Info pro čtenáře

Vážení čtenáři. Přecházíme na nový web, který je na adrese https://www.ihano.cz.

Tato adresa bude stále funkční, ale už ne aktuální. Bude fungovat jen jako archiv.

Přejděte na https://www.ihano.cz.

Reklama
--> 

Úspěchy a zklamání

Konce funkčního období volených orgánů bývají většinou podobné. Jsou provázeny horečnou aktivitou ve snaze dokončit co možná největší část rozdělané práce, přičemž očekávání zpravidla výrazně předstihne realitu. Dále se částečně s nadějí, částečně s obavami sledují průzkumy nálad veřejnosti, ve snaze co nejpřesněji odhadnout výsledky příštích voleb, tedy i skladbu a rozložení politických sil v další periodě. A nakonec přichází potřeba zhodnocení a bilance období končícího.

Poslední měsíce v Evropském parlamentu se tedy ničím nevymykaly. Přes značné navýšení počtu hlasování v posledních zasedáních se řada rozpracovaných zpráv na plénum vůbec nedostala a podobná situace byla i na jednotlivých výborech. A očekávání výsledku voleb provází značné obavy, spojené s realitou nárůstu popularity populistických a krajně pravicových stran napříč celou Evropou.

Obavy jsou zcela namístě, neboť posílení pozice pravicových nacionalistických stran, jak již známe z minulosti, nic dobrého nepřináší. Ale stačí si připomenout události posledních pěti let a nelze se ničemu divit. Patrně největší vliv měla a má naprosto nezvládnutá migrační krize, jež vyvrcholila v roce 2015. Byť byla od té doby podniknuta řada opatření jak na úrovni celoevropské, tak na úrovních jednotlivých států, tento problém rozhodně nelze považovat za vyřešený a do budoucnosti bude nutné najít společný konsensus doprovázený možností aktivní, okamžité a účinné reakce.

Za zmínku stojí i postup EU v ochraně práv občanů v souvislosti se stále sílící mocí obřích nadnárodních společností, kterým se navíc stále úspěšně daří vyhýbat se spravedlivému zdanění svých zisků. To není dostatečně rázné, byť EU se sice v tomto ohledu začíná pomalu probouzet, její postup však stále není dostatečně rázný.

Pokud bych měl osobně zhodnotit své působení v EP v tomto končícím volebním období, do kterého jsem před třemi lety nastoupil na místo zesnulého kolegy Miloslava Ransdorfa, o úplné spokojenosti rozhodně mluvit nemohu. Jelikož jsem nastoupil později, nezískal jsem již žádnou zprávu jako zpravodaj, v celé řadě zpráv jak ve výboru pro průmysl, tak ve výboru zahraničním, jsem se stal zpravodajem stínovým, což mi alespoň částečně umožnilo ovlivnit jejich finální podobu.

Za svůj úspěch v průmyslovém výboru, v němž jsem zastával post místopředsedy, považuji značné navýšení unijních prostředků pro kosmickou agenturu Galileo, která se svým sídlem v Praze představuje jedinou instituci EU sídlící v naší republice. Dále se podařilo zabránit četným pokusům o zablokování stavby ropovodu Nordstream 2, který povede přes ČR, což kromě jiného bude znamenat značný přínos pro státní pokladnu. Jakožto aktivní zastánce pokračování výroby elektřiny z jádra jsem zahajoval Evropský kongres jaderné energetiky v Bratislavě, na půdě EP se mi zdařilo zamezit plánovanému snížení původně slíbených prostředků na likvidaci starších jaderných elektráren Kozloduj a Ignalina. Jsem velmi rád za to, že se mi, i přes velké překážky a nepochopení, povedlo prosadit trvalou derogaci některých podmínek pro práci našich a ostatních vnitrozemských lodníků v EU.

Na půdě EP jsem z pozice zásadního odpůrce protiruských sankcí s velkým úspěchem zorganizoval seminář o spolupráci EU s ruskými regiony, na kterém byli přítomni i zástupci Krymské autonomní republiky, za což jsem z jistých parlamentních kruhů sklidil ostrou kritiku, stejně jako za svou opakovanou návštěvu Krymu - v rámci tamního Ekonomického fóra.

Velkou radost mi udělala příležitost, při které jsem se mohl, jako člen delegace EP v Srbsku, oficiálně omluvit tamní vládě i parlamentu za naši účast při ostudném bombardování této republiky, k němuž před 20 lety došlo.

I přes mnohá další drobná vítězství ve mně převažuje z tohoto funkčního období lehký pocit zklamání, neboť zde zůstala celá řada nedořešených problémů, stejně jako nevyužitých příležitostí, do kterých jsem neměl možnost či se mi nepodařilo zasáhnout.

Jaromír KOHLÍČEK,

kandidát do Evropského parlamentu

(KSČM – Česká levice společně!)


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 4.5, celkem 15 hlasů.

Jaromír KOHLÍČEK

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama
Podrobné hledání
--
Reklama

Reklama