Zámek Valtice, hlavní sídlo rodiny Lichtenštejnů do roku 1945. FOTO - wikimedia commons

Lichtenštejnové žádají pozemky v ČR

Česká republika považuje sporné minulostní otázky za uzavřené. Nemovitý majetek Lichtenštejnů na území ČR byl zabaven po druhé světové válce na základě tzv. Benešových dekretů. Ty měly oporu v mezinárodním právu v Dohodě o reparacích od Německa, o zřízení Mezispojeneckého reparačního úřadu a o vrácení měnového zlata z Paříže z roku 1945.

V odpovědi na interpelaci místopředsedy sněmovního výboru pro evropské záležitosti Jiřího Valenty (KSČM) to uvedl premiér Andrej Babiš (ANO). »Lichtenštejnská strana prostřednictvím dědičného prince Aloise nyní drze požaduje navrácení 60 tisíc hektarů majetku, převážně lesů, jinak prý začne rozesílat žaloby. Nedávno jste tvrdil v souvislosti s mým požadavkem na vládní iniciativu při vymáhání oprávněných válečných reparací na Německu, že již nechcete otevírat staré rány a narušovat tak poválečné evropské uspořádání. Teď ale sám musíte přece vidět, že se toto děje,« obrátil se na premiéra komunistický poslanec. Valentu zajímal Babišův názor na aktuální stav na evropské politické scéně, kdy »země poškozené ve druhé světové válce jsou v defenzivě, přičemž kolaboranti, zrádci, či dokonce viníci největšího světového válečného konfliktu s desítkami milionů mrtvých na kontě, jsou opět ‚na koni‘«. Lichtenštejnská strana podle Valenty cítí potřebu otevírat majetkoprávní otázky z minulosti a v případě jejího úspěchu ČR velice rychle zaznamená vlnu dalších žádostí o navracení zkonfiskovaného majetku a novodobá historie tak bude již přepsána úplně. Komunistickému poslanci vadí, že neregistruje příslušné kroky na mezinárodní scéně k nápravě tohoto stavu.

Místopředseda sněmovního výboru pro evropské záležitosti Jiří Valenta (KSČM).

ČR se domáhá svých práv

Babiš uvedl, že nyní jsou před soudy dva spory. Spor vedený obvodním soudem Praha východ, kdy předmětem řízení je žaloba na určení vlastnictví, kdy ČR, respektive Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, vystupuje ve sporu jako žalobce a Fürst von Liechtenstein Stiftung, resp. Nadace knížete z Lichtenštejna, je žalovaná strana. »Česká republika se domáhá určení, že je vlastníkem nemovitých věcí, respektive podílu na nich, které jsou blíže specifikovány v žalobě,« řekl premiér s tím, že obvodní soud Praha východ v listopadu 2015 vyhověl žalobě Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a rozhodl, že pozemky byly znárodněny na základě tzv. Benešových dekretů a jejich vlastníkem je ČR. Krajský soud v Praze pak potvrdil v květnu 2016 rozhodnutí obvodního soudu Praha východ. Nadace podala proti rozhodnutí Krajského soudu v Praze v zákonné dvouměsíční lhůtě dovolání. Nejvyšší soud v dubnu 2017 potvrdil rozhodnutí odvolacího soudu a lichtenštejnská strana následně v červenci 2017 podala stížnost k Ústavnímu soudu. »Dle našich informací nebylo ve věci doposud nařízeno jednání,« řekl ve Sněmovně premiér Babiš.

Jsou zde i velmi aktuální požadavky. »S ohledem na obavy Lichtenštejnska, že k 31. 12. 2018 by mohlo dojít dle přechodných ustanovení občanského zákoníku k vydržení nemovitostí Českou republikou i v případech, kdy není prokázán právní důvod nabytí vlastnictví, podala nadace a kníže Hans-Adam II. von und zu Liechtenstein žaloby k českým soudům vůči značnému počtu českých subjektů na vyklizení a žalobu na určení vlastnického práva k nemovitostem,« zdůraznil premiér s tím, že nemovitosti, především pozemky, se nacházejí na celém území ČR. Žaloby byly podány v prosinci 2018 a dosud nebylo nařízeno jednání. Zájmy ČR v řízení hájí Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, který spolupracuje s ostatními dotčenými orgány včetně ministerstva zahraničí.

Chybí jasné stanovisko vlády

Andrej Babiš také zdůraznil, že devět let po navázání diplomatických styků se česko-lichtenštejnské vztahy nacházejí ve výborném stavu. Svědčí o tom podle jeho slov i aktuální zřízení honorárního konzulátu ČR ve Vaduzu. »My si vysoce ceníme odborné práce česko-lichtenštejnské komise historiků a projekt společné webové stránky považujeme za jedinečný konstruktivní počin,« doplnil premiér a dodal, že tyto a mnohé další činnosti a komunikace jsou dokladem, že i když »máme na některé události v minulosti odlišné názory, jak uvádí společné prohlášení z roku 2014, jsme schopni nalézat a realizovat pozitivní agendu směrem do budoucna«.

Poslanec Valenta nicméně dodal, že zatímco Polsko a Řecko dokonce za mezinárodně uznané, a tedy oprávněné reparace usilovně bojují, a to velice aktivně, on nikde neregistruje ani náznak reakce české vlády k obhajobě alespoň vlastního majetku. I proto zde máme potom podle jeho slov další nestoudné majetkové požadavků rodů, jako jsou Des Fours Walderode, Černínů, Serényů a dalších. »Chybí totiž tady vaše jasné a hlavně hlasité stanovisko, které byste měl prezentovat ve strukturách EU, kde byste měl jasně deklarovat, že když majetkové spory západoevropské šlechty s českým státem, potom stamiliardové reparace od Německa,« obrátil se na předsedu vlády Valenta.

Premiér už jen řekl, že se k tomu, co ČR v této věci dělá, vyjádřil. Seznámil se s různými analýzami, a pokud na to má Valenta jiný názor, a Sněmovna se vysloví identicky, nemá problém o tom diskutovat velice konkrétně za účasti skutečných odborníků a právníků.

(ku)


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 6.6, celkem 17 hlasů.

(ku)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


velkymaxmilian
2019-06-04 19:47
@pleningeri: Vzdělaní lidé, což není rozhodně příklad zdejších
"levicových" diskutérů, zcela určitě neznají práci
Prof.Josefa Pekaře "Omaly a nebezpečí pozemkové reformy". Tou
reagoval na zákon č.215/1918 Sb. "o obstavení velkostatků"
(známý též jako záborový zákon, šlo o vyvlastnění majetků
šlechty). Jeho prognóza významného propadu zemědělské výroby,
která skutčně provázela 1.republiku byla pravdivá. Ještě štěstí,
že se Pekař nedožil kolektivizace po roce 1948. Citovaná publikace
Pekaře byla jednou z prvních, která po únoru 1948 skončila ve stoupě,
že vám to nic neříká je vaším problémem...
mira.ben
2019-06-04 10:07
pleningeri: A on je nějaký konkrétní důvod, aby byly hrady a zámky v
držení státu? Stát pro ně má nějaké využití, aniž by je
znehodnotil jako se dělo v minulosti, nebo chce majetek jen
shromažďovat, aby nebyl v soukromém vlastnictví?
pleningeri
2019-06-04 09:11
Když potomku rodu ze Schwarzenberga "vrátili" Orlík, proč ne
dalším šlechticům, že? Přece ze státního krev neteče! Modré
straky třicet let tvrdí, že stát je nejhorší hospodář - když se
ony dostali k moci názorně nám to předvedly.
velkymaxmilian
2019-06-04 09:03
Tato poznámka zde byla včera, pana poslance jsem slušnou formou
upozornil, že "nestoudné" restituční požadavky potomků rodu
Serényů (čti Šerényů) byly již soudně dotaženy, což mu asi
uniklo. Rod dostal zpět 1 500 ha lesů a oba zámky Lomnici u Tišnova a v
Luhačovicích. Proč zde článek "visel" asi hodiny, byl
stažen nato nestačí ani "vyšší dívčí"...
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.