FOTO - internet

Soud dal ČSSD naději, že nebude muset platit

ČSSD uspěla s dovoláním, Nejvyšší soud (NS) vrátil spor sociálních demokratů s dědici právníka Zdeňka Altnera prakticky na začátek. Opět bude rozhodovat Obvodní soud pro Prahu 1. Podle Altnerových dědiců je rozhodnutí Nejvyššího soudu v rozporu s ustálenou judikaturou.

Podle zrušeného verdiktu měla ČSSD vyplatit Altnerovým dědicům více než 300 milionů korun v souvislosti se zastupováním ve sporu o Lidový dům. Podle rozsudku NS však nebylo smluvní ujednání o odměně za právní služby dostatečně určité a není ani jasné, co konkrétně Altner pro stranu vykonal. Proto rozsudek soudu nižší instance zrušil. »Nás těší, že soud dal ČSSD za pravdu,« uvedl předseda ČSSD Jan Hamáček.

»Rozhodnutím Nejvyššího soudu ČR spravedlnost ustoupila formalismu, kterého využívá dlužník, který 19 let neplní smlouvu, dehonestoval našeho tátu jako svého věřitele, ale miliardový majetek, který mu táta zajistil, si užívá a inkasuje z něj příjmy,« uvedli Altnerovi potomci Patrik a Veronika.

NS se zabýval jednak nárokem na odměnu za poskytnuté právní služby, jednak nárokem na smluvní pokutu. Obojí se odvíjí od mandátní smlouvy z roku 1997. Odvolací Městský soud v Praze otázku nároku na odměnu založil na závěru, že obsah smlouvy i provedení sjednané právní pomoci jsou mezi oběma znesvářenými stranami nesporné. Tento závěr ale podle NS neodpovídá obsahu spisu.

NS zdůraznil, že jedinou podmínkou pro vznik nároku na odměnu je advokátem řádně vykonaná činnost. »Odvolací soud při tom vůbec nezjišťoval, jakou právní službu původní žalobce jako advokát pro klienta provedl,« stojí v rozsudku NS.

Obvodní i městský soud pak podle NS nesprávně hodnotily také otázku určitosti ujednání o odměně ve smlouvě mezi ČSSD a Altnerem. Podle NS smlouva dostatečně určitá nebyla. Nejspíš to bude znamenat nutnost vycházet při stanovení odměny ze zákona o advokacii a advokátního tarifu. Kvůli tomu je nutné, aby Altnerovi dědici doložili, jaké právní služby advokát pro stranu provedl. Teprve poté přijde na řadu úvaha, co bude se smluvní pokutou.

Problém tak musí znovu řešit obvodní soud. Podle NS se bude muset zaměřit zejména na přiměřenost pokuty a případný její rozpor s dobrými mravy.

Nárok dědiců byl v minulosti už dokonce v rukou exekutora, ale strana ve stejném roce úspěšně požádala NS o odklad vykonatelnosti. Od té doby se čekalo na verdikt. Vše zdrželo dědické řízení – Altner totiž mezitím zemřel. Ve sporu nyní pokračují jeho potomci Patrik a Veronika.

Místopředseda ČSSD Ondřej Veselý novinářům řekl, že podle jeho názoru by mohla ČSSD jednat s Altnerovými dědici o smíru, kdyby to navrhli. Pokud dědicové přijdou s návrhem na smír, bude ve vedení ČSSD doporučovat na něj přistoupit, dodal Veselý s tím, že dosud vyplacené peníze převyšují to, co dědici nyní mohou vysoudit a smír by se jim tak jistě vyplatil. S návrhem na smír přitom podle něj Altnerovi mohou přijít pouze během soudního sporu, po rozsudku by možný už nebyl.

(ste)


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 4, celkem 8 hlasů.

(ste)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


hajek.jiri51
2019-06-08 10:28
Odměny advokátů za "vykonanou práci" jsou nehorázné. Tak si
to ovšem ti filutové zařídili hned po 89. A nejen oni.
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.