Info pro čtenáře

Vážení čtenáři. Přecházíme na nový web, který je na adrese https://www.ihano.cz.

Tato adresa bude stále funkční, ale už ne aktuální. Bude fungovat jen jako archiv.

Přejděte na https://www.ihano.cz.

Reklama
--> 

Další látky na rakovinový seznam a boj za transparentnost

Pokud jde o shrnutí mé činnosti v Evropském parlamentu v právě končícím volebním období, a to ve smyslu »Co se mi podařilo prosadit a z čeho jsem zklamán«, budu vycházet především ze své práce v parlamentních výborech a delegacích.

Pokud jde o výbory, jsem členem Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI), Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (IMCO), náhradníkem pak ve Výboru pro právní záležitosti (JURI). Pokud jde o delegace, zde pokládám za relevantní svou funkci místopředsedy delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Rusko.

Ke svým úspěchům bych přičetl například přijetí mé legislativní zprávy týkající se statutu tzv. sociálních podniků, kde jsem prosazoval větší pozornost a nutnou finanční podporu sektoru tzv. sociálního podnikání, což zahrnuje u nás např. chráněné dílny a družstva. Podařilo se mi také prosadit návrh na zavedení »evropské značky sociálního podniku«, pomocí které by mělo být jasné po celé EU, že v daném případě jde právě o tzv. sociální podnik.

Evropský parlament dále např. přijal naprostou většinu mých pozměňovacích návrhů směřujících k posílení práv osob tělesně postižených a vyššího věku.

Rád bych také připomněl své aktivity a včasné varování související s návrhem směrnice o střelných zbraních, kde se podařilo (i díky spolupráci s kolegyní Charanzovou) zabránit asi té nejhorší variantě při aplikaci pro Českou republiku. Ke svým úspěchům řadím také zatím neuzavřenou, leč velmi těžce prosazovanou pozici týkající se návrhu směrnice o autorském právu. Patřil jsem také k těm poslancům, díky kterým Evropská komise přiznala dvojí kvalitu potravin v rámci EU a zavázala se tento problém řešit.

V tomto legislativním období jsem byl také zpravodajem ke stanovisku o ochraně zaměstnanců před působením karcinogenních a mutagenních látek. Bylo zjištěno, že rakovina je jedna z nejčastějších nemocí z povolání. Díky mému stanovisku, které bylo přijato ve výboru JURI téměř jednomyslně, se nám podařilo zařadit na seznam nebezpečných látek pro zaměstnance dalších šest látek, u nichž je nutno snížit limity pro jejich možnou expozici na pracovišti.

V reakci na skandál s glyfosáty se výbor JURI rozhodl vypracovat stanovisko, jehož tématem bylo zveřejňování důvěrných průmyslových studií používaných při posuzování dopadů Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA). Byl jsem jmenován zpravodajem tohoto stanoviska. Klíčovým bodem pro mě je naprostá transparentnost, veřejnost má samozřejmě právo co nejdříve se dozvědět o všech možných rizicích, která v souvislosti s potravinovým řetězcem mohou ohrožovat jejich zdraví, včetně používání GMOs. Argumenty, že je nutno některé informace tajit z důvodu obchodních zájmů, byly pro mě nepřijatelné. Zejména tam, kde převažuje veřejný zájem na jejich zpřístupnění.

Za velký neúspěch naopak považuji – ačkoliv moje sebevětší aktivita by zde nic nezmohla – naprosté zmrazení vztahů Delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Rusko. Stalo, resp. děje se tak i na základě a priori odmítavého postoje mnohých poslanců EP. Tolik oslavované sankce vůči Rusku fakticky po celé volební období úplně zbytečně zablokovaly i běžnou výměnu názorů mezi EP a Státní dumou. Neúspěchem také je neschopnost EP alespoň v rámci projektu Východní partnerství, byť jen trochu přispět k uklidnění situace na Ukrajině.

Jiří MAŠTÁLKA, MEP


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 5.8, celkem 15 hlasů.

Jiří MAŠTÁLKA

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama
Podrobné hledání
--
Reklama

Reklama