Rozhovor Haló novin s Jaromírem Kohlíčkem, kandidátem do Evropského parlamentu (KSČM – Česká levice společně!)

Každých voleb se zúčastňuji s tím, že chci vyhrát

V Evropském parlamentu nejste žádným nováčkem, působíte v něm se zhruba dvouletou pauzou od roku 2004. Můžete popsat svou dosavadní činnost europoslance? O co jste usiloval, co se vám podařilo prosadit?

Po příchodu do Evropského parlamentu jsem věděl, na základě předchozí spolupráce, že budu členem poslanecké skupiny GUE-NGL. Vzhledem ke znalosti několika jazyků jsem se stal náhradníkem v zahraničním výboru (AFET) a členem - zástupcem koordinátora výboru pro dopravu (TRAN). Prvních několik měsíců jsem se snažil zorientovat v problematice a zapojit se do skupin meziparlamentní unie. Tyto skupiny jsou důležitým nástrojem parlamentní zahraniční politiky. Jejich pomocí lze vyřešit spoustu problémů, které oficiálně řešit nejdou.

Na požádání Českého mysliveckého svazu jsem se stal členem skupiny pro lov a rybolov, ačkoliv osobně ani jednu z těchto aktivit neprovozuji. Již na podzim 2004 jsem byl vyzván, abych přednesl krátký přehled na téma Věda a výzkum v ČR. V něm jsem, zřejmě jako první navrhl, aby sídlem vesmírné agentury Galileo byla Praha. Danému tématu se z pochopitelných důvodů daleko více věnoval Vladimír Remek. Na základě kontaktů s Leteckou amatérskou asociací jsem se od začátku hodně věnoval letecké dopravě. V ČR jsem navštívil několik výrobců i Letecký a zkušební ústav v Praze.

Dost jsem se věnoval i silniční a železniční dopravě a spolupráci s děčínskou průmyslovou školou vychovávající lodníky a strojníky pro vnitrozemskou lodní dopravu. Podpořil jsem významně rozvoj Evropské certifikační agentury EASA se sídlem v Kolíně nad Rýnem a ve spolupráci EASA LAA jsme dohodli zavedení kategorie Lehké sportovní letadla LSA v Evropské unii. ČR je totiž v kategoriích LSA a ultralight jedním z největších výrobců na světě.

V silniční dopravě jsem se podílel na zprávách propojujících Evropu multimodálními koridory CFA a TEN-T. Pro naše i lodníky z jiných středoevropských zemí se mi podařilo vybojovat trvalou derogaci v podmínkách práce.

Jsem autorem nařízení technického vyšetřování námořních katastrof, podle kterého byla zkoumána i nehoda lodi Costa Concordia.

Samozřejmě jsem se, jako místopředseda výboru pro průmysl a energetiku (ITRE) a zároveň jako jeden z ředitelů Evropského energetického fóra (EEF) věnoval řadě aktivit na přípravě Evropské energetické unie a zastupoval jsem Evropský parlament v tomto oboru na řadě mezinárodních konferencí v zemích EU.

Co bylo jejich obsahem?

Hlavním obsahem aktivit, při nichž jsem EP zastupoval, byla energetika. Nejvýznamnější byla patrně účast na Evropském jaderném fóru, které jsem spolu s místopředsedou EK a předsedou slovenské vlády v Bratislavě zahajoval a které považuji za významný přínos ve vývoji evropské jaderné energetiky.

Zabýváte se oblastí dopravy, co konkrétně vás v této oblasti zajímá, kde vidíte největší problémy, jaká navrhujete řešení…

V letecké dopravě jde o další podporu kvalifikované práce našich 20 národních výrobců a zajištění legislativního i zahraničně politického prostředí pro jejich další rozvoj. V případě vesmírní agentury Galileo se již podařilo dosáhnout rozhodnutí o výrazném posílení a rozvoji.

V železniční dopravě, vedle zapojení do systému vysokorychlostních tratí napříč Evropou a úprav hlavních koridorů např. Praha - Plzeň -Domažlice -Mnichov, považuji za důležité zvýšení průměrné rychlosti na regionálních tratích. A sice pomocí úprav železničního svršku a zlepšením technického stavu i zabezpečovacího zařízení.

V silniční dopravě bude nezbytné přispět k přesunu nákladní dopravy ze silnic na železnici a vodu (což je mimo jiné iniciativa Shift2Rail) a dostavba Labské vodní cesty.

Evropský parlament se mezi občany netěší příliš velké oblibě, což dokládá i poměrně nízká účast ve volbách. Proč se podle vás nedaří lépe vysvětlovat činnost EP?

Činnost poslanců EP má menší bezprostřední vliv na občany než činnost zastupitelských sborů nižších stupňů, a tak přesto, že se na úrovni EU přijímá většina u nás platných zákonů a nařízení, voliči účast na těchto volbách podceňují. Poslanec EP nemůže interpelovat členy národní vlády, ale může s nimi řadu otázek projednat a konzultovat, to ovšem pro voliče není dostatečně atraktivní.

Jak chcete oslovit voliče, aby šli k volbám a aby dali hlas zástupcům KSČM?

Evropská unie úspěšně propojila banky, podniky, sjednotila legislativu v řadě technických otázek a silně ovlivňuje ekonomiku, celému projektu ale chybí důraznější sociální rozměr. Výrazná nerovnost mezd za stejnou práci mezi státy, zásadní rozdíly ve zdravotním a sociálním pojištěním, i problémy s uznáváním kvalifikace..., to vše jsou otázky, které bez vyřešení ohrožují pokračování projektu EU. Já osobně podporuji a vysvětluji tento program na besedách s voliči, diskuzemi se studenty ve školách i pomocí při řešení konkrétních problémů malých obcí i jednotlivců. Jelikož tyto otázky jsou základem politického programu KSČM a jejích spojenců, je velmi důležité, aby voliči levicového smýšlení skutečně přišli k volbám a naši kandidátku podpořili. Neznám kandidáta, kterého by nepotěšilo, když voliči jeho kandidaturu podpoří preferenčními hlasy.

Jak byste si přál, aby pro vás volby dopadly?

Každých voleb se zúčastňuji s tím, že chci vyhrát. V tomto případě jde o to, aby nejen kandidátka KSČM v ČR, ale i kandidátky ostatních levicových subjektů sdružených v poslanecké skupině Sjednocené evropské levice získali co nejvyšší počet mandátů

Často je vás vidět ve společnosti školáků, pro které organizujete různé besedy, nebo je vodíte na exkurze do Poslanecké sněmovny. Mají mladí lidé zájem o politiku, na co se ptají?

Mladí lidé často nerozlišují politiky a politikáře a politiku a politikaření. Někteří učitelé mají poněkud scestné představy o výuce dějepisu, zejména moderních dějin, extrémním příkladem je otázka mladého muže z 5. třídy, jestli komunisté vraždili lidi už za husitských válek. Pro mladé lidi je atraktivní i nahlédnutí do běžného života do Evropského parlamentu či poslanecké sněmovny, osobně jsem byl překvapen informacemi o práci tzv. studentských parlamentů na různých úrovních. Při diskuzích se studenty zdůrazňuji nutnost znalosti cizích jazyků a nezapomínám ani potřebu dobré znalosti jazyka mateřského, stejně jako věcných znalostí problémů, kterých se diskuze dotýká.

V dnešní době potkávám poměrně málo skutečných politiků a jen výjimečně narazím na někoho, kdo splňuje mé představy o státníkovy.

Jak hodnotíte výsledek prezidentských voleb na Ukrajině, co to bude pro Ukrajinu znamenat?

Prezidentské volby na Ukrajině v prvním kole ukázaly dvě základní věci. První byla, i přes existenci 120 volebních místností v zahraničí, snaha nepřipustit ani teoretickou možnost účasti na volbách přibližně poloviny Ukrajinců žijících v zahraničí, o povstaleckých provinciích nemluvě. Jedná se o čtyři až šest miliónů občanů dlouhodobě žijících a pracujících v Rusku, kde nebyla otevřena ani jedna volební místnost. Z tohoto hlediska volby nebyly zcela regulérní. Druhým jevem, který vyjádřili voliči účastnící se voleb, byla nechuť výrazně podpořit kteréhokoliv z politiků, kteří se v posledních letech podíleli na vládě. Proto v prvním kole s výraznou převahou zvítězil Volodymyr Zelesky, který doposud s politikou neměl nic společného. V dnešním světě to nepředstavuje nic nového, Donald Trump byl považován za outsidera a Beppe Grillo, profesní kolega Zeleského, boduje s Hnutím pěti hvězd v Itálii již ve druhém volebním období. Konec konců i Zuzana Čaputová na Slovensku je osobou bez politické minulosti.

Před prvním kolem bylo jasné, že kterýkoliv kandidát bude pro Rusko vhodnějším partnerem k diskuzi než Petro Porošenko. Očekávané a jasné vítězství Volodymyra Zelenského v kole druhém vyjádřilo nespokojenost obyvatel Ukrajiny se situací v jejich zemi a touhu po změně poměrně dostatečně. V případě, že mu jeho poradci vysvětlí, jaká je situace, je pravděpodobné, že na bázi Minských ujednání může začít nový dialog s Ruskou federací. Samozřejmě nepodceňuji blízkost parlamentních voleb, která dále významně ovlivní postup vyjednávání, což by však již bylo předmětem jiné úvahy.

Kromě práce s mládeží věnujete hodně času i spolupráci s několika organizacemi. Můžete nám přiblížit tuto vaši aktivitu?

Nedílnou součástí mé práce je spolupráce s řadou organizací. S Klubem českého pohraničí spolupracuji již 10 let, účastním se jejich každoročních akcí na řadě míst (Plzeň, Cínovec, Poběžovice). Před pár lety jsem jim i pomáhal s vybudováním památníčku vyhnání Čechů z pohraničí v Postoloprtech.

Se Svazem bojovníků za svobodu jsem se poprvé setkal před několika lety, tehdy jako jediný zúčastněný poslanec, při otevření památníků v Hrabyni. V posledních dvou letech intenzivně spolupracuji na obnově památníků osvobození a pochodů smrti v Ústeckém kraji. Do současné doby jsme jich společně obnovili již dvanáct. Se stejnými spolupracovníky jsem jakožto vedoucí největší zahraniční delegace u příležitosti 75. výročí vítězství Rudé armády navštívil řadu památných míst v Rusku, například Stalingrad, Kursk, Petrohrad.

Pro Svaz žen a pro Levicový klub žen pořádám besedy a přednášky a s radostí navštěvuji akce, jež tyto organizace pořádají. Na Kongresu žen v Paříži jsem dokonce vystupoval za české ženy, což v sále vzbudilo značný rozruch.

Dále jsem aktivní ve spolupráci se Slovanským výborem, Vlasteneckým sdružením antifašistů, několika sbory dobrovolných hasičů, Levou perspektivou a dalšími. Nemohu nezmínit své členství ve Spolku přátel Lužice a funkci mluvčího Stálého fóra evropské levice regionů (SFEL).

Vykonáváte i činnost zastupitele…

Zastupitelem statutárního města Teplice mám tu čest být od roku 1998, tedy již šesté volební období. V rámci této funkce jsem též pověřen oddáváním, což mi činí opravdu velké potěšení. Mám za sebou přibližně 270 oddaných párů, včetně několika zlatých svateb.

V poslední době jsem v rámci zastupitelstva předsedou výboru pro dopravu, dotace a smart cities.

Zůstává vám vůbec čas na nějaké koníčky?

Příliš času mi bohužel nezbývá, ale přesto mám aktivity, které lze takto nazvat. Trochu jezdím na kole, po ránu si chodím zaběhat. Již více než 18 let se účastním rekonstrukcí historických bitev z napoleonských dob, jako tambor jednoho z českých pluků. Nejlépe se mi daří relaxovat prací na vlastních či na zahrádkách mých dětí, kde mám i příležitost věnovat se svým momentálně již osmi vnoučatům.

Jana DUBNIČKOVÁ


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 3.8, celkem 23 hlasů.

Jana DUBNIČKOVÁ

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


mira.ben
2019-05-12 21:46
reich.mir.fan: Já myslím, že ten jeden mandát pro soudružku Konečnou
uhájí. Přeju jí to, ještě by pak musela jít pracovat jako my
všichni ostatní. A nebo má vyděláno až do důchodu? Dvanáct let ve
sněmovně a pět let v Bruselu, to by mohlo stačit.
reich.mir.fan
2019-05-11 14:43
Za 14 dnů s.Kohlíček zjistí jak KSČM i on sám ve volbách do EP
dopadli.Já osobně to odhaduji na žádného popřípadě 1 poslance.
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.