Ilustrační FOTO - Haló noviny

Dopravní konference řeší nebezpečná místa

Odborníci, dopravní policisté, zástupci kraje, měst i obcí se sešli na Dopravní konferenci s BESIPEM na téma nehodových míst na silnicích v Ústeckém kraji.

Náměstek hejtmana pro dopravu Jaroslav Komínek (KSČM) na konferenci připomněl, že kraj dává velké peníze nejen do oprav silnic a zlepšování jejich stavu, ale také třeba do plašičů zvěře, což vede ke zvýšení bezpečnosti na silnicích. Konference byla také příležitostí rozloučit se a poděkovat dlouholetému koordinátorovi BESIP v Ústeckém kraji Janovi Pechoutovi, který k poslednímu červnu svou činnost pro BESIP ukončí. »Preventivní práce vzhledem k bezpečnosti u nás stojí na třech pilířích, kterými jsou Ústecký kraj, dopravní policie a Honza Pechout jako ikona BESIPU v České republice. Děkuji mu za roky obětavé práce a připomínám, že bude velmi obtížné jej, jeho znalosti, zkušenosti a elán nahradit,« řekl náměstek Komínek s tím, že spolupráci s BESIP ukončí Pechout k 30. červnu 2019.

Náměstek hejtmana pro dopravu Jaroslav Komínek (KSČM).

V Ústeckém kraji bylo mezi roky 2014–2018 vytipováno 17 rizikových míst. Z nich šest už bylo upraveno a devět jich je v řešení. Na letošní konferenci byla představena další dvě místa, ve kterých od začátku roku 2014 došlo k 22 nehodám, během nichž byly tři osoby zraněny těžce, a 32 osob bylo zraněno lehce. Celkové škody přesáhly částku 38 milionů korun. Zde by mohly být provedeny poměrně jednoduché úpravy vedoucí ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu.

V rámci přednáškových bloků konference se odborníci z Centra dopravního výzkumu zaměřili na zpracovanou aktualizaci Národní strategie bezpečnosti silničního provozu. Dopravní policie představila analýzu nehodovosti a její příčiny na komunikacích Ústeckého kraje. Odborníci ze společnosti DEKRA CZ prezentovali přednášku na téma Ztráta pozornosti při řízení motorového vozidla. Společnost AŽD Praha, s. r. o., představila telematická řešení pro městskou a meziměstskou dopravu.

V loňském roce zemřelo na silnicích České republiky 565 osob. Počet obětí tak meziročně vzrostl o 63 osob, tj. o 12,5 procenta. Došlo také ke zvýšení počtu těžce zraněných, a to z 2339 na 2465. V Ústeckém kraji zaregistrovaly statistiky nehod 37 usmrcených, o 10 osob méně než v roce 2017. Rozdíl tak činí v poklesu 22 procent. Mírně se také snížil počet těžce zraněných, a to ze 198 na 186 osob. Cyklus Dopravních konferencí s BESIPEM a Fondem zábrany škod chce napomoci tato čísla snížit. Klíčem k dalšímu snižování následků dopravních nehod jsou systémový přístup a konkrétní preventivní aktivity na regionální úrovni.

(za)


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 7, celkem 2 hlasy.

(za)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.