jim je samotný
kapitalismus a československá buržoasie a negativní vlastnosti
kapitalismu, které se za 150 let nezměnily – krize, války,
ožebračování pracujících, neustálá drahota a zdražování atd. Má
význam ve výčtu kapitalistických „předností“ pokračovat?
fronda
2019-04-27 13:51
salekiv: Právě ta praxe, tzv. reálný socialismus, ukázala platnost a
funkčnost komunistické teorie. Po 30 letech kapitalismu je to zcela
zjevné. ČLR je rozvojová země a tamní komunisté se namísto
"Velkých skoků" správně rozhodli pro postupné budování
země. Ve Venezuele vládnou socialisti. Ale její problémy, stejně jako
v případě Kuby i KLDR, jsou způsobeny imperialistickou blokádou.
Zkuste emgargo na jižní Koreu, Kolumbii nebo Dominikánskou republiku a
dostanete "vědecký důkaz o nefunkčnosti kapitalismu". ---
Některé komunistické představy byly založeny např. na náboženských
textech. Proto, pro odlišení, je tady pojem vědecký komunismus.
salekiv
2019-04-27 11:19
fronda: V exaktních vědách platí, že každá teorie musí být
ověřena praxí. Marxismus-leninismus tu šanci ověření teorie praxí
dostal (bohužel). Praxe ukázala, že systém je principiálně
neživotaschopný a kromě skanzenů v KLDR, Kubě a Venezuele nikde
nefunguje (v Číně je státní kapitalismus). Čili i teorie je špatná.
Ono je příznačné, že komunismus si musel pomáhat explicitním
adjektivem "vědecký". Říká se snad vědecká fyzika nebo
vědecká chemie? Ne, protože to jsou skutečné vědy, kde je v souladu
teorie a praxe. Vědecký komunismus ale takovou vědou není.
fronda
2019-04-27 10:56
Bohužel, asi máte pravdu. Každopádně, problém není v komunistickém
učení, to je v pořádku.
mira.ben
2019-04-27 10:50
fronda: A dnešní komunisté na své funkcionáře dojedou znovu a
tentokrát definitivně. Snad už to nebude ani moc dlouho trvat.
1 | 2
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.