FOTO - internet

Přínos milionů na prevenci kriminality nelze vyhodnotit

Ministerstva vnitra, spravedlnosti a obrany nestanovila při rozdělování podpory na prevenci kriminality měřitelné cíle ani ukazatele, přínos podpory tak většinou nelze vyhodnotit. Vyplývá to z prověrky Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ).

Úřad prověřil peníze, které ministerstva rozdělila v letech 2015 až 2018, kdy ze státního rozpočtu šlo přes 295 mil. Kč na 1230 projektů. Podpora prevence kriminality směřuje např. na kamerové systémy, komunitní práci s dětmi a mládeží, probační a resocializační programy nebo prevenci rizikového chování u vojáků. Nastavený systém ale podle kontrolorů neumožňuje změřit a vyhodnotit, jak konkrétně rozdělené peníze v prevenci kriminality pomohly.

Ministerstvo vnitra rozdělovalo na prevenci kriminality přes 78 procent peněz. Obecné cíle projektů byly například »zvýšení pocitu bezpečí« nebo »omezení možnosti páchání protiprávního jednání«, navíc ministerstvo podle NKÚ podporu nesměrovalo do regionů s nejvyšším počtem trestných činů.

Ministerstvo v reakci uvedlo, že dotace může směřovat pouze tam, kde o ně požádají. »Nejvíce dotací ministerstvo vnitra v posledních letech přidělilo do Ústeckého, Moravskoslezského a Libereckého kraje,« sdělil mluvčí ministerstva Ondřej Krátoška. Ministerstvo už podle něj v posledních letech přijalo opatření, která mají situaci při měření efektivity preventivních programů zlepšit.

Výsledky prověrky je podle stínového ministra vnitra KSČM Zdeňka Ondráčka potřeba vzít jako závažnou informaci na vědomí a příslušné sněmovní výbory se budou muset tímto závěrem vážně zabývat. »Musíme to rozklíčovat a poučit se z toho do budoucnosti, aby se daly tyto programy plnit tak, jak to NKÚ požaduje, v každém případě je nutné jejich zpřesnění,« řekl Haló novinám.

Programy nejsou důstojně naplňovány

Závěry NKÚ nepřekvapily stínového ministra spravedlnosti KSČM Stanislava Grospiče. »Nejde to za současnou ministryni spravedlnosti a obtížně lze říct, že by to šlo i za předchozím ministrem. Jedná se totiž o dlouhodobé programy a i v rámci ústavně právního výboru se mnohokrát diskutovalo o tom, že tyto programy nejsou důstojně naplňovány a využívány, takže mě ten závěr NKÚ příliš nepřekvapuje,« řekl našemu listu.

Kontroloři upozornili na to, že ministerstvo spravedlnosti sice mělo v kontrolovaných letech v prevenci kriminality pět priorit zaměřených na probaci a resocializaci dospělých, podpořilo ale jen tři. »Jedním z důvodů bylo, že ministerstvo programy málo propagovalo. Počet žadatelů byl nízký a ministerstvo schválilo všechny žádosti o podporu,« uvedl NKÚ. Více než polovinu celé podpory tak získaly dva projekty stejné obecně prospěšné společnosti. Naplnit plánovaný počet klientů se nepodařilo u 15 z 31 probačních projektů programů ministerstva.

Podle ministerstva spravedlnosti úspěšnost probačních a resocializačních programů je vyhodnocována až s časovým odstupem, často několika let. »Kritéria jsou obtížně stanovitelná, vzhledem k tomu, že se jedná o oblast psychologických změn v osobnosti pachatele, která se obtížně objektivizuje,« uvedla Lucie Machálková z tiskového oddělení ministerstva spravedlnosti.

Obrana výsledky kontroly nezpochybňuje

Ministerstvo obrany použilo podle NKÚ téměř 90 procent peněz prevence kriminality v souladu se zákonem o vojácích z povolání na volnočasové aktivity, bylo to například na vstupenky na kulturní a sportovní akce pro příslušníky resortu nebo rodiny vojáků z povolání. Na diagnostické a vzdělávací aktivity rozdělilo ministerstvo podle NKÚ jen malou část peněz.

Ministerstvo obrany závěry NKÚ nezpochybňuje. Obrana se podle mluvčího úřadu Jana Pejška hodnocením efektivity preventivních programů intenzivně zabývá. »Dílčí opatření již byla splněna, další jsou průběžně připravována, včetně rozšíření vzdělávacích programů,« uvedl. Podle něj je vyhodnocování účinnosti programů vzhledem ke složité měřitelnosti komplikované, přesto ministerstvo nástroje měření efektivity zapracuje do připravované koncepce.

Stínový ministr obrany KSČM Alexander Černý našemu listu potvrdil, že měřitelnost těchto cílů je skutečně velmi obtížná, výbory se i podle něj touto problematikou již několikrát zabývaly. »V každém případě jakoukoli konkretizaci projektů uvítáme a rádi na tom budeme spolupracovat,« řekl Haló novinám.

(jad)


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 3, celkem 5 hlasů.

(jad)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.