O křivém slovu kardinála Duky

V úterý 23. dubna pod vznosnou klenbou Svatovítské katedrály, chrámu vystavěného z prostředků českého království a dostavěného péčí Československé republiky, pronesl arcibiskup pražský, kardinál Dominik Duka při kázání pyšnou, ale křivou řeč. Rozčilen, že Poslanecká sněmovna schválila zákon o zdanění mnohamiliardového daru, který jeho církvi věnovala na úkor občanů někdejší prokorupční vláda Petra Nečase, kardinál do rozlehlých prostor chrámu zlobně křičel: »Parlament této země dokázal, že není místem spravedlnosti, ale místem zlovůle, komunistický návrh zákona byl schválen. Nechte si ty peníze, my je nepotřebujeme, naši věřící a lidé, kteří sympatizují s církví, nám dovolí žít, abychom hlásali Krista ukřižovaného a zmrtvýchvstalého.«

Mělo snad kardinálovo zlobné prohlášení znamenat, že se Duka počínaje 23. dubnem veřejně zříká hříšné majetkuchtivosti své i své církve a že konečně vrátí republice majetky a peníze vzešlé z klopotné práce obyvatel zemí českých? Ne, ani na vteřinu nežijme v iluzi. Ani nikdo z bohabojných věřících přítomných v chrámu v okamžiku, kdy Duka svá slova vyřkl, mu jistě nevěřil. Znají jej. Ani poctiví katolíci, žijící na rozdíl od preláta skutečnými křesťanskými hodnotami, nejsou tak bláhoví, aby uvěřili, že po vzteklém Dukově prohlášení, po jeho příslibu návratu k Ježíšovi, by snad arcibiskupství pražské, další diecéze a opatství začaly vracet českému státu a občanům lesy, polnosti a další nemovitosti i kulturní statky a peníze, o které se Miloslav Vlk, Dominik Duka a spol. vždy až dosud tak nenasytně soudili a drali.

Jen člověk slabý duchem by zlobou sršícímu kardinálu Dukovi po bezpočtu výhrůžek a žalob na český stát, obce, firmy a občany uvěřil jeho výrok, »nechte si ty peníze, my je nepotřebujeme«. Kardinál totiž rozhodně nemíní českému státu ponechat, nebo dokonce vrátit miliardy, které si římskokatolická církev nestydatě nechá vyplácet ze státního rozpočtu, tedy z daní a majetku všech občanů republiky. Mohl se těch hříšných peněz spolu s Vlkem a Vatikánem zříci už dávno. Tak jako to udělali skuteční křesťané, tedy baptisté. Ti odmítli mnohamilionové »držhubné« nabízené jim Dukou a Nečasovou vládou při tahanicích o takzvané církevní restituce s tím, že svou církev a kněží si věřící platí sami.

Kardinál Duka ví, že mnohé kostely zejí až děsivou prázdnotou. Jakoby v přímé závislosti na růstu majetkových požadavků a zisků římskokatolických vrchností. K Dukově po majetku a penězích ze státního rozpočtu lačnící církvi se podle posledního sčítání lidu přihlásilo už jen něco přes milion občanů a z nich do kostelů jich pravidelněji nedochází ani polovina. Zbylých devět milionů českých občanů nuceně přispívá na platy Dukových biskupů a kněží, na jejich reprezentaci a diety bez spravedlivého důvodu a v rozporu i s biblickým desaterem.

Když Jan z Husi podroboval v ostrých kázáních kritice nemravnou honbu středověkých prelátů za majetkem a výnosnými koryty, za přepychem a světskou mocí, odsuzoval i jejich spolčenost se zkorumpovanou a loupeživou světskou vrchností. Svými slovy Hus promlouvá nyní přes propast staletí i k Dukovi a jeho Nečasům, Kalouskům a Schwarzenbergům. Co může být výstižnější charakteristikou nenasytných prelátů a opatů, Vlka a Duky, než výtka mistra Jana: »Jejich srdce zjedovatěla touhou po bohatství, se vším kupčí, všechno prodávají… zatímco Kristus chodil bos a neměl, kde by hlavu složil«?

Radomír SILBER


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 6.3, celkem 107 hlasů.

Radomír SILBER

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


tonytonda1
2019-05-04 14:00
Jasně, hoši z kostnickýho koncilu jenom toho kaíře Husa nechali
upálit, jinak měli i jiný starosti. Duka má taky určitě jiný
starosti, než dolovat prachy a majetky od českýho státu, ale už se to
tak nějak sevěhlo, že mu ty miliardy dobrej katolík, smilnej Nečas,
spolu s hladovým ˇSchwazenbergem a mafíkem Kalouskem vrazili do
chřtánu. A buďte dobrej křesťan, když na vás někdo jako smilník
Nečas a týpky jako Kalousek a Schwarzenberg hrnou miliardy. Z cizího
krev neteče. Dřív ty prachy a naturálie církev vymlátila navydírala
z nevolníků, dneska prostě jí je dali Nečas a spol.
velkymaxmilian
2019-05-01 22:47
@rosemil71: Kdo se o historii nezajímá toliko povrchně, což je ovšem
velká část lidí,s mým konstatováním nemůže polemizovat. Koncil v
Kostnici neměl s Husem nic společného, že to lidem vašeho rozhledu nic
neříká až tak nepřekvapuje...
rosemil71
2019-05-01 20:29
Maxi,tak teď jste tomu nasadil korunu s tím 'bezvýznamným vedlejším
produktem'.Tímto jste se stal pro mne také bezvýznamným vedlejším
produktem evoluce.
janmakovicka
2019-05-01 19:00
Hus byl o sto let dříve než Luther, ten se k Husovi jako ke svému
předchůdci otevřeně hlásil. „Český národ Husem a jeho
předchůdci se postavil jako národ proti Římu. Hus byl první, který
ve věcech mravnosti a náboženství individualistické svědomí
prohlašoval za vůdce a autoritu. Ne papež, ale svědomí člověka
rozhoduje“ (Masaryk).
velkymaxmilian
2019-05-01 16:05
@janmakovicka:Kdo není narodovec ví, že Hus cestu k novodobé kultuře
příliš neotevřel. Rozhodující roli v reformaci sehrál na přelomu
patnáctého a šestnáctého století Martin Luther, otec protestantů, se
kterými je spjata cesta renesanci, to že římskokatolická církev se
pokusila neúspěšně koloběh dějin zastavit je věc druhá.
janmakovicka
2019-05-01 14:25
Historik Friedrich von Bezold napsal (kniha K dějinám husitství, český
překlad 1914): „Nepopíratelno jest, že fanatismus Táborů si
vyžádal nesčíslně obětí…Ale rozhodně je třeba zamítnouti
náhled, Jako by právě Táboři rozpoutali divokost, jež v dějinách
oněch dob sobě rovné neměla. Jednak husité sáhli k zbrani vskutku v
obraně, jednak pak řádili jejich čeští a zahraniční nepřátelé
daleko hrozněji a běsněji. Uvážíme-li fakta, …budeme souhlasit se
soudem Palackého, že husité se chovali zpravidla mírumilovněji a
humánněji… Ostatně vedla se tehdy válka vůbec způsobem barbarským
a řádná justice hrdelní se prováděla s odpuzující surovostí, v
tomto obecném krveprolití, hranicích a hrůzách muk nepůsobí děsy
válek husitských nikterak dojmem neobyčejným.“ Nepodezíral bych
německého historika s příliš velkých sympatií k Čechům. A ještě
jeden citát (Jan Slavík): Hus a husitství otřásli starou církevní
světovládou a pomohli razit cestu novověké kultuře, založené na
důvěře v rozum.“
velkymaxmilian
2019-05-01 13:12
sv.vaclav: Evropa brala Království České vážně od nepaměti. Nebyl
náhodou český král jedním ze čtyř světských kurfiřtů? Husity do
toho můžou plést pouze chudší duchem. Neocenitelnou roli sehrál
největší diplomat na českém trůně císař římský, král český a
uherský Zikmund Lucemburský, kterému pitomci říkají "liška
zrzavá". Svoláním sněmu v Kostnici docílil triumfu, kterým bylo
odstranění církevního schizmatu. Kostnické kauzy Husa a Jeronýma
Pražského byly bezvýznamným vedlejším produktem sněmu, který s nimi
neměl nic společného...
svaty_vaclav
2019-05-01 12:07
Husitská doba patří k těm nejslavnějším v českých dějinách.
Slavní čeští Husité dosáhli takových vojenských úspěchů, že je
postupně tehdejší Evropa začala brát vážně. Před husitskými
armádami se třásla celá tehdejší Evropa. Stačilo, když křižáci z
dálky slyšeli husitské chorály a zdrhali, co jim nohy stačily.
Žižkovo vojenské umění neslo své politické a vojenské pozitivní
ovoce. Husité by byli potřeba i dnes, aby narovnali ohnuté pravicové
hřbety před Německem. Husitská doba patří k těm nejslavnějším v
českých dějinách.
jiri.suchanek
2019-04-30 23:27
Ad husité. Začátky nebyly špatné, ještě skutečně o něco šlo.
Pozdější vývoj však směřoval k tomu, že husité začali žít z
války a pro válku, nenápadně se měnili v soldatesku násilně
rabující tuto zemi. Jejich konec byl jako jejich skutky.
svaty_vaclav
2019-04-30 21:07
Slavný český Jan Žižka, kterého pravice dodnes nestrávila, nebyl
žádný lapka, ale geniální husitský vojevůdce. Jan Žižka vytvořil
husitský Vojenský řád, díky němuž slavní Husité vítězili nad
křižáckým nepřítelem a cizáckými agresory. Podle základních
zásad ze Žižkova Vojenského řádu, které jsou absorbovány ve
vojenské taktice, se dnes řídí všechny armády na světě.
velkymaxmilian
2019-04-30 19:59
@baborj: To čím se tady prezentují údajní"autentičtí
levičáci"má s férovou diskusí pramálo společného, docela jste
mne pobavil.
hajek.jiri51
2019-04-30 19:51
A co Jasenovac, kde byly pod velením františkánského mnicha bestiálně
vyvražďováni především pravoslavní Srbové včetně dětí. U toho
fungovaly i katolické nemilosrdné sestry. To vypasenému Dukovi
"příteli" Zemana v hlavě nestraší. Prachy zato ano. A
řádění husitů? Za pravdu povstali bití, a protože se ničeho jiného
než bití nedočkali, tak bili. Oko za oko, zub za zub - činili
spravedlnosti zadost. Jak se chovali k Čechům křižáčtí agresoři?
baborj
2019-04-30 19:42
velikýmaxy, neurážejte ostatní férově diskutující. Úplně stejnou
devastaci kulturních památek při vymanění z katolických dogmat
prošlo Skotsko. Skoti jsou ve většině dodnes hrdí na to, že dokázali
povstat. S tím zvěrským vyvražďováním jeptišek a mnichů dejte
důkaz. Rád bych ho viděl.
mira.ben
2019-04-30 19:39
svaty_vaclav: Každá mince má svůj rub i líc. Husovo učení uznávám
jako přelomové a historicky velmi významné nejen pro dějiny naší
země. Nicméně Husovi následovníci si ten boj za pravdu vyložili po
svém a výsledkem bylo barbarské ničení cenných památek a budov, za
které by se nemuseli stydět ani dnešní islámští radikálové.
Husitské řádění je černou skvrnou v dějinách českého umění a
architektury.
velkymaxmilian
2019-04-30 19:36
@sv.vaclav: Období 1415-1434, zvané husitství (případně potomci
označované za husitské revoluční) je jednou z nejtragičtějších
období našich dějin. Římskokatolický kněz Jan Hus měl štěstí,
že se nedožil toho co jeho jménem páchala zfanatizovaná lůza. Stovky
cenných sakrálních staveb lehlo popelem, mniši a jeptišky byly
zvěrsky vyvražďováni.Země téměř patnáct let čelila hladu (řeč
je o Čechách na Moravě byla situace jiná). Bitva u Lipan byla pro
české království dobrodiním, škoda že prošla až v roce 1434.
Velká část husitských bojovníků (v té době jíž nikoliv
"boží bojovníci", ale prachsprostí žoldáci odtáhla do
cizích služeb a byl konečně pokoj!To ovšem lidé s dinosauřím
mozečkem nikdy nepochopí.
ferdaholub
2019-04-30 11:57
Radomíre, také jsem toho "světce" se zájmem slyšel a musel
jsem "obdivovat"tu přízemní drzost. Je zajímavé, že i po
kardinálových zkušenostech Na Borech ho ani nenapadlo zmínit se o
tolika a tak závažných zvrhlostech a nepravostech o kterých on osobně
musel a věděl.Vzpomenu jen ne historické nepravosti,ale stačí
veřejně známé skutečnosti o pohlavních zneužíváních a při
zakrývání i hlavně zakrývání při stíhání válečných zločinů
v průběhu a po skončení II. světové války,a při obstarávání
cestovních dokladů pro umožnění vyhýbání se právnímu postupu při
stíhání válečných zločinců.
svaty_vaclav
2019-04-30 10:19
Husitství patří k nejslavnějšímu období českého státu. Čeští
Husité byli zastánci spravedlnosti a pravdy a dokázali svými vojsky
řádně vyprášit kožichy katolické církvi. Zásady a fakta uvedená
např. v Husových Knížkách o svatokupectví jsou nadčasová a na
katolickou církev sedí i dnes. Všechno, co Mistr Jan Hus kritizoval
dělá církev dodnes. Husovy knihy a Husovy myšlenky jsou nežádoucí a
nebezpečné pro katolickou církev i v dnešní době. Při jejich čtení
si člověk uvědomí, že všechno proti čemu brojil Mistr Jan Hus
katolická církev dělá i dnes. Břichopasectví, hamižnost a
mamonářství katolické církve můžeme sledovat v přímém přenosu v
Havlem rozbitém Československu. Církevní preláti a příslušníci
katolické církve se svých majetků jen tak nevzdají a udělají
všechno pro to, aby s hamižností sobě vlastní tyto neprávem nabyté
majetky z cizího rozmnožovali. K tomu je jim dobrá jakákoli lež a
podraz a spřažení se s kýmkoli, třeba i s TOP-09, ODS, STAN a
KDU-ČSL, Piráty, ta „naše“ „apolitická“ katolická církev.
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.