Reklama

Na Hlávkově zámku předány Hlávkovy ceny

V krásném prostředí Sálu Českého kvarteta na zámku v Lužanech u Přeštic, který obýval mecenáš české vědy a umění, věhlasný architekt, stavitel a první prezident České akademie věd a umění Josef Hlávka (1831-1908), byly v pondělí 17. června předány Ceny Josefa Hlávky za vědeckou literaturu za rok 2018. Přítomen byl i tvůrčí a manažerský Hlávkův duch, který prostupuje všemi prostory lužanského zámku.

Ceny uděluje společně Nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových a Nadace Český literární fond ve čtyřech kategoriích: společenské vědy, vědy o živé přírodě, vědy o neživé přírodě a lékařské vědy. Ceny za vědeckou literaturu jsou udělovány od roku 1993, tradice spolupráce s Nadací ČLF se odvíjí od roku 2013.

Odborná porota posoudila 58 nominovaných původních vědeckých monografií a publikací. V oblasti společenských věd se laureáty stali historici Dagmar Hájková a Pavel Horák s širokým kolektivem několika desítek spolupracovníků za obsáhlou knihu Republika Československá 1918-1939. »Rozsáhlá publikace má důkladně promyšlený obsah. V případě kolektivních prací nebývá výsledné dílo ujednocené, Republika Československá je téměř výjimkou, a tak si čtenář počte,« ocenil knihu historik profesor Robert Kvaček, který knihu přiblížil ve svém laudatiu. Kvaček se současně kriticky dotkl současné české publicistiky, která i v roce 100. výročí vzniku Československé republiky vykazovala »mnoho ataků na československou státní ideu«.

V oblasti věd o neživé přírodě byl oceněn vědecký pracovník Matematického ústavu Akademie věd profesor Michael Křížek a kolektiv za práci Abelova cena, nejvyšší ocenění za matematiku. »Matematika je všude, je základem všech přírodních věd,« zdůraznil autor a upozornil, že každý běžný přístroj, který využívá téměř každý z nás, jako například mobilní telefon, byl vyvinut právě díky aplikaci matematických postupů. Matematika nás zcela obklopuje, podtrhl.

V oboru lékařských věd byly oceněny docentka Jarmila Drábková a vrchní sestra Soňa Hájková za práci Následná intenzivní péče. Dílo bylo shledáno jako mimořádně kvalitní, v současné etapě prudkého rozvoje medicíny velmi potřebné. Je strukturováno do 600 stran, jedná se vlastně o učebnici tohoto lékařsko-pečovatelského oboru. Následná intenzivní péče pojí v sobě profesionalitu odbornou i lidskou empatii, a právě obojí se snoubilo i v publikaci, tedy aspekty medicínské a ošetřovatelské.

V oblasti věd o živé přírodě byl oceněn profesor Oldřich Eliška za svou práci Lymfologie. Jedná se o první českou monografii o lymfě pro lékaře. »Lymfa je rodu ženského, proto je rozmarná,« řekl s vtipem profesor Eliška a laikům přiblížil, k čemu je pro lidské zdraví tato tekutina důležitá – díky lymfě máme imunitu. A protože je profesor Eliška milovníkem svižného rokenrolu, jak se hosté slavnostní akce dozvěděli, doporučil všem pěstovat vhodné sporty, které »osvěží mozek«.

Předání Cen Josefa Hlávky uvedl předseda správní rady Nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových profesor Václav Pavlíček, který poté pozval účastníky na malý koncert do kaple lužanského zámku. Právě tam, kde například Mistr Antonín Dvořák osobně řídil premiéru své Mše D-dur Lužanské, k jejímuž napsání se inspiroval právě při svých pobytech na zámku, což umožnila Hlávkova pohostinnost.

Posláním Nadace Nadání založené z vůle Josefa Hlávky je podporovat vědecké, literární a umělecké snahy českého národa, přispívat k uspokojování jeho kulturních potřeb a podporovat potřebné a nadané studující na českých vysokých školách. Zvláštní pozornost nadační činnost věnuje v souladu s vůlí zakladatel péči o český jazyk v oblasti vzdělání, výuky a vědecké práce.

(mh)

FOTO – Haló noviny/Monika HOŘENÍ


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 7, celkem 5 hlasů.

(mh)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama
Podrobné hledání
--
Reklama

Reklama