Nájemníci sídliště Černý Most dorazili v hojném počtu. FOTO - Andrea CERQUEIROVÁ

Nájemníci z Černého Mostu získali zpět jistotu bydlení

Pražští zastupitelé vyhověli nájemníkům ze sídliště Černý Most, kteří žádali o to, aby nebyly změněny podmínky privatizace bytů, v nichž léta žijí, a bylo naplněno usnesení z minulého volebního období. Do bytů, které vlastní hlavní město, totiž vložili nemalé peníze a po příslibu privatizace prodali, co měli. Komunisté výsledek hlasování uvítali - byť obecně nejsou privatizaci bytů nakloněni. Jednoznačně se vyslovili pro to, aby se v průběhu neměnily schválené podmínky, se kterými lidé počítali.

Nájemníci upozornili na to, že lidé založili družstva, která si vzala úvěry, vzdali se dědictví, prodali chaty, chalupy a jiný majetek. Předsedkyně bytového družstva Vašátkova Petra Hájková uvedla, že mnoho lidí skládalo peníze na účet a ptají se, kdy už konečně dostanou kupní smlouvu. Radní Adam Zábranský (Piráti) reagoval, že je pro navýšení schválené ceny 23 tisíc korun za metr čtvereční. Argumentoval tím, že se chce chovat s péčí řádného hospodáře a že lidé, kteří v městských bytech nežijí, nemají možnost koupit byt za jinou než tržní cenu. Přijde mu to nespravedlivé. Nájemníci reagovali, že prodej za vyšší cenu by si nemohli dovolit, počítali se schválenou cenou, vznesli obavy z případného zvýšení nájemného, pokud by byty zůstaly ve vlastnictví města. Argumentovali i tím, že město se o byty léta nestará a že za peníze, které za ně dostane, může postavit více než dvě stovky městských bytů. Předsedkyně kontrolního výboru Jaroslava Janderová (ODS) kritizovala, že usnesení směrem k prodeji bytů doposud nebylo naplněno. Zastupitelé z opozičních ANO a ODS i koaličních Spojených sil pro Prahu (TOP09, STAN a KDU-ČSL) říkali v kostce to, že schválené podmínky by se v průběhu neměly měnit, že je to vůči nájemníkům, kteří počítali s jejich naplněním a zařídili se podle toho, necitlivé. Zastupitelé (počtem hlasů 33 pro, 1 proti a 26 se zdrželo) schválili usnesení, navržené Janderovou, v němž vzali na vědomí závěry kontrolního výboru, který zjistil nerespektování pravidel postupu při prodeji bytových jednotek a bytových domů a doporučil zastupitelstvu zjednání nápravy. Zastupitelé v rámci usnesení zároveň uložili Radě hlavního města Prahy zajistit usnesení ZHMP z 14. června 2018, kdy bylo o podmínkách privatizace rozhodnuto, s termínem plnění 30. června 2019.

Marta Semelová při interpelaci

Předsedkyně pražské KSČM a bývalá zastupitelka Marta Semelová výsledek hlasování uvítala. »Jsem ráda, že den před volbami do Evropského parlamentu, kdy se konalo zastupitelstvo, které jednalo o vážném problému, zastupitelé prozřeli a dali za pravdu oprávněným požadavkům občanů v takovém množství, že usnesení prošlo,« dodala lehce jízlivě směrem k některým zastupitelům, avšak s radostí, že vše dopadlo ve prospěch lidí, kteří v bytech žijí a prožívali dlouhé chvíle nejistoty. Pro náš list zároveň zopakovala, že to, že se v hlavním městě zprivatizoval téměř celý bytový fond, je průšvih, na který komunisté léta upozorňují. »Od počátku jsme tvrdili, že jak městské části, tak hlavní město, si musí uchovat ve svém vlastnictví určité procento bytů a zároveň podpořit další bytovou výstavbu, ať městskou či obecní. Na druhou stranu, pokud byla občanům některé městské části slíbena privatizace za určitých podmínek a tito občané nejenže vytvořili bytová družstva, ale vzali si hypotéky, prodávali majetek nebo se vzdali dědictví, aby na koupi bytu dosáhli, považovala bych změnu podmínek včetně ceny za nezodpovědný a vůči občanům krajně necitlivý přístup. Od začátku jsme byli s nájemníky v kontaktu a odmítali, aby se ocitali v nejistotě, co bude s jejich bydlením,« dodala.

Záchrana Nemocnice Na Františku

Zastupitelé schválili záměr, aby Nemocnice Na Františku mohla v budoucnu fungovat v režimu příspěvkové organizace hlavního města. S tím, že radní Milena Johnová (Praha sobě) předloží konkrétní dokumenty, na základě kterých budou zastupitelé hlasovat o konečném návrhu. Johnová mimo jiné uvedla, že Praha není jen obcí, ale i krajem, a jako jediný kraj nemá krajskou nemocnici. Dodala, že nemocnice (která by se stala Metropolitní nemocnicí Na Františku) by byla zachována pro akutní péči. Někteří opoziční zastupitelé vyjadřovali určité pochybnosti, jak bude fungovat. Radní Hana Kordová Marvanová (Spojené síly pro Prahu - za STAN) potvrdila, že se jedná jen o záměr, že i na Radě hlavního města Prahy proběhla diskuse, ona by kupříkladu měla problém s tím, kdyby objekty nadále vlastnila Praha 1. Miloš Růžička (Spojené síly pro Prahu - za STAN) reagoval na poznámky o tom, kolik by to město stálo - řekl, že hlavním aktérem financování by byly zdravotní pojišťovny.

Schválení záměru přivítala bývalá zastupitelka Helena Briardová (KSČM): »Podle diskuse to vypadalo, že zastupitelé schvalují zásadní rozhodnutí o osudu nemocnice. V podstatě šlo ale o schválení některých dílčích kroků, které povedou k tomu, aby nemocnice mohla dál fungovat, jen v novém režimu - jako příspěvková organizace hlavního města. Šlo například o to, aby se mohly uzavřít nové smlouvy se zdravotními pojišťovnami, které končí letos, či aby na příspěvkovou organizaci mohlo být převedeno vybavení nemocnice. Nevyřešeno zatím zůstává to, zda budova a pozemky zůstanou ve svěření Prahy 1. To by byla anomálie a řada zastupitelů na to poukázala. Logickým řešením by bylo nemovitost a pozemky Praze 1 odsvěřit, aby zůstaly čistě v majetku Prahy. Je dobře, že se zastupitelstvo osudem nemocnice zabývá. Zatím funguje a zajišťuje služby pro pacienty z Prahy 1 a 7 či pro turisty, záchranka jezdí pro raněné…«

Jednorázové odměny nejen učitelům

Zastupitelé schválili dva materiály týkající se navýšení peněz na jednorázové odměny pro pracovníky škol zřizovaných magistrátem i městskými částmi, zároveň s tím byly navýšeny i peníze pro pracovníky školních jídelen. Jedná se o celkovou částku 700 milionů korun. Dále schválili uvolnění 409 987 000 korun pro školy a školská zařízení, jejichž zřizovatelem je hlavní město, na posílení mzdových prostředků pracovníků v oblasti školství včetně podpory pracovníků v oblasti stravování. A uvolnění přibližně 587 162 000 korun coby dotaci městským částem na posílení mzdových prostředků pro zaměstnance škol a školských zařízení, také včetně podpory pracovníků ve stravování v oblasti obecního školství. Pětatřicet procent těchto prostředků by mělo být poskytnuto k 31. červenci a pětašedesát procent k 31. říjnu. V důvodových zprávách je to odůvodněno tím, že ministerstvo školství při rozdělování státní dotace nezohledňuje specifické podmínky v Praze oproti ostatním částem republiky - například vyšší životní náklady, nízké procento nezaměstnanosti a s tím související i problém získat nové a udržet stávající nejen pedagogy, ale i ostatní zaměstnance škol a školských zařízení. »Podle předběžných údajů za 4. čtvrtletí 2018, které zveřejnil Český statistický úřad, dosahovala ve sledovaném období průměrná mzda v hlavním městě Praze 41 851 korun, zatímco průměrná mzda v ČR 33 840 korun. Průměrný plat pedagoga v hlavním městě byl v roce 2018 35 230 korun (z toho pouze ze státní dotace 33 300 korun), průměrný plat nepedagogického pracovníka ve stejném období činil 21 600 korun (z toho ze státní dotace 21 180 korun),« je uvedeno v důvodové zprávě.

Ve školství jsou stále nízké mzdy

Schválení navýšení mzdových prostředků považuje za důležité Marta Semelová. »Zvlášť nepedagogičtí pracovníci jsou stále nedostatečně odměňováni, v mnoha školách chybí pracovníci školních jídelen, přičemž zabezpečení školního stravování je tam velký problém. Pokud jde o učitele, je potřeba podpořit jejich odměňování tak, aby absolventi pedagogických fakult nastupovali do škol a na pozici učitelů také zůstali. V současnosti víc než polovina absolventů nenastupuje a další část do dvou let odchází do jiných oborů,« uvedla pro náš list. Za problém však považuje, že došlo ke změně původního návrhu, kdy měli ředitelé povinnost dát 70 % těchto odměn do tarifů všem učitelům a o 30 % mohli rozhodovat sami. »Nyní byla tato povinnost změněna na pouhé doporučení, bude tedy záležet na každém řediteli, komu peníze dá a komu ne. Naprostá většina ředitelů určitě rozhodne správně, jsou ale výjimky, na což upozorňují mnozí učitelé, kteří z předešlých navýšení bohužel ve výplatě neviděli nic. Motivace k nástupu do škol by měla být jasně dána tím, že bude navýšen tarif,« řekla. Jednorázové přilepšení pracovníkům ve školství v Praze před lety prosadili právě komunisté.

Semelová se pro náš list vyjádřila také k neblahé situaci v sociálních službách nejen v Praze, kterým - pokud nebudou dofinancovány - hrozí kolaps, na což upozornila mimo jiné radní Johnová. »Je to dlouhodobý průšvih, na který KSČM každý rok upozorňuje jak na půdě Poslanecké sněmovny, v zastupitelstvu, tak na různých dalších úrovních. Při projednávání rozpočtu pravidelně navrhujeme navýšení peněz na sociální služby. Práce pracovníků v sociálních službách je velmi potřebná, podfinancovanost bohužel existenci některých těchto služeb ohrožuje. Přitom potřebují mít dlouhodobou jistotu, ne žít od dotace k dotaci,« dodala Semelová.

Ocenění učitele, který zachránil dítě

Ocenění za mimořádné nasazení ve službách hlavního města bylo za Prahu předáno učiteli zlíchovské základní školy Danielu Rubínovi, který patnáct minut resuscitoval žáka, jemuž selhalo srdce. Tím mu zachránil život! »Vzhledem k tomu, že jsem členkou školské rady této školy, o případu vím. Mám velkou radost především proto, že byl zachráněn život dítěte, ale samozřejmě také proto, že byl tento čin učitele hlavním městem oceněn,« uvedla pro Haló noviny Semelová.

Jak již náš list opakovaně informoval, bývalá zastupitelka při květnovém jednání interpelovala, kdy se na budovu Staroměstské radnice vrátí pamětní deska s poděkováním Rudé armádě za osvobození. Připomněla, že zástupci minulého vedení komunisty ubezpečovali, že po ukončení rekonstrukce se na místo vrátí. Doposud se tak ale nestalo! Připomněla, že v průběhu osvobození Prahy padlo zhruba pět set rudoarmějců. Primátor Zdeněk Hřib (Piráti) reagoval, že deska bude instalována v muzeu (neupřesnil, v jakém), bude na ni doplněn text, neboť ten původní je podle primátora »historicky nepřesný«. Semelová reagovala, že s takovým postupem nesouhlasí. Zeptala se, jakou historickou nepřesnost má primátor na mysli. Hřib reagoval, že nepřesnost je, že je »zamlčován podíl Pražského povstání«. Semelová pro náš list reagovala, že to není pravda - deska připomínající roli a oběti Pražského povstání je na Staroměstské radnici umístěna.

Další řádné jednání pražského zastupitelstva se uskuteční ve čtvrtek 20. června. Předtím se zřejmě uskuteční ještě mimořádné jednaní, svolané opozicí.

(ac)


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 1, celkem 1 hlas.

(ac)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.