Ilustrační FOTO - Pixabay

Nový zákon má zrychlit povolování staveb

Vláda schválila věcný záměr nového stavebního zákona, který má urychlit a zjednodušit povolování staveb. Harmonogram počítá s platností zákona od roku 2021. Podle ministerstva pro místní rozvoj (MMR), které zákon předkládá, by se mělo povolovací řízení u staveb ze současného průměru 5,4 roku zkrátit na jeden rok. Podle kritiků ale zákon nahrává developerům, popírá veřejné zájmy, jako je například ochrana přírody, a otevírá prostor pro korupci.

Návrh počítá s tím, že se územní řízení, stavební řízení a posouzení vlivů na životní prostředí (EIA) sloučí do jednotného povolovacího řízení. Měl by vzniknout Nejvyšší stavební úřad, který bude součástí státní správy. Důležitou součástí je podle MMR digitalizace stavební agendy od územně plánovacích dokumentací, přes digitální technickou mapu, projektové dokumentace staveb až po elektronický spis stavebních úřadů.

Kromě nového stavebního zákona připravuje MMR novelu stávajícího, která zavádí takzvanou fikci souhlasu. To znamená, že pokud se úřad nevyjádří ve třicetidenní lhůtě (ve složitějších případech 60 dní), bude se žádost považovat za vyřízenou. Někteří kritici v tom vidí prostor pro korupci, protože úředník by podle nich úmyslně nemusel konat.

To odmítá prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý. »Hovoříme o fikci doručení. V případě zákona o urychlení výstavby dopravní infrastruktury funguje už rok a osvědčila se. Navíc úředníci budou za svá rozhodnutí odpovědní. Pokud úředníci úmyslně založí spis a nebudou se mu věnovat, bude znamenat, že se z takového jednání budou zodpovídat,« uvedl.

Hospodářská komora pomáhala při přípravě zákona ministerstvu pro místní rozvoj (MMR). To některé organizace kritizují.

Neziskovky reptají

Například spolek Český národní komitét Mezinárodní rady pro památky a sídla tvrdí, že návrh protežuje zájmy developerů na úkor ochrany památek, neřeší zrychlení výstavby pro drobné stavebníky a buduje drahý systém integrovaného stavebního úřadu. Ten podle této neziskovky představuje vysoce korupční prostředí. Tvrzení, že zákon nahrává velkým developerům, Dlouhý označil za lež.

Podle asociace ekologických organizací Zelený kruh není návrh v souladu s legislativou EU, nemá vypořádány stovky věcných rozporů a současnou situaci v povolování staveb může ještě zhoršit.

Návrh zákona naopak vítají zástupci stavebních firem a developerů. Současný stav, kdy se na povolení většího projektu čeká někdy i přes deset let, považují za neudržitelný. Podle nich je to jednou z hlavních příčin současného výrazného růstu cen bytů. Podle údajů Světové banky je Česko v rychlosti povolování staveb na 156. místě ze 190 posuzovaných zemí.

Práva mají být zachována

Podle MMR patří mezi důležité body připravovaného zákona zachování všech účastenských práv obcí, sousedů, dotčených osob i občanské veřejnosti, včetně práva na odvolání a soudní přezkum.

Harmonogram počítá s tím, že paragrafové znění by mělo být vypracováno do konce října letošního roku. Po vypořádání připomínek v meziresortním řízení a projednání návrhu zákona legislativní radou by měla vláda návrh zákona schválit do konce června 2020. Po projednání oběma komorami Parlamentu by ho měl v listopadu 2020 schválit prezident. Platný by měl být od roku 2021. Podle některých odborníků ale není takový plán reálný.


Přínosem Nejvyššího stavebního úřadu si nejsem jist

Otázky Haló novin pro Pavla Hojdu (KSČM), stínového ministra průmyslu a obchodu

Jak vnímáte návrh nového stavebního zákona z pohledu zastupitele města a kraje?

Jako zastupitel města a kraje musím přivítat novelizaci z pohledu možného urychlení procesu přípravy staveb a pokud opravdu budou zachovány možnosti uplatnění účastenských práv obcí, sousedů, dotčených osob i občanské veřejnosti, včetně práva na odvolání a soudní přezkum, pak se domnívám, že se jedná o správný směr a záměr nového stavebního zákona.

Protežuje podle vašeho názoru návrh developery na úkor obcí a spolků?

Ano, developeři budou mít rychlejší možnost realizace od záměru až po finální realizaci stavby. Domnívám se však, že pokud budou dodrženy postupy a možnosti uplatnění účastenských práv, neměla by být rychlost přípravy stavby problémem, ale naopak výhodou oproti stávající situaci v investiční výstavbě. Neobávám se, že by obce neměly možnost si pohlídat uplatnění svých práv a zájmů pro veřejný prostor při přípravném řízení, existuje ale jedno období, které bude pro obce kritické, a to období těsně před a cca dva až tři měsíce po obecních volbách, kdy se ustavuje nové zastupitelstvo a nové vedení obce. Bohužel u spolků mnohdy převažuje zájem zmařit realizaci stavby i proti zájmu společnosti a obce. Ideální by bylo, kdyby spolky více spolupracovaly s obcemi a nemařily mnohdy zbytečně většinový zájem, který je možno nazvat veřejně prospěšným.

Bude zřízení Nejvyššího stavebního úřadu přínosem, který zbaví města a obce stavební agendy, nebo jde naopak o další nárůst byrokracie?

V tomto případě si nejsem zcela jist přínosem Nejvyššího stavebního úřadu, snad pouze pro projekty nadregionálního významu a projekty nadnárodního významu, např. pro projekt »Dunaj-Odra-Labe« apod. by tento úřad měl opodstatnění, ale jako úřad štíhlý, odpovídající právě možnému počtu projektů výše uvedených. Jiný význam v takovémto úřadu nevidím.

Jiří NUSSBERGER


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 2.3, celkem 6 hlasů.

Jiří NUSSBERGER

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


josefko
2019-06-27 13:19
Zrychlování? Pokolikáté už?
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.