Rozhovor Haló novin s Miroslavem Opálkou, expertem KSČM na důchodovou problematiku

Návrh SPD na minimální důchod zavádí nerovnosti

Poslanci hnutí SPD Tomia Okamury navrhli zavedení minimálního důchodu. Představoval by částku měsíční hranice příjmové chudoby. Loni činila 11 963 korun, letos bude o něco vyšší. Jak se díváte na tento návrh?

V první řadě chci říct, že není pravdou, že nemáme minimální důchod. Předkladatelé sami v důvodové zprávě toto své tvrzení vyvracejí. Dnes činí 4040 Kč. Pod touto hranicí jsou jen poměrné důchody vyplacené spolu s důchody ze zahraničí. Problémem však je nízká výše řady důchodů, a to zejména u starodůchodců, kterým se nízkou valorizací k růstu mezd propadá každým rokem jejich náhradový poměr, což je po 15 letech bolestné.

Jde o velmi citlivé téma a jsem si vědom, že mnoho lidí jím SPD osloví. Potenciálně se tento návrh týká 1,3 milionu důchodců. Vylučují sice rentiéry, ale pracující důchodce nikoli. Návrh zavádí nerovnosti. Dotčení však nebudou ochotni zvažovat protiargumenty. Jenže proti falešným, nepřesným a zavádějícím »faktům« nelze mlčet. SPD totiž téměř vždy předloží nějaký návrh, který není finančně krytý, a je připraven nekvalifikovaně a technicky nereálně. Po jeho zamítnutí pak donekonečna prohlašuje, že přišli s řešením, ale ostatní jejich návrh zamítli.

Tuto agresivní populistickou politiku si představitelé SPD mohou dovolit, protože občané neznají celé pozadí a podrobnosti. Proto ji úspěšně provozují a sbírají za ni volební preference. Já se vždy soustředil na odbornost, ale jak je vidět, úspěch mají často populismus a demagogie.

SPD v důvodové zprávě k návrhu uvádí, že odpracování desítek roků pro společnost je jistě dostatečným důvodem k přiznání důchodu alespoň na minimální úrovni nezbytné k důstojnému přežití. Souhlasíte s takovým odůvodněním návrhu?

Základní teze KSČM byla a je, že kdo poctivě pracoval, musí mít nárok na solidní důchod. Jenže zde pozor na falešnou solidaritu! Odpracované roky nic nehovoří o odpracovaných hodinách či o výši odvedeného pojistného. Důchodové pojištění není sociální dávka, ale plnění z pojistného, i když jsou v pojistné matematice použity různé algoritmy, redukce, solidarita i zásluhovost, kterou zvýšil Ústavní soud ČR.

Položme si proto např. otázku: Je spravedlivé, aby stejný minimální důchod měla například žena, která pracovala plných osm hodin, i ta, která měla jen čtyř- či šestihodinový úvazek?

Nebo - je spravedlivé, aby stejný minimální důchod měl zaměstnanec, který odváděl pojistné ze sta procent své mzdy, i živnostník, který platil jen z padesáti procent svého optimalizovaného zisku? Přece nemůžeme hodit za hlavu zásluhovost, která je pobídkou a motivací k poctivé práci i k placení důchodového pojištění! Také za socialismu přece platilo heslo »Podle zásluh«.

Také nelze přenášet na ČSSZ, která přerozděluje vybrané pojistné, problematiku Úřadu práce ČR v hmotné nouzi či státní sociální podpoře. To je systémově špatně. Zrušme tedy důchodové pojištění a zaveďme zpátky důchodové zajištění.

Takže návrh SPD nevidíte jako cestu, jak zlepšit životní podmínky starších lidí?

Mám obavu, že návrhy SPD, návrh tohoto zákona v tisku 500, stejně jako obdobný pozměňovací návrh přednesený na výboru pro sociální politiku k tisku 452, mají jen pokrytecký záměr. S vědomím toho, že neprojdou, využít následně každé příležitosti k ohlupování voličů a dehonestaci politických konkurentů.

Životní podmínky seniorů, stejně jako rodin s dětmi, je třeba zlepšovat, ale ne cestou, která vytvoří polovinu důchodců s rovným důchodem. Nakonec by nedostatek financí v takovém případě vedl k rovnému státnímu důchodu pro všechny, což byl návrh ODS s tím, že zásluhovost bude zabezpečena důchodem z kapitálového III. pilíře.

Jaké změny by uvítala KSČM pro zlepšení situace důchodců?

Požadovali jsme vyšší valorizaci minimální procentní – zásluhové složky důchodu (dnes 770 Kč) a navýšení pevné složky na úroveň zvyšujícího se životního minima (dnes 3270 Kč). Dále nám jde o dvourychlostní valorizace. U starodůchodců o vyšší částky k dorovnání propadu náhradového poměru a jako ochrana proti chudobě. Ale vždy i s udržením zásluhových parametrů, jinak ztratíme pro I. pilíř motivaci k dostatečným odvodům.

Prioritou je hledat politickou shodu na vícezdrojovém financování státních důchodů. My dáváme na důchody 8,1 % HDP, průměr EU je 10 % a Rakousko či Francie dává 12 %. Potřebné je především zvyšovat náš růst HDP i na hlavu a přiblížit naše mzdy evropské patnáctce. Z vyšších mezd budou i vyšší odvody a z nich vyšší důchody. Není pravdou, že budou chybět peníze. Nestrašme lidi! Je jen potřebné jinak přerozdělit nově vytvořený produkt a snížit stupeň vykořisťování, kdy majitelům zůstává stále více a zaměstnancům i důchodcům poměrově stále méně. Cesta je v progresivních daních, nápravě vnitropodnikových cen (matka – dcera), zdaňování neproduktivních dividend, v boji za vyšší mzdy atd.

Jenže SPD slibuje falešně, nezodpovědně a nereálně razantní zvýšení nízkých důchodů již od 1. ledna 2020, a to se bude mnoha voličům líbit.

Jana DUBNIČKOVÁ


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 5.7, celkem 50 hlasů.

Jana DUBNIČKOVÁ

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


levicovyvolic
2019-06-29 18:39
Plnění podle placeného pojistného? Podle téhle logiky by i zdravotní
POJIŠTĚNÍ mělo mít různé plnění, že? Třeba ten co platil málo,
by neměl nárok na drahé operace, že? Pojistné se to sice jmenuje, ale
ve skutečnosti jsou to zase jen DANĚ, protože se platí podle výdělku.
Pojistné se platí třeba za auto nebo dům bez ohledu na výdělek! A z
daní je vždycky rovné plnění! Učitel na ZŠ je placen státem pro
děti poslance i uklízečky. Stejně! .....Takže podle logiky
"zásluhářů" takový poslanec má automaticky větší
zásluhy, protože mu stát dává mnohem větší plat než učiteli a
určil tedy, že poslanec má větší zásluhy a větší důchod a
učitel nemá možnost dosáhnout větších zásluh. .... Pokud je
práce důležitější, je lépe placená a zaměstnanec má možnost si
na důchod spořit. Ten učitel tu možnost nemá a dostane navíc menší
důchod. ......Minimální důchod ve výši, která zajistí důstojný
život JE spravedlivý. Byl i za socialismu, můj děda ho bral. Od 192
Kčs v 50. letech postupně narostl až na 1000 Kčs (=10-12 tisíc Kč) v
roce 1989. Když na to bylo před 30 lety, proč ne teď? SPD v podstatě
navrhla výši MD, která tu byla před 30 lety! Prostě se ušetří na
armádě (vrtulníky, žoldáci atd.) Nečekal bych, že zrovna komunisté
se přidají k asociální pravici. Bolí to...
hajek.jiri51
2019-06-20 18:54
Každý by měl mít důchod podle toho, kolik do důchodového fondu
přispěl. Extrémy by se měli řešit státem následně a ne na úkor
fondu.
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.