FOTO - archiv

František Čuba – vzor pracovitosti

Ve věku 83 let zemřel v pátek 28. června agronom, pedagog a politik Doc. Ing. František Čuba, CSc. Narodil se roku 1936 v obci Březová poblíž Zlína. Vystudoval střední školu v Rožnově pod Radhoštěm.

V roce 1960 promoval na Vysoké škole zemědělské v Praze. Poté působil jako agronom v JZD Březůvky. Následně pracoval na Okresním národním výboru v Gottwaldově jako zástupce vedoucího zemědělského odboru. František Čuba měl neústupný přístup, pokud si byl jednoznačně nějakou věcí jistý, za věc urputně bojoval. Od poloviny šedesátých let se stal členem zemědělské komise Ústředního výboru KSČ. Řadu let také působil v České komisi pro vědeckotechnický a investiční rozvoj.

V letech 1963 až 1990 byl předsedou JZD Slušovice. Začal mít problém s motivací družstevních pracovníků, neefektivními systémovými přístupy apod. Využil tehdy nově přijatých zákonů, na jejichž základě JZD Slušovice začalo po letech dosahovat několikamiliardových obratů ročně.

Nebylo to hned a nebylo to lehké. V řízení zavedl nové prvky hodnocení pracovníků, stimulační faktory-seberealizační, hmotné zainteresovanosti, morálního ocenění, ale i radosti z práce. Byl především vizionář a pak také vzor píle, pracovitosti a schopnosti uvést do praxe promyšlené tvůrčí ekonomické a další systémy. Dokázal komplexně pracovat na základě nově vědeckých poznatků v zemědělství tak, že se například celý svět jezdil do JZD Slušovice dívat, jak je možné až trojnásobně zvýšit produkci kravského mléka. Družstvo JZD Slušovice zároveň masivně motivovalo ostatní jednotná zemědělská družstva v bývalé Československé socialistické republice k zakládání přidružených družstevních podniků (jakýchsi dceřiných společností JZD, jež dál byly součástí JZD, ale většinou měly oddělenou ekonomiku). Tyto přidružené výroby přispěly v druhé polovině 80. let minulého století k razantnímu ekonomickému vzestupu v celkových ukazatelích v zemědělství. Což je v rozporu s prohlášením představitelů nové moci po roce 1989, kteří uváděli, jak JZD stagnují a jsou v ekonomických ztrátách.

V Komunistické straně Československa byl Čuba od roku 1956 a byl jím až do roku 1989. V roce 1962 mu byla udělena medaile Za službu vlasti, v roce 1978 státní vyznamenání Za vynikající práci, v roce 1986 Řád práce a v roce 1989 titul Hrdina socialistické práce. Po roce 1989 prohlásil, že se za své členství v KSČ nikdy nestyděl a stydět nebude. Následně se stal členem ČSSD, ale velká většina národa, zejména ta odborná, si ho vážila i napříč politickým spektrem. Ovšem strach polistopadových mocenských struktur, nejvíce Václava Havla z toho, že se stanou pod vedením Čuby transformované JZD Slušovice úspěšným družstevním gigantem v novodobém kapitalismu, přiměl k tomu, že byl po roce 1989 těžce soudně diskriminován a perzekuován. Tyto soudní perzekuce na Františka Čubu se podepsaly na jeho zdraví. Nakonec byl ale zbaven všech obvinění.

V roce 2010 se stal členem SPO – Zemanovci a také se stal poradcem pro zemědělské otázky současného prezidenta Miloše Zemana. Dne 28. října 2013 ho prezident ČR Miloš Zeman vyznamenal medailí Za zásluhy.

Někteří politici a novináři uráželi Františka Čubu tím, že ho odsuzovali, že ze zdravotních důvodů se neúčastnil jednání Senátu, a přitom mu dál chodil plat. On ho mimo jiné chtěl dát na dobročinnost, při zachování statusu senátora, což ale nebylo legislativně možné. František Čuba měl však za svůj plodný život poctivě odpracováno toho tolik, že by mu tito kritici měli platit doživotní zaslouženou rentu minimálně ve výši současného prezidentského platu a bylo by to stále málo. Co vykonal, vykonal především pro náš československý a český stát, lid a národ. Nejvyšší orgán - ÚV KSČM, o víkendu na svém pravidelném zasedání uctil památku doc. Ing. Františka Čuby, CSc., minutou ticha. Europoslankyně a místopředsedkyně ÚV KSČM Kateřina Konečná k tomu dodala: »To, co dokázal František Čuba, bylo neskutečné. Proto jeho práci taky začali hned po 89. roce cíleně likvidovat. Klaním se před jeho památkou a vyjadřuji upřímnou soustrast rodině i všem ze Zlínského kraje. Na rozdíl od Čunka, toto byl opravdový frajer!«

Roman BLAŠKO


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 6.2, celkem 73 hlasů.

Roman BLAŠKO

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


donald.kaczerowski
2019-07-01 16:46
Slušovice -kontrolní otázka: kam se podělo těch šest miliard, které
po pádu komunismu chyběly? Tehdy to byly velké peníze.
hajek.jiri51
2019-07-01 16:04
Stieglitz - Máte svatou pravdu!
hajek.jiri51
2019-07-01 16:02
Havel - líný, neschopný, prolhaný, poživačný ožrala jež
nevytvořil nic, co by stálo za zmínku. To jako kontrast k F. Čubovi.
stieglitz
2019-07-01 15:39
Čuba ? Komunistický předobraz Babiše
vival2
2019-07-01 13:29
Lze, jen přát našim potomkům, co nejvíce lidí kvalit a
dovednosti jako byl pan agronom, pedagog a politik Doc. Ing. František
Čuba, CSc., Pane Bože prosím, prosím, prosím, dej našemu lidu nyní
co nejvíce takových "ďáblů" v dobrém smyslu slova, dej je
do všech činností českého, moravského, slezského, slovenského
lidu, zkrátka všech Slovanů v boji za záchranu Slovanství v Česku,
Slovensku, Polsku, Jugoslávii, Bulharsku, Bělorusku, Rusku atd.
Představa, že Ti co nás tady tísíc let kolonizovali, zotrčovali a
zabíjeli, že po roce 1989 budeme pro ně najednou skutečně
rovnocenými partnery a dokonce že nás budou brát jako jejich přátele
je sebevražedná. Tento Velký vlastenec dokázal, že nejsme o nic
horší, než nadlidé ze západu, s tím rozdílem, že vše co tenkrát
dokázal vybudovat bylo v míru bez výbojných zotročovacích válek do
třetího světa. Čest jeho památce. Srdce spjaté s bohem, ruce zase s
prací, po celý život bez otroctví k církevním bohům.
vival2
2019-07-01 10:46
Lze, jen přát našim potomkům, co nejvíce lidí kvalit a dovednosti
jako byl pan agronom, pedagog a politik Doc. Ing. František Čuba, CSc.,
Pane Bože prosím, prosím, prosím, dej našemu lidu nyní co nejvíce
takových "ďáblů" v dobrém smyslu slova, dej je do všech
činností českého, moravského, slezkého, slovenského lidu, zkrátka
všech Slovanů v boji za záchranu Slovanství v Česku, Slovensku,
Polsku, Jugoslávii, Bulharsku, Bělorusku, Rusku atd. Představa, že Ti
co nás tady tísíc let kolonizovali, zotrčovali a zabíjeli, že po roce
1989 budeme pro ně najednou skutečně rovnocenými partnery a dokonce že
nás budou brát jako jejich přátele je sebevražedná. Tento Velký
vlastenec dokázal, že nejsme o nic horší, než nadlidé ze západu, s
tím rozdílem, že vše co tenkrát dokázal vybudovat bylo v míru bez
výbojných zotročovacích válek do třetího světa. Čest jeho
památce. Srdce spjaté s bohem, ruce zase s prací, po celý život bez
otroctví k církevním bohům.
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.