Jsem zvědav, jak se k tomu postaví

Tak vám nevím, v Praze lze zřejmě všechno. Nejsem Pražák, ale Prahu mám rád. To, co se tam ovšem v poslední době děje, mě klidným nenechává. Nemám na mysli ty neustálé demonstrace proti tomu a tomu nebo někomu či něčemu. V poslední době je módní demonstrovat za svobodu justice, jako by byla ohrožena. Prý proto, že ministryní se stala právnička Benešová, která má prý blízko k prezidentu Zemanovi. Sice si neumím představit, jak by to udělala, aby podle jejího přání rozhodovali soudci a jednali státní zástupci, ale zřejmě ti pravicoví demonstranti mají zkušenosti, když »jejich lidé« vládli tomuto resortu. Jen tak namátkou vzpomínám na ministra Němce, který propustil – a nikdo mě nepřesvědčí, že to bylo z čistého přátelství – katarského prince, kterému tady u nás se víc než zalíbily nezletilé.

Dnes jiný problém ukazuje na to, že v Praze si každý, kdo je na správné straně, může dělat, co chce. Ve středu sochař Váňa si se svým týmem jednoduše zabral kus Staroměstského náměstí, ohradil si ho a začal kopat. Prý tady bude znovu stát Mariánský sloup, který byl zničen v listopadu roku 1918 jako připomínka hanby českého národa a vítězství habsburské moci. To, že jde o poděkování za to, že město bylo zachráněno zásahem Matky Boží, lze namlouvat jen psychicky narušeným jedincům, i když se o to i církev nejsvatější snaží. Pan sochař má prý sice stavební povolení, které dostal víbůhproč, ale zastupitelstvo hlavního města svým rozhodnutím znovuvztyčení sloupu zastavilo. Nikdo navíc nevydal souhlas s kopáním uprostřed náměstí. A to, že by pan Váňa chtěl takto zabránit dalším protibabišovským demonstracím na Staroměstském, nikoli dodatečně prosadit souhlas s postavením sloupu, je pochopitelně nesmysl. Jde o to, prosadit své a moc úřední prostě nevzít na vědomí.

Jsem zvědav, jak se vedení města postaví k tomuto jasnému porušení zákonů. Jak budou potrestáni ti, co svévolně začali odstraňovat dlažbu na památném Staroměstském náměstí, protože jenom »ty, ty, ty« zřejmě nezastaví další svévolné akce.

Milan ŠPÁS


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 5.3, celkem 46 hlasů.

Milan ŠPÁS

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


donald.kaczerowski
2019-06-02 09:50
joska.korinek - Všichni divní, jenom Kořínek normální? A náplava
vyžíračů? Odkud asi tak přišli? Ještě, že jste Kořínku zůstal
doma.
joska.korinek
2019-06-02 08:48
Praha je jistě zajímavé město se zajímavými osobnostmi z minulosti.
Líbila se mi, když jsem tam trávil prázdniny v r. 47, v době Festivalu
mládeže a studentstva, hezká byla i v r. 55 za I. Spartakiády.
Později, když jsem koketoval s uměním a jezdil na konzultace k panu
Kareninovi, se mi také líbila. Ještě to ušlo, když jsme tam byli na
dovolené na konci sedmdesátých let. Naposledy jsem ji navtívil před
třiadvaceti roky; a to už se mi nelíbila. Nepořádek, zmatek, divní
lidé, turisté a náplava vyžíračů výhod, budižkničemů,
pseudovzdělanců a pseudoumělců. Už tam nepojedu. Nebyl jsem tam ani
včera, když tam v Lucerně vystupovala má pravnučka ve skupině
poskakujících školaček.
jarprchal43
2019-06-01 21:13
Ještě jsme si neřekli, kdo Mariánský sloup strhnul. Nebyl to lid, ale
lůza vedená Frantou Sauerem ze Žižkova. Opilcem a anarchistou, který
byl věčně ve střetu se zákonem a jednou byl dokonce vězněn. Nikoliv
za politiku, ale za pašování cukerínu. Za stržení sloupu se dostal za
první republiky před soud, který jeho čin shledal za promlčený.
Bohužel. Komunisté ho glorifikovali, protože vystupuje v románové
agitce Ivana Olbrachta Anna proletářka, a protože přispíval do
komunistických novin. Ke cti mu budiž přičteno, že byl prvním
vydavatelem Haškova Švejka. A že byl na konci války zatčen pro
šíření spisů T. G. Masaryka. Před smrtí v roce 1947 se údajně
vyzpovídal a požádal církev o odpuštění za stržení sloupu.
janmakovicka
2019-06-01 15:35
Mariánský sloup byl vskutku postaven po třicetileté válce jako dík
Panně Marii za to, že (podle katolíků) pomohla Pražanům ubránit se
proti Švédům. To je oficiální interpretace důvodu stavby
Mariánského sloupu, jehož umělecká kvalita byla nesporná. Věci jsou
ale složitější. Na počátku 17. století byli Češi (většina)
protestanty. Za války, která se často odehrávala na našem území,
jsme ztratili asi třetinu obyvatelstva, kteří dílem dobrovolně a
dílem nuceně museli opustit svou vlast (Komenský aj.) Vítězství
katolíků na Bílé hoře znamenalo upevnění vlády Habsburků, ztrátu
samostatnosti a nastolení totalitního katolického režimu, což bylo
spojeno s násilným pokatoličtěním českého národa a ohrožením
jeho existence. Ať už byly důvody stavby Mariánského sloupu jakékoli,
bylo nejdůležitější, jak veřejnost vnímala tuto stavbu : zřejmě
jako symbol habsburské nadvlády. A to byl hlavní důvod proč došlo ke
zboření toho sloupu.
jarprchal43
2019-05-31 19:56
velkymaxmilian - Hájek tady nedávno posílal všechny umělce k lopatě.
Co byste chtěl po takovém ignorantovi.
velkymaxmilian
2019-05-31 18:48
Pouze absolutní kulturní barbar nezná Hájku sochaře Jana Jiřího
Bendla. Jste na úrovni toho žižkovského vagabunda...
hajek.jiri51
2019-05-31 17:35
Zatím co většina českého národa v pobělohorské době nedala na
Habsburky dopustit, pár vyšinutých jedinců si dovolilo mít jiný
názor a povalilo, za protestů všech pravověrných ten sloupek, jistě
nedocenitelné umělecké hodnoty. Nebo o jakém
"překrucování" historie je řeč?
velkymaxmilian
2019-05-31 09:58
Akademický sochař Petr Váňa a jeho přátelé se rozebráním asi sedmi
čtverečních metrů (a opětovném uvedení do původního stavu),
dlažby dopustili přestupku, jehož řešení je v kompetenci MČ Praha 1.
Mariánský sloup byl slavnostně vztyčen v roce 1652 jako projev díků
Pražanům a Panně Marii za úspěšnou obranu pražského souměstí
před Švédy v roce 1648. Sloup vysvětil pražský arcibiskup kardinál z
Harrachu 13. července 1652 za přítomnosti císaře a českého krále
Ferdinanda III. a budoucího českého krále jeho syna Ferdinanda IV.
Vzhledově analogické sloupy vztyčené na oslavu vítězství nad Švédy
byly vztyčeny tři, mimo Prahu ve Vídni a Mnichově. Naprostou, přímo
patologickou tupostí je tvrzení, že sloup byl symbolem " porobení
českého národa Habsburky" a podobné lživé žvásty (autory jsou
lidé, kteří se nejsou schopni smířit s tím, že rod Habsburků na
český trůn instaloval český zemský sněm již v roce 1526 a tento rod
zde vládl až do roku 1918, což je z hlediska českých královských
dynastií rekordní doba). Váňova replika sloupu je hotova již deset(!)
let. Fanatičtí odpůrci neradi slyší, že má pro svoji podobu i
oficiální "požehnání" od Ekumenické akademie (ve spodní
části sloupu po dohodě nejsou repliky soch andělů zápasících se
zlem, což by mohlo být vykládáno jako symbol boje proti
neřímskokatolickým církvím). Mariánský sloup na Staroměstské
náměstí historicky patří, stejně tak jako umělecky nesmírně cenná
socha maršála Radeckého na Malostranské. To může popírat pouze
nezajímavá minorita profesionálních falzifikátorů historie, kteří
doufejme ve finále "sklapnou kufry"...
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.