Jeho odkaz je stále živý

Doba »převyprávění« a »nového výkladu« historie se nemohla vyhnout ani osobě Jana Husa. Podle současného výkladu mělo jít pouze o jeho »vzpouru proti praktikám církve«, přičemž prý jeho výklad ne vždy odpovídal skutečné pravdě. Pokud by uznal výtky a dokázal se z nich poučit, pak by se nikdy na hranici nedostal. Je tu však i jiný názor. Hus se údajně vzbouřil proti tehdejšímu právu a musel počítat s tím, že bude nést následky. A to proti církvi, jíž přísahal věrnost. A ono jeho »braň pravdu« bylo vlastně bránění pouze »jeho vlastní pravdy«, která byla prý scestná.

To všechno a mnohé další teorie, někdy i od tzv. historiků, můžeme slyšet nebo číst, a jestliže pod takovým názorem je podepsán graduovaný člověk, pak nepochybně to »musí být pravda«. Komunisté vám lhali – to je základní tvrzení a do toho se dosazuje podle potřeb »skutečná pravda«. Kdysi, v době, kdy moc v zemi ovlivňovali jezuité, kdy dominikáni byli snad jedinými správnými výkladci víry a Bible, se jeho jméno, jméno Jana Husa, překrylo legendou o svatém Janu, jiném než byl mistr Jan, o Janu Nepomuckém. Potřebovali někoho, kdo převezme »prapor mučedníka« a člověka, který pro svou pravdu musel také zemřít. Prý nevyzradil králi zpovědní tajemství svěřené mu samotnou královnou. Bylo to jinak, ale to lid nemohl vědět. Nic nevadilo, že si zpočátku pletli Jana z Nepomuku s Janem z Pomuku a měli najednou hned Jany dva. Ani to, že Nepomuk je jeden a obec jmenující se Pomuk neexistovala. Pak na téměř každý most začali stavět jeho sochy, aby ho každý měl dennodenně na očích. Brzy po listopadovém převratu se dokonce pouti na počest tohoto Jana účastnili i tehdejší nejvyšší státní představitelé a tím »potvrdili« »pravdivost« příběhu, který neměl se skutečností nic společného.

Nahradit Jana Husa Janem Nepomuckým se však nepodařilo. Další léta přece jen mnohé z nepravd vytěsnily, i když zmíněné pokusy a vyslovované »argumenty« mající za cíl mistra Jana přenést z nábožensko-sociální oblasti na pouhou církevní reformaci, stále trvají a nejsou tak účinné, jak by si představovala církev a ideologové současnosti. Zapadá do nich i pokus o postavení repliky Mariánského sloupu přímo proti pomníku Jana Husa.

Ano, je pravdou, že Hus bojoval za očistu církve, že se postavil proti odpustkům, je však také pravda, že kázal a psal o rovnosti lidí, že přiznal právo se postavit proti těm, kteří jsou »nehodni« a jde jim pouze o bohatství, než o blaho všech lidí. Byla v tom výzva k odporu proti zneužívání moci, proti tomu, že jedni mají vše a druzí strádají. Pokoušel se změnit svět slovem, jeho následovníci, kteří se nazývali »husité«, už vzali cepy do rukou a začali svět měnit. Proto Jan Hus »se stal« praporem skutečné rovnosti mezi lidmi, revolučnosti v myšlení, proto pokusy jeho odkaz posunout jinam. Proto si výročí jeho hrdinské smrti také připomínáme.

Stanislav GROSPIČ, poslanec a místopředseda ÚV KSČM


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 5.6, celkem 88 hlasů.

Stanislav GROSPIČ

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


svaty_vaclav
2019-07-09 13:19
velkymaxmilian dodnes vlhne při vzpomínce, že mu dal Sobotka před lety
na jaře jednorázově dvanáct stovek k důchodu. velkymaxmilian je z toho
dodnes tak vyjevený, že si ani nepamatuje správně rok, kdy to bylo, ale
s láskou vzpomíná na ČSSD a dvanáct stovek. velkymaxmilian tady v
diskusi tvrdil, že to je daň demokracii že mu chodí důchod jako
hňupovi. ……………… velkymaxmilian a jarprchal43 si mohou podat
ruce s miki.13, který vždycky čumí na příspěvek jak tele na nová
vrata, je vás tady chlapci hodně.
jarprchal43
2019-07-08 21:33
velkymaxmilian - svaty_vaclav se nemůže zamyslet. Je naprogramovaný.
Nebude z tohoto světa. Třeba je to nepovedený komunistický pokus o
nového člověka.
velkymaxmilian
2019-07-08 21:07
Soudruzi pořádného řezníka, který píchne prase a dokáže udělat
pořádnou zabíjačku, dnes aby s lucernou ve dne hledal. Ale tady se to
jimi jen hemží, zaregistroval jsem v diskusi řezníka Masaryka (asi
picnul Rakousko-Uhersko..), řezníka Havla a řeznici Albrightovou.
Otázkou tak je zda je přeřezníkováno nebo blbost kvete jako
bolševník ((Heracleum mantegazzianum)? Zkuste se nad tím dialekticky
zamyslet...
svaty_vaclav
2019-07-08 19:01
jarprchal43 – když jste začal s tím připomínáním, tak vám taky
něco připomenu. Válečné zločiny kapitalistické zločinecké
organizace NATO a USA v Jugoslávii z let 1999-2000 nesmějí být
zapomenuty. V těchto zločinech a jejich krvi si smočil ruce i Václav
Havel, ten prolhaný „lidumil“ a „humanista“, kterého si pro tuto
špinavou práci vybrala americká řeznice Albrightová a Havel ochotně
přisluhoval. Havel nazýval sypání NATO bomb na hlavy nevinných
Jugoslávců humanitárním bombardováním. Nemluvě už o obětech
kapitalismu za 1. a 2. sv. války v kapitalisty rozpoutaném válečném
zločinném běsnění. Nebuďte jarprchal43 tak selektivní a nevybírejte
si jen to, co se vám hodí do krámu, jako to dělají místní
antikomunisti a ostatní pravicoví diskusní moulové včetně vás
jarprchal43.
jarprchal43
2019-07-08 18:36
svaty_vaclav - Nepředpokládám, že vás komunisty trápí svědomí nad
zločiny, které jste spáchali. Ale alespoň vás štve, když vám je
někdo připomíná. A to je dobře. Jinak paralela mezi upálením Jana
Husa a komunistickými popravami v padesátých letech je mnohem větší
než jste schopen pochopit.
svaty_vaclav
2019-07-08 11:42
jarprchal43 – stále sem motáte nesouvisející věci jako správný
antikomunista havlista. Zeptejte se raději, kdy bude plně rehabilitován
Mistr Jan Hus, kterého katolická církev zavraždila zvlášť odporným
způsobem a nepořídila mu ani hrob, tak byl katolické církvi
nebezpečný.
jarprchal43
2019-07-08 00:47
fronda - Komunisti pouze zrušili rozsudek nad generálem Píkou, a to
ještě v roce 1968, kdy jim teklo do bot. Plně rehabilitován byl až po
roce 1989.
velkymaxmilian
2019-07-07 14:55
@fronda: Chybička se vloudí, správně mělo být
"římskoněmecký". Šlo útvar vzniklý v 9. století , který
postupně nesl názvy: Říše římsk, Svatá říše římský a až do
svého zániku (1806), v důsledku napoleonských válek, pak Svatá
říše římská národa německého. Z dynastie Lucemburků na tento
titul volbou dosáhli postupně Karel IV.,Václav IV., Jošt Lucemburský a
Zikmund Lucemburský, o kterém tupci říkají, že to byla "liška
ryšavá, která zadávila Husa"...
fronda
2019-07-07 12:05
velkymaxmilian: "říšskoněmecký" co to má být? To
připomíná výklad velkoněmeckých nacionalistů z 19. století.
fronda
2019-07-07 12:00
jarprchal43: Vězněné lze propustit, u popravených je možné alespoň
uznat chybu. Např. Píku komunisti rehabilitovali. Kdy se něčeho
podobného dočkáme v případě justiční vraždy Rosenbergových nebo
obětí "mírových misí"? --- Církevní reformátoři
samozřejmě reagovali především na problémy ve společnosti.
Komunistický výklad je správný.
velkymaxmilian
2019-07-07 11:13
@jarprchal43: Vaše konstatování o úpadku úrovně Univerzity Karlovy po
přijetí Dekretu kutnohorského (DK), ze kterého se nikdy nevzpamatovala
je pravdivé. Vetšina místních diskutérů bude tento dokument hájit
„do svých statků a hrdel“ pokřivený výklad dějin, tedy jako
vítězství Čechů nad Němci jim vyhovuje ( že o jeden z hlasů
přišli Poláci většinou neví a těch málo informovanějších se s
tím nešíří). K duchovním otcům DK (od jehož vydání/ 18.ledna
1409/ letos uplynulo 600 let) patří v první řadě Jeroným Pražský,
Jan z Jesenice a Jan Hus. Král Václav IV. jeho vydáním sledoval hlavně
vlastní cíle, tím bylo získání české části univerzity na svoji
stranu pro jeho postoj k papežskému schizmatu. Ten měl odstranit na
březen 1409 plánovaní koncil v Pise Václav IV. očekával, že nový
papež jej podpoří ve znovuzískání říšskoněmeckého trůnu, který
ztratil v roce 1400. Koncil, který se skutečně uskutečnil, papežské
schizma nejen nevyřešil, ale volbou dalšího papeže Alexandra V.
vzniklo trojpapežství. Koncil jinak formálně uznal Václava IV.
platným říšskoněmeckým králem což ovšem mocensky nic neznamenalo.
Narodevecký výklad DK setrvává do dnešních dnů, což se částečně
projevuji i v posledním filmovém zpracování osudů Jana Husa (TV -
režie Jiří Svoboda z roku 2015). Méně známým negativem, který DK
přinesl, bylo oslabení akademických svobod, nový rektor UK (Jan Hus byl
prvním) musel podle slíbit věrnost králi a království. Politika je
rubem ekonomiky a naopak ocitujme slova ze Starých letopisů českých jak
odchod Bavorů,Sasů a Poláků z Prahy během května 1409 viděli
Pražané: "Velmi toho litovali, protože z nich měli veliké
příjmy a Praha jejich přítomností mnoho získala, neboť v Praze se
učili a bydleli tu synové mocných knížat a jiných urozených a potom
ve svých zemích se stávali významnými biskupy a preláty. Bohatí
kupci vozili do Prahy svým synům rozličné zboží a ti je tu
prodávali, nakupovali jiné zboží a posílali je zase svým otcům do
cizích zemí," inu o peníze šlo od nepaměti
jarprchal43
2019-07-07 00:45
Rosemil71 – možná, že to málo, co o Husovi víte, je opravdu málo.
Víte, já jsem historii v šedesátých letech vystudoval, a tak jsem
přečetl Husovy spisy, některé Wycliffovy spisy, které Hus opisoval (to
mu ovšem nemáme za zlé, v jeho době se to dělalo běžně, protože
neexistovalo autorské právo). V raném mládí jsem sdílel tuhle
husovskou linii od Palackého přes Jiráska, Masaryka až po Nejedlého,
která ho představuje jako bojovníka za pravdu také. Ale protože se
historií zabývám celý život (i když jsem se jí nikdy neživil,
protože jsem za komunistů nechtěl a začínat po listopadu v padesáti
už bylo pozdě), dospěl jsem k názoru na Husa, jaký mám nyní.
Samozřejmě je velkou postavou českých dějin (to jsem tady nikdy
nezpochybnil) a zaslouží si obdiv za setrvání ve svých názorech až
do hořkého konce. I když existují prameny, z nichž vyplývá, že byl
ochoten ustoupit, ale k hrdinství ho dotlačili průvodci z Čech.
Zasloužil se o zjednodušení českého jazyka, to je věc, která by se
měla mnohem víc zdůrazňovat. Na druhé straně zřejmě pomohl Václavu
IV. zdevastovat pražskou univerzitu, protože po Dekretu kutnohorském,
jehož byl Hus spoluautorem, odešli – jak je známo – cizinci a z
naše univerzita upadla do podprůměru, z něhož se už nikdy
nevzpamatovala. V žádném případě nebyl sociální reformátor, to z
něj udělali komunisti. Byl, pravda, proti odpustkům, ale to je tak
složité téma, že ho zde nelze probírat. Sám byl docela bohatý a ze
svých příjmů univerzitního profesora a kazatele si mohl koupit
každoročně pěkný dům. V žádném případě nebyl asketa, to
přiznává i Palacký. Po boku Václava IV. se zapletl do papežských
sporů a možná na to doplatil (Wycliffovi např. stejné názory
prošly). Ale pravda? Už jsem to tady psal; pokud sdílíte jeho
náboženské názory, například o přeměně hostie, pak klobouk dolů.
Já jsem bezvěrec a pro mne to žádná pravda není, považuji to jen za
církevní kolorit.
salekiv
2019-07-06 21:36
hajek.jiri51: Víte, že já jsem také programátor a konzultant IT a ani
v nejmenším nejsem přívrženec KSČM a ve svém okolí neznám
jediného kolegu, který by jím byl. Takže svoje nesmysly, že práce v
IT vede k levicovému myšlení si strčte za klobouk.
rosemil71
2019-07-06 19:20
Pane Prchale,k nápravě vražd nemůže dojít.To snad víte.Všechny
nenapravitelné chyby se řeší kajícnou omluvou.Já vám Horákovou
nepopravil a přesto je mi tohoto aktu líto.Berete?Ale,moc
prosím,neprzněte Husa.Něco,opravdu velmi málo,o něm vím.To velmi
málo neznamená,že 3 věty z komunistických učebnic.
svaty_vaclav
2019-07-06 18:58
jarprchal43 – myslíte jistě např. ty desetitisíce oběšených,
které má na svědomí německý kapitalismus a jeho Wehrmacht v
přepadeném SSSR a miliony zavražděných v německých koncentračních
táborech?
jarprchal43
2019-07-06 18:37
fronda - Píšete, že k nápravě politických excesů došlo po několika
letech. Můžete mi jako laikovi vysvětlit, jak lze napravit oběšení?
svaty_vaclav
2019-07-06 12:00
velkymaxmilian už divočí a neví, co by odpověděl na cizí
příspěvky. velkymaxmilian, taky nosíš hnědou košili a hnědé rajtky
s hnědým koženým páskem jako Minář? Už se chystáš na podzim na
Letnou? Teď vás tam bylo s bídou 50 tis., tak musíš pozdvihnout
počty, ty humoristo.
velkymaxmilian
2019-07-06 11:32
@svaty_vaclav: Jak to, že nejsi na cestě do Finska jak jsem ti
doporučil? Doufám alespoň, že do diskuse vstupuješ z paluby nějakého
trajektu, který k finským břehům směřuje, kéž by to byla
"Estonia"...
fronda
2019-07-06 11:29
Kdo ve středověku viděl společenskou nespravedlnost, končil nutně u
nápravy církve. Stavět se proti systému, na to se nikdo ani nemohl
odvážit pomyslet. --- A když už se do Husa pletou excesy 50. let, tehdy
k nápravě došlo po několika letech. Pravice své zločiny odmítá
přiznat i po desetiletích. Není náhoda, že řezník Havel
vyznamenává kohosi řádem řezníka Masaryka.
svaty_vaclav
2019-07-06 11:01
Zajímalo by mě, kolik jste místní antikomunističtí rozumprdi
přečetli díla přímo od Mistra Jana Husa. Všichni tady mudrujete a
doporučujete předžvýkané rozumy všelijakých antikomunistických
režimních historiků a rozumbradů a protihusovské gůglované nesmysly
z wikipedie, které tam vkládá kdovíkdo. Takové předžvýkané rozumy
nemají hodnotu a jsou dobré leda pro vás, antikomunisty, kteří se tady
jimi rádi ohánějí.
1 | 2
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.