Rozhovor s Romanem Blaškem, kandidátem do Evropského parlamentu (KSČM – Česká levice společně!)

Společně a jednotně proti fašizaci Evropy!

Co říkáte skutečnosti, že vás, člena Komunistické strany Československa, dosadil Ústřední výbor Komunistické strany Čech a Moravy na vysoké čtvrté místo kandidátky do EP?

Na úvod chci říct, že na kandidátce za KSČ jsme dva kandidáti. Je to pro nás opravdu velká odpovědnost, a ještě větší závazek. Vážíme si důvěry jak naší strany KSČ, která nás s Jiřím Grünbauerem na kandidátku KSČM – Česká levice společně! delegovala, ale stejně tak si zároveň vážíme důvěry nejvyššího orgánu KSČM, který nás na tuto kandidátku začlenil. Naznačuje to správný vývoj v současném českém komunistickém hnutí. To špatné je, že to naznačuje, že jsme v generační krizi a také, jaký obrovský tlak je na české komunistické hnutí vyvíjen především zvenčí. To dobré je, že kandidátka je průlomem generační krize a ve výsledku to má takový efekt, že nás to zákonitě nutí síly spojovat.

Mimochodem, KSČ toto analyzovala již dávno a přijala také na svém posledním XXIII. sjezdu potřebná rozhodnutí. Strategicky si je ale KSČM, KSČ a SDS nejblíže. Společně se Stranou demokratického socialismu jsme skutečnou autentickou levicí! Jak už jsem několikrát zdůraznil, máme společný základní strategický cíl a tím je socialismus.

Co je tak významné a podstatné na těchto volbách do Evropského parlamentu?

Především to, že nejen v Evropě, ale i v EU, je obrovské politické napětí a je tu stále riziko velkého válečného konfliktu. A komunisté jsou vždy primárně ti, kteří brání mír. V současnosti není jiné cesty, než se společně a jednotně postavit proti fašizaci celé Evropy! Současným mocenským strukturám se hodí aktivovat nacionalistické síly v podobě vlasteneckých stran a hnutí, aby je pak použily jako svůj nástroj k dosažení svých zájmů. Musí tedy nás komunisty značně eliminovat a používají k tomu právě tyto politické subjekty, u nás například SPD a další hnutí, která se populisticky ohánějí zájmy národa, a potom si dají při demonstraci ústřední heslo v anglickém jazyce. Tato hnutí se na začátku populisticky prohlásí za vlastence, pak vykradou levici a komunistům témata z jejich programu, aby následně, až získají nějaké legitimní postavení, politicky utočila nejdříve na komunisty, potom na menšiny a sociálně slabé. Rozpoutává to nenávist ve společnosti. To vše s podporou médií, za kterými stojí nadnárodní kapitál. Říkám to proto, že řada voličů toto nevnímá a má tendenci podléhat těmto účelovým stranám a hnutím. Proto je důležité, aby komunisté nejenom tyto věci dokázali rozlišit, ale hlavně, aby se semkli a šli jednotně volit, a také dále úzce spolupracovali. Aby vytvořili jednotnou frontu proti fašismu!

Dotkli jsme se národnostních otázek. Jaký máte názor na migrační politiku?

O migraci, kdy do Evropy přijdou miliony uprchlíků, se už mluvilo, když americká vojska napadla a zcela rozvrátila Irák. Nikoho tehdy žádná migrace nezajímala. A Evropskou unii už vůbec ne! Dnes víme, že migrace směrem do Evropy je řízená neoliberálními silami. Proto ji musíme jednoznačně odmítnout. Neoliberální politici se snaží migraci prolomit, ať už prostřednictvím kvót, nebo jednotlivými návrhy v jednotlivých zemích. Nebezpečí přijetí těchto zákonných norem pro přijetí uprchlíků a migrantů, byť i jen malého počtu, je v tom, že by se zásadním způsobem prolomily legislativní normy v přijímání uprchlíků, migrantů i sirotků vůbec.

Měli bychom tedy řešit příčiny na místě těch zemí, kterých se to týká, a pořádnou fakturu vystavit těm, kdo tento chaos a migrační vlnu jednak způsobili rozvrácením jednotlivých zemí, ale také těm, kdo této politice vytvářeli podmínky. A těmi jsou především USA, ale i EU.

Čemu byste se chtěl v případě zvolení do EP věnovat především, na co byste se v souvislosti s evropskou politikou zaměřoval nejvíce?

Věnuji se především vnitrostranické výstavbě, kulturně ideologickým a mezinárodním otázkám. Od let 2012-13 se zabývám situací na Ukrajině. Dokonce jsem tuto ukrajinskou krizi avizoval, ale nebyli jsme tehdy spolu s KSM a dalšími vyslyšeni. Od roku 2014 se tak intenzivně věnuji právě ukrajinské občanské válce a politické situaci. Mám i vlastní analýzu a zkušenost s reáliemi ukrajinské společnosti, kde jsem byl na 63denní misi k volbám v říjnu, listopadu a prosinci 2014. To je k nezaplacení. Měl jsem potom možnost tyto zkušenosti a informace odprezentovat jak na našich OV KSČ v různých částech naší země, tak i na okresních výborech KSČM, ale i právě v Bruselu nebo Berlíně, Lipsku, či na mém milovaném Slovensku.

Z toho jasně vyplývá, že bych se orientoval na mezinárodní otázky. Mezinárodní otázky totiž určují národní politiku a národní politika určuje celý náš život. Proto by se o společensko-politické procesy měli všichni občané intenzivně a na své úrovni zajímat. Zájem o společnost už není jen ctnost, ale nutnost. To proto, abychom všichni dokázali hájit nejen české národní zájmy, ale i zájmy přímo naše osobní. A jako výtvarník bych se zaměřil i na kulturně národnostní činnost.

Jaký je váš vztah k Evropské unii?

Kdyby byla politická vůle a občané poslechli komunisty, kteří už tehdy jasně rozhodně deklarovali, že přijdeme o naši národní suverenitu, mohli jsme být dnes pravděpodobně samostatnější i soběstačnější. V současné době vystoupit z EU je bohužel značně riskantní. To ale neznamená, že KSČ či KSČM na vystoupení z EU rezignovala. Jen to chce udělat, pokud na to dojde, ve správnou chvíli a správnou formou. A rozhodnout by měli občané v referendu.

Je nutné také mít připravenou vizi do budoucna! V současnosti to vidíme na brexitu. Nepřipravení Britové si v referendu odhlasovali odchod a teď se toto platné rozhodnutí snaží revokovat, bez ohledu na to, co si lidé přáli! Proto je důležité přijmout takový zákon o referendu tak, že když se lidé rozhodnou třeba právě vystoupit z EU, aby to bylo respektováno a bylo to nezvratitelné rozhodnutí. Prostě opravdová demokratická volba lidu.

V současnosti je Evropa značně nestabilní, ale my se musíme připravit na všechny možné varianty. Vystoupení, restrukturalizaci EU, kde budeme muset počítat jak s Ruskou federací, tak i se současnou obchodní velmocí, kterou je Čína. To napětí v Evropě je tak velké, že při náhlém rozkladu EU se národní státy oslabí natolik, že se klidně na některých územích může rozpoutat konvenční válka. Třeba znova na Balkáně. Jsem pro vystoupení, ale jen v případě, že je to ve správnou chvíli a v závazném referendu.

Co vás vlastně vedlo ke vstupu do KSČ? Čím je podle vás vaše strana na české i evropské politické scéně specifická?

Je tisíc důvodů, proč být komunistou. U mne je to velmi jednoduché a vyplývá to z historie. Jednak moji prarodiče prožili druhou světovou válku a měli zkušenost i z první republiky. Děda byl za války v ilegalitě v KSČ, bojoval s fašismem. Riskoval svůj život pro druhé, byl čestný a vše viděl zcela jasně. Měl to štěstí, že přežil. Ale babiččini rodinní příslušníci se z koncentráku už nevrátili.

Dědeček budoval potom Československou lidovou a později socialistickou republiku s nejlepším vědomím sociálně spravedlivého světa. Pomáhal hlavně slabým a strádajícím. V mládí jako sirotci se sestrou žili na faře u Sabinova na Slovensku. A za Tisa poznali tehdy na vlastní kůži slovenskou církev, která kolaborovala s fašisty. A díky všem těmto statečným jsme tu dnes na světě. Bojovali, a řada jich i padla, za náš život a naši budoucnost. Já a naše generace jim mnohé dlužíme. Proto jsem v KSČ, protože vím, z čeho jsem zrozen.

Jak hodnotíte projekt Česká levice společně!, a když už jste dostali důvěru, čím konkrétně hodláte úspěchu tohoto projektu být nápomocni nejvíc?

Vůbec to nevidím pouze jako nějaký aktuální projekt. Je to nutná politická a společenská obrana za lepší a spravedlivější život v podmínkách kapitalismu. Konkrétní spolupráce s KSČM na všech úrovních, všude tam, kde to jde, je důležitá a velmi významná. Nápomocni jsme byli, a ještě si vzájemně budeme, v mnoha směrech. Naše strana KSČ nyní ukázala, že umí také sjednocovat, že jsme kolektivní, dokážeme mobilizovat síly, jednáme čestně a nejsme odtrženi od reality. Také nejsme zprofanovaní žádnou korupcí nebo podílem na protinárodních zájmech. Také chci zdůraznit, že tento projekt autentické »České levice společně!« by měl i nadále pokračovat a nepustit se už té jednoty!

Vraťme se ještě k nadcházejícím volbám. Chcete ještě něco zdůraznit?

Především chci apelovat s plnou vážností a odpovědností, aby šli všichni k volbám! Vím, že pro obyčejného voliče či voličku volba není jednoduchá. Dnes se totiž orientovat v politice je vůbec velmi složité. Je však pravdou, že nemůžeme stát s rukama za zády, a pak kritizovat Evropskou unii.

K tomu chci ještě dodat toto - je propočítáno, že každý hlas vůbec, třeba i pro naši kandidátku KSČM – Česká levice společně!, je ve skutečnosti, vzhledem k předpokládané volební účasti, jako by volič měl těch hlasů až pět! Což už je pořádný potenciál. Naše kandidátka má kandidáty, kteří prolomili generační obměnu. Průměrný věk kandidátky je 40,5 roku. Co do profesního a odborného výběru je to také velmi pestré. Máme zde kandidátku, zkušenou lídryni Kateřinu Konečnou, pak kandidáta z řad studentů, kandidáta, který pomáhá bezprizorním lidem a zaměstnává je v družstevním podniku, který sám založil. Dále pak leteckého a výzkumného konstruktéra, vědce, řidičku těžké automobilové dopravy, redaktora, sociologa, ředitele dětské ozdravovny a například i ekonoma. Takže z tohoto hlediska je kandidátka kvalitativně rovněž lidová a pestrá.

Takže nezapomeňme, že každý hlas se počítá! Je třeba dobýt EP a dát mu Konečnou! Nenechme to tak!

Zbyšek KUPSKÝ


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 4.9, celkem 33 hlasů.

Zbyšek KUPSKÝ

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.