Ilustrační FOTO - Pixabay

Polsko 2019: až tři roky za názor

Komunistický svaz mládeže v ČR připravil výzvu Komunistické strany Polska, volající po solidaritě všech komunistických sil proti stupňující se antikomunistické kampani.

Protikomunistické pronásledování v Polsku se stupňuje snahou státních orgánů změnami trestního zákoníku kriminalizovat komunistickou činnost. Jedná se o součást dlouhodobé antikomunistické kampaně usilující o zákaz KS Polska (KPP). Součástí pronásledování jsou i právní postihy, jako jsou soudní procesy s členy KPP a redakční radou časopisu Brzask. Tento proces se táhne již asi 3,5 roku, byť je soud v lednu prohlásil za nevinné. Polské úřady zároveň vytváří další překážky bránící komunistické činnosti, falšují historii a ničí vše, co souvisí s obdobím Polské lidové republiky.

Změny trestního zákoníku včetně zákazu komunistické činnosti (článek 256), byly učiněny pouze 10 dní před volbami do Evropského parlamentu. Znamenají těžší, nepřijatelné tresty a rozšiřují seznam postihnutelných činů. Změny jsou četné a týkají se 105 ze 360 článků polského zákoníku. Vláda prezentuje změny jako reakci na nedávné skandály související s pedofilií katolických kněží. Ve skutečnosti se toho však týká jen minimum navrhovaných změn.

Reakční změny byly zapracovány spěšně. Dne 14. května byl celý návrh zaslán vládou do parlamentu. Další den Sejm zahájil legislativní proces a 16. května o něm hlasoval a přijal jej. Později byl předán Senátu, který přidal dalších 43 změn a vrátil je ke schválení Sejmu. Protože vláda má většinu v obou komorách, lze předpokládat bezproblémové schválení i těchto změn. Na závěr by nový zákon měl být podepsán prezidentem.

Mezi právníky je široce rozšířen názor, že navrhované změny zákoníku porušují ústavu a lidská práva. Ústavní soud však v současné době kontrolují soudci jmenovaní vládou…

Nový článek 256 zakazuje komunismus a staví ho na roveň s nacismem a fašismem. Dříve penalizoval propagaci »fašistického nebo jiného totalitního systému«. První pokus o zákaz komunistických symbolů v rámci stejného článku byl navržen již před deseti lety, setkal se ale s domácími a mezinárodními protesty a v roce 2011 byl zrušen ústavním soudem. Přesto se v posledních letech hojně užíval, když zaštiťoval soudní proces s KPP a redakcí Brzasku.

Nová verze zákona zakazuje ideologii, symboly nebo jiný obsah (tisky, nahrávky), jakož i prezentaci a držení jakéhokoliv symbolu tohoto obsahu. Nově také zvyšuje trest odnětí svobody na dva až tři roky.

Požadujeme okamžité zastavení trestního stíhání komunistů!

Vyzýváme komunistické strany, aby se postavily proti této antikomunistické kampani a penalizaci komunistické myšlenky v Polsku!

Překlad KSM


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 3.6, celkem 14 hlasů.

Překlad KSM

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


hajek.jiri51
2019-07-03 09:44
Pravicová reakce včetně fašounů a vždy víc jak s porozuměním
církví, svůj oprávněný strach z ideí komunistů řešila vždy na
hraně možností doby. Jednou rovnou terorem a zabíjením, podruhé pod
rouškou pseudodemokracie všemožnými formami útlaku a
pronásledování. Je jen s podivem, u kolika zaslepenců, řeknu-li to
slušně, nacházela a nachází podporu. Byť mají často pavučinu na
zadku ale vždy zatemnělý mozek. Tak je to i dnes a bude pořád.
Krásně je to vidět i v místní diskusní obci. A Poláci v tom vždy
vyli "zářným" příkladem. Proč ne. Klér tam má odjakživa
vliv i moc a k fašizmu nemají často daleko.
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.