Ilustrační FOTO - Pixabay

Produkce vepřového je letos rekordně nízká

Výroba masa se v prvním čtvrtletí podle údajů Českého statistického úřadu držela na stejné úrovni jako před rokem. Celkově bylo vyrobeno 108 674 tun masa, meziročně o 0,1 procenta méně, z toho 18 456 tun hovězího (o šest procent více), 50 496 tun vepřového (-2,8 %) a 39 685 tun drůbežího (+1,1 %). Nákup mléka dosáhl 741,5 milionu litrů, o 0,6 % více než loni).

Zvýšený počet porážek skotu potvrzuje, že je nedostatek píce, uvedl Zemědělský svaz ČR. Tajemník Agrární komory ČR Jan Doležal odhaduje, že počty porážek stoupnou i ve 2. čtvrtletí. Hrozící nedostatek krmení podle Doležala ovlivní vedle masného skotu i produkci mléka. »Po loňském suchu nemá krmivo ideální výživové vlastnosti a lze očekávat, že chovatelé se budou snažit krmením spíše šetřit,« dodal Doležal.

Jiná je situace v případě produkce výroby masa. »Pokles produkce jde zatím na vrub poměrně nízkým výkupním cenám vepřového masa v 1. čtvrtletí, kdy se chovatelé museli vypořádávat s dlouhodobým přetlakem na evropském trhu způsobeným mimo jiné i rozšířením afrického moru prasat v západní Evropě a v některých částech Evropy východní jako je Polsko, Rumunsko a Bělorusku,« uvedl Doležal. Díky oživení poptávky na čínském trhu se ale podle něj cena vepřového začíná zvyšovat. Podle předsedy svazu Martina Pýchy panuje ohledně vepřového nyní dramatická situace. »Za 1. čtvrtletí byla výroba vepřového rekordně nízká,« upozornil Pýcha.

Na počátku 1. čtvrtletí bylo podle ČSÚ v České republice chováno 1 365,2 tisíce kusů skotu, meziročně o 0,1 % méně. Stavy prasat se meziročně mírně snížily na 1 507,6 tis. ks (-1,6 %), stavy drůbeže byly meziročně výrazně vyšší (+15,6 %) a čítaly 25 371,3 tis. ks.

Ceny zemědělských výrobců jatečného skotu se v 1. čtvrtletí meziročně snížily o 3,3 %). Průměrná cena jatečných býků byla 46,57 Kč/kg v živém nebo 84,75 Kč/kg v jatečné hmotnosti. Ceny jatečných prasat klesly na průměrnou hodnotu 26,82 Kč za kg živé hmotnosti nebo 34,86 Kč za kg jatečné hmotnosti (-2,6 %). Ceny jatečných kuřat byly meziročně o 0,8 % nižší. Výrobci prodávali jatečná kuřata I. třídy jakosti v průměru za 23,09 Kč/kg v živém.

Dál vyvážíme zvířata a dovážíme maso

Podle předběžných výsledků zahraničního obchodu v období od prosince 2018 do února 2019 byla bilance vyjádřená v hmotnostních jednotkách pro živá zvířata kladná (18 494 tun u skotu, 7115 tun u prasat a 9910 tun u drůbeže) a pro maso záporná (-5 754 tun u hovězího, -60 747 tun u vepřového a -22 501 tun u drůbežího).

Dovoz živého skotu (0,9 tis. ks) vzhledem k vývozu (55,6 tis. ks) zůstal i v tomto období zanedbatelný. Na straně vývozu převládala zvířata určená k dalšímu chovu, zvláště telata a mladý skot, jejichž vývoz se meziročně zvýšil o 3,4 % a o 14,7 %. Telata se vyvážela do Belgie, Španělska a Nizozemska; mladý skot do Turecka, Slovinska, Chorvatska a Maďarska. Zvířat k porážce se vyvezlo 18,5 tis. ks (+0,5 %), což představuje 6563 tun hovězího masa, tj. více než měsíční produkce hovězího v ČR. Jatečná zvířata se vyvážela především do Rakouska a Německa.

Dovoz hovězího masa se mírně snížil na 8764 tun (-2,4 %), jeho vývoz vzrostl na 3010 tun (+17,7 %). Dovezené maso pocházelo především z Polska, Nizozemska a Německa, vývozy směřovaly hlavně na Slovensko, ale také do Nizozemska, Polska a Rakouska.

Zahraniční obchod s živými prasaty meziročně zaznamenal pokles v obratu. Došlo k výraznému snížení dovozu (na 32,5 tis. ks; -18,3 %) i vývozu (na 90,4 tis. ks; -19,5 %). Vývoz v kategorii selat se však nezměnil; směřoval do Maďarska, na Slovensko a do Německa. Dovážená selata pak byla výhradně z Německa a Dánska. Vývoz jatečných prasat se propadl o čtvrtinu na 59,9 tis. ks a 7139 tun živé hmotnosti. Jatečná prasata se vyvážela na Slovensko, do Německa a Maďarska.

Záporná bilance u vepřového masa se meziročně opět prohloubila, a to v důsledku vyššího dovozu a nižšího vývozu. Dovezeno bylo 67 020 tun vepřového (+3,3 %), hlavně z Německa, Španělska a také z Polska, kdežto vyvezeno bylo pouze 6274 tun (-8,8 %), převážně na Slovensko.

Přebytek zahraničního obchodu s živou drůbeží meziročně klesl v kategorii jednodenních mláďat. Naopak mírně se zvýšil u kuřat a slepic určených k porážce. Živá drůbež se dovážela především z Německa, Slovenska a Maďarska; vyvážela se hlavně do Polska, na Slovensko, do Německa, mláďata také do Rumunska.

Drůbežího masa se ve sledovaném období dovezlo 27 123 tun, meziročně o 5,5 % méně, a vyvezlo 4622 tun, o 9,4 % méně. Tím se schodek obchodu s drůbežím masem nepatrně snížil. Největší podíl na dovozu mělo Polsko, na vývozu Slovensko, Německo a Rakousko.

Přebytek obchodu s mlékem klesl

Ceny výrobců mléka zůstaly meziročně na téměř stejné úrovni (+0,2 %). Zemědělci prodávali mléko jakostní třídy Q za průměrnou cenu 9,11 Kč za litr, tj. o 0,35 Kč/l vyšší než v minulém čtvrtletí.

Dovezlo se 57,6 tis. tun (+1,1 %) mléka a mléčných výrobků, vyvezlo se jich 251,4 tis. tun (-1,1 %). Výrazný přebytek zahraničního obchodu s mlékem a mléčnými výrobky se meziročně mírně snížil, a to především v důsledku sníženého vývozu mléka a smetany, které tvoří nejvýznamnější část obchodu. Prohloubil se také schodek obchodu se sýry a tvarohem. Naopak se zvýšil přebytek obchodu se zakysanými mléčnými výrobky. Výrazné navýšení obratu pak bylo zaznamenáno u syrovátky. Na obchodu s mlékem a mléčnými výrobky se nejvíce podílelo Německo a Slovensko v obou směrech, na dovozu také Polsko a na vývozu Itálie.

(ici)


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 4.7, celkem 3 hlasy.

(ici)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.