Na tiskové konferenci zleva Pavel Hubený, Zdeněk Štefek, Zbyněk Coufal a Jiřina Fialová.

Zelená investicím do rozvoje Středočeského kraje

Středočeský kraj chce v letech 2020 až 2024 zvýšit investice na 700 až 850 milionů korun ročně, což je značný nárůst proti minulosti. Rozpočet schválený na letošní rok počítá s investičními výdaji 450 milionů korun. Vyplývá to z rozpočtového výhledu, který schválili krajští zastupitelé.

»Zastupitelstvo dává výhledem jednoznačně najevo, že i v dalším programovém období chce maximálně čerpat evropské dotace, kde již ale bude mnohem větší podíl vlastního spolufinancování. Jednoznačně dává zelenou investicím do rozvoje kraje,« řekl předseda klubu zastupitelů KSČM Zdeněk Štefek. Nárůst investic se však neobejde bez nového dvoumiliardového úvěru určeného na předfinancování a kofinancování evropských projektů.

Rizika memoranda

Zastupitelé za KSČM kriticky pohlížejí na rizika přijatého memoranda s Kyjevskou oblastí, které bylo schváleno pomocí hlasů opozice. »Nemáme nic proti ukrajinskému lidu, mnoho z nich i zahynulo v řadách Rudé armády při osvobozování naší vlasti od fašismu. A máme mezi Ukrajinci i dnes dost přátel. Ale určitě bychom nemohli podpořit, pokud by praktickým výstupem spolupráce byla krajská podpora ministerské iniciativy ČSSD, v rámci které by měl mít ukrajinský dělník u nás větší plat než dělník náš. Také vnímáme, že Ukrajina je ve složité domácí situaci, jsou tam glorifikováni banderovci, kterým padlo za oběť i mnoho našich spoluobčanů, mají dokonce status válečných veteránů; ne všechny strany tam mohou kandidovat ve volbách a tak bychom mohli pokračovat. Náš klub tedy pro memorandum hlasovat nebude, pokud ale praktické kroky kraje posílí mezinárodní tlak proti projevům fašismu na Ukrajině, určitě je podpoříme,« vysvětlil již na tiskové konferenci před jednáním zastupitelů Štefek.

Opatření proti suchu

Zastupitelé za KSČM považují dlouhodobě důležité téma zadržování vody v krajině, tedy opatření proti suchu. »Jsme rádi, že se daří plnit prioritu podporovat rozvoj infrastruktury i na malých obcích, do vodovodů a kanalizací jde nejvíce prostředků v historii, propojujeme i vodohospodářské soustavy, třeba podél připravované D3 nebo na vytipovaných klíčových místech a na kraji funguje i speciální pracovní komise,« uvedl předseda komise pro majetek Pavel Hubený. Klub tak svou činností navazuje i na parlamentní inciativu komunistických poslanců, kteří navrhli ústavní zákon o ochraně vodních zdrojů. Zastupitelstvo schválilo zpracování koncepce udržitelného hospodaření s vodou, na které by se mělo pracovat společně s Českou zemědělskou univerzitou a která by se měla projevit i v Zásadách územního rozvoje kraje.

Optimalizace nesmí být likvidace

Na jednání se projednávala také informace k optimalizaci krajské školské soustavy. »Informace je souhrnem výstupů z expertní skupiny zřízené právě k optimalizaci školství. Náš postoj k této otázce je konzistentní. Plně podporujeme aktivity směřující k potřebné optimalizaci krajské školské soustavy. Stále však zdůrazňujeme, že tento proces musí být postaven na jasné koncepci. Nesmí docházet k nekoncepčnímu slučování a rušení škol,« podotkl člen expertní skupiny pro optimalizaci školství Zbyněk Coufal a doplnil: »Vnímáme i, že expertní skupina směřuje k návrhu omezeného statického souboru kritérií, jimiž mají být I. ekonomická udržitelnost školy, II. oborová optimalizace a III. kvalita výchovně vzdělávacího procesu. Dle našeho názoru stojí před odborem školství a expertní skupinou nelehký úkol tyto soubory kritérií doplnit i o další, řekněme doplňující kritéria, jako je demografický vývoj, potřeba oborů, dostupnost a spádovost školy a podobně. V neposlední řadě se musí koncepční model opírat o novější materiál, než je Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR 2015-2020.«

(zku)

FOTO - Pavlína HLADÍKOVÁ


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 7, celkem 3 hlasy.

(zku)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.