Autentická levice – Eurovolby 2019

Když jsem se na podzim dostal k informaci, že liberálové v EP vedou útok na Evropskou levici, ještě jsem netušil, že mne má strana KSČ nominuje na kandidátku KSČM a že nejvyšší orgán ÚV KSČM mně dá takovou důvěru a já skončím na čtvrtém místě kandidátky do Evropského parlamentu KSČM – Česká levice společně!

Ano, liberálové se na podzim totiž dohodli, že tyto evropské volby jsou natolik významné, vzhledem k jejich rozporům a zájmům nejen v Evropě, a nejen s neoliberály. Rozhodli se, že do voleb vloží nejvíc peněz za poslední roky. A taky na to mají. Vlastní a ovládají především nadnárodní korporace, a jsou to právě ti, co ulévají peníze do daňových rájů. Liberálové chtějí, aby levicová frakce v Evropském parlamentu vůbec nevznikla a byla nahrazena nacionalisticko-populistickou frakcí, tedy konzervativci. A když se podíváte na zprávy či do novin, kdo na vás neustále vyskakuje, tak to musí dojít každému.

Já tvrdím, že KSČM sestavila mimořádnou kandidátku. Protože ta jednak reaguje na potřebu obnovy nových mladých kádrů, kandidátka má průměrný věk 40,5 let. Komunistické hnutí ztratilo dvě generace mladých. Dále je potřeba vzít v potaz, že na kandidátce jsou dělnické profese, u TOP 09 jsou první čtyři místa podmíněna složením 200 000 Kč.

Dále KSČM reaguje na bohužel se snižující volební výsledky v předešlých volbách právě výzvou jiným stranám z autentické levice. Proč autentická levice? Protože SDS, KSČM, KSČ, ale i hnutí Ne základnám jsou ve svém spektru přes rozdílnosti a rozpory autentické. Tyto strany a hnutí mají totiž společný strategický cíl, a tím je socialismus. Každý si představujeme tento strategický cíl možná jinak, ale to je věc diskuse. Narůstající fašizace Evropy nám velí spojovat naše síly a sjednocovat politický boj na všech možných úrovních i frontách. My v KSČ si přes rozpory uvědomujeme význam a úlohu KSČM v celé střední Evropě. Opírají se o ni ve střední Evropě takměř všechny malé i větší komunistické a levicové strany a hnutí. Ať jsou to komunisté na Slovensku, v Polsku, na Ukrajině, v Maďarsku a spousta zapsaných levicových spolků a sdružení.

A proto pohlédněme na to z vnějšku - je nutné teď zabojovat, ze všech sil obhájit pozice, dát novým kádrům příležitost prokázat své schopnosti a jít k volbám ne jako jeden muž, ale jako jedno komunistické hnutí a levice!

Roman BLAŠKO, kandidát do Evropského parlamentu (KSČM – Česká levice společně!)


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 4.7, celkem 29 hlasů.

Roman Blaško

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


jocky
2019-05-19 17:50
salektive, nevšiml jsem si, že by tu byly klíčové sektory ve
veřejném vlastnictví, ani zdravotnictví či školství zdarma. Třeba
jsem ale slepý nebo žiju v jiné ČR. Zjevně si pletete sociální stát
se socialismem, ale to je celkem běžný jev v pomatených "zemích
Koruny české". Jenže kdo nechce, nepochopí. Bohužel.
velkymaxmilian
2019-05-09 10:34
Musím přiznat, že nebýt soudruha Romana Blaška, člena Komunistické
strany Československa, nikdy bych se nedozvěděl o významu KSČM pro
střední Evropu v téměř dvacátých letech 21. století...
svaty_vaclav
2019-05-09 10:31
V rozbitém Československu se vede od listopadového puče 1989 na všech
frontách intenzivní informační vymývací ofenzíva, mající za cíl
vymazat lidem z hlavy všechno lidské, humánní a prosocialistické. Bude
těžké se tomu bránit, protože polistopadoví nepřátelé státu mají
v rozbitém Československu politickou a ekonomickou moc. Mají také v
rukou všechny sdělovací prostředky, které se podílejí na
vymývacích kampaních proti obyvatelům rozbitého Československa.
Bohužel podařilo se nepřátelům Československa získat a přesvědčit
českou a slovenskou mládež, která se už sama začala angažovat v
nepřátelství proti své zemi a dělá špinavou práci v roli
užitečných idi….otů pro nejpravicovější nepřátelské politické
síly v zemi. Dokladem toho jsou demonstrace v Čechách a na Slovensku. Je
to smutné, když vidím kam tato země směřuje, krůček po krůčku, i
oslavováním svých nepřátel, kteří ve své době páchali to
nejhorší proti našim lidem.
salekiv
2019-05-09 10:04
Oni soudruzi hlavně nikde nedefinují, co tím socialismem vlastně
myslí. Buď by museli přiznat, že tu socialismus vlastně je -
bezplatné školství, zdravotnictví, sociální dávky i pro
nepracující, páteřní státní podniky, možnost i existence
družstevního vlastnictví, nebo by museli s pravdou ven a říci, že
odmítají pluralitní demokracii a tím pádem svobodné volby a chtějí
znárodnit i toho posledního živnostníka a to nejlépe bez náhrady.
Pokud jim jde o socialismus, pak nevím, proč mají v názvu strany stále
komunistická.
pleningeri
2019-05-09 09:52
Pokud jde o to "lhaní" mistři v mazání medu kolem huby jsou v
partajích Kalouskova "demokratického bloku".
miki.13
2019-05-09 09:47
Zase lžete. Četl jsem pro zajímavost program KSČM pro Eurovolby a nikde
ani zmínka o návratu k socialismu, jak tady soudruh píše. I když si to
myslíte a usilujete o to, tak se to bojíte dát otevřeně do programu.
Bojíte se, že už by vás skutečně nikdo nevolil.
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.