Zaměstnanci veřejné správy pod průměrem EU

Počet zaměstnanců v odvětví »Veřejná správa, obrana a povinné sociální zabezpečení« v posledních šesti letech v České republice mírně rostl. Největší podíl na tom mělo především zajištění vnější i vnitřní bezpečnosti státu. Dlouhodobě se však výrazněji nezměnil, v roce 2018 byl podobný stavu při vstupu země do Evropské unie v roce 2004.

Uvedl to ve svém článku v aktuálním čísle časopisu Českého statistického úřadu Statistika&My Jan Cieslar.

Ve zmíněném odvětví, tedy v činnostech financovaných z drtivé většiny ze státního či územních rozpočtů, pracovalo loni podle předběžných údajů podnikové statistiky 300,2 tisíce osob. Nejvýznamnější změny se přitom udály v letech 2011 a 2012, kdy došlo k výraznější redukci celkem o 21,1 tis. fyzických osob (o 7,1  procenta).

»Po roce 2012 počet zaměstnanců postupně rostl a v roce 2018 se dostal na předkrizovou úroveň. Tempo růstu zaměstnanosti ve sledovaném odvětví bylo ale v posledních letech slabší než v celé ekonomice či v odvětvích s převahou veřejných služeb, která zahrnují například vzdělání a zdravotní péči. Zde rostl počet pracovních míst svižněji,« citoval Cieslar předsedu ČSÚ Marka Rojíčka.

Dominantní skupinu pracovníků v daném odvětví tvořili v loňském roce podle Cieslara s počtem 121,8 tis. osob (40,6  % celého odvětví) zaměstnanci zabezpečující činnosti pro společnost jako celek včetně všech ozbrojených složek. Zahrnuje to zejména ministerstvo obrany, ministerstvo vnitra včetně policejních ředitelství, ministerstvo zahraničních věcí, Vězeňskou službu, další složky záchranného systému, soudy a státní zastupitelství či Správu uprchlických zařízení. Krajské a obecní úřady měly loni 94,9 tis. zaměstnanců (31,6 % celého odvětví). Ostatní organizace (zejména finanční a školské úřady, úřady práce, správy sociálního zabezpečení, Celní správa, pozemkové a katastrální úřady, Státní veterinární správa, úřady pro správu majetku, regulační a kontrolní úřady v oblasti energetiky, telekomunikací či zemědělství) čítaly loni téměř 70,9 tis. zaměstnanců. Aparáty ústředních orgánů veřejné správy, které nezahrnují výše zmíněná ministerstva, regulátory a příspěvkové organizace začleněné do kategorie ostatních organizací, zaměstnávaly 12,6 tis. osob.

Podíl zaměstnanců v odvětví »Veřejná správa, obrana a povinné sociální zabezpečení« na celkové zaměstnanosti v ekonomice byl v loni v ČR ve srovnání s Evropskou unií mírně podprůměrný. S podílem 5,7  % se ČR nacházela blízko úrovně Německa a Rakouska. Mezi státy, které vstoupily do EU až po roce 2000, měly nižší podíl pouze Rumunsko (pět procent) a Slovinsko (5,1 %).

(ici)

ILUSTRAČNÍ FOTO – cs.wikipedia.org


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 1, celkem 1 hlas.

(ici)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.